Články

Stráž si srdce

25.10.2019 na stretnutie žien prišli ženy aj dievčatá z Popradu, Spišskej Novej Vsi, Sniny. Mali sme super čas.

Prines nebo na zem

Alexander Peremot, evanjelista a kazateľ z Lotyšska chodí po celom svete. V Poprade kázal 4.8. 2019 na nedeľnej bohoslužbe.

Obraz tvojho srdca

A tak aj ty, neboj sa zlej správy, neboj sa obrov, ktorí obkolesili tvoj život, aby ťa zastrašovali. V probléme viď príležitosť, viď riešenie, veď Boh je na tvojej strane.

Hrdinovia sŕdc

Aj keď sa pribudnutie čierneho tínedžera do rodiny udialo po rýchlom nápade, rodina Tuohyovcov v skutočnosti už niekoľko rokov praktizovala životný štýl dobročinnosti. Keď sa prvýkrát stretla na ulici s túlajúcim sa Michael Oherelom, „bez matky“, vtedy ich ešte ani vo sne nenapadlo, že z ich rodinného života bude čoskoro bestseller a neskôr sa natočí film, ocenený Osakarom a z Michaela bude známy hráč amerického futbalu.

Nemôžeš otehotnieť?

Boh odpovedá na naše modlitby.

Je samovražda hriech?

Čo bude so samovrahom po smrti?

Prines nebo na zem

Alexander Peremot, evanjelista a kazateľ z Lotyšska chodí po celom svete. V Poprade kázal 4.8. 2019 na nedeľnej bohoslužbe.

Izák, Rebeka a Eliezer- Ježiš, cirkev
a kresťan

Večer sme na konferencii privítali hosťa z maďarského zboru Hit Gyulekezete, Endrého Flaisza.

Otvorenie novej zborovej budovy

V nedeľu ráno bol v celej budove čulý ruch. Nečudo, veď na slávnostné zhromaždenie pri príležitosti otvorenia....

Kresťanská konferencia Poprad

Po prvýkrát sa uskutoční regionálna konferencia v Poprade. Všetkých vás srdečne pozývame.

Som ženatý a mám dve deti. Je používanie prezervatívu hriech?

V Biblii nikde nie je zmienený zákaz používania antikoncepcie.

Duchovní ľudia odovzdávajú duchovné hodnoty

16.10.2016 sme na nedeľnom zhromaždení privítali Miklósa Virgu, pastora z Maďarska z Nyíregyházy.

Havrania skala

Je sobota, dvadsiateho druhého februára 2014. Štyri stupne nad nulou, dážď na "spadnutie".

Čo bude s našimi zážitkami po smrti?

Ak je duša večná a telo sa vzkriesi, čo sa stane s našimi spomienkami, zážitkami, vedomosťami... čo naše vlastnosti, povahové črty?

Židia si pripomínajú zničenie chrámu

Ulice starého mesta v Jeruzaleme zaplnili v sobotu večer stovky židov.  Všetci sa ponáhľajú k Múru nárekov oplakávať zničenie prvého aj druhého chrámu.

Ako mám pomôcť manželovi alkoholikovi?

Má s tým problém, no on si to neuvedomuje. Vždy sa obraňuje, že ísť na pivko po robote je OK. No hocikedy príde domov až ráno okolo štvrtej.

Koncert v Kežmarku

V sobotu 30.mája nám Boh prichystal nádherné počasie. Pred začiatkom sme sa pomodlili za túto akciu a v radosti vykročili na námestie.

Argentínske prebudenie

Argentína je veľká krajina s rozlohou 2 766 889 km2, s počtom obyvateľov 40 391 927 (r. 2007). Podľa oficiálnych štatistík viac ako deväťdesiat percent obyvateľstva tvoria potomkovia európskych prisťahovalcov, hlavne Španieli a Taliani. V náboženstve prevládal rímsky katolicizmus.

Prečo sa cirkev negatívne stavia k otázke homosexuálov a legalizácii ich zväzkov?

Veď oni aj tak žijú vo zväzku a často prísne a celoživotne monogamnom a mohli by byť mnohí príkladom pre veriacich (a nikoho netrápi 30-40% rozvodovosť,striedanie partnerov,volné zväzky,niekoľko tisíc interupcií ročne, 40% deti narodených v mimomanželských a rozvedených vzťahoch ale 20 možných homosexuálnych sobášov ročne je neprijateľný problém)

O manželstve a rozvode II.

Rozvedení manželia už nikdy nebudú takí, akí boli predtým. Aj ich deti zažili sklamanie v láske svojich rodičov.

Rozdrvený Jeho láskou

Boh je oveľa lepší, ako si myslíme. Tieto slová povedal Alex Peremot z Lotyšska. V nedeľu 29.4. 2018 kázal a modlil sa za ľudí.

Harvest v Poprade

Sobotňajšie dopoludnie mnohí z nás trávili na námestí v Poprade.

Preklad Biblie

Na Slovensku máme viacej prekladov Biblie. Najdosažiteľnejšie sú: katolícky preklad Vulgáty a novej Vulgáty viaceré vydania, preklad Slovenskej evanjelickej cirkvi 1979, preklad prof. Jozefa Roháčka 1951 a slovenský ekumenický preklad (1995) Novej zmluvy a žalmov.

Ježiš zaplatil za tvoje uzdravenie

Americký evanjelista Mark Zechin spolu s manželkou Valery navštívil naše zbory v Humennom, vo Svite, v Kežmarku. V Poprade slúžil 20.3.2019.

Na kom je stavaná Cirkev?

Prameňom biblickej viery nie je prirodzenosť človeka. V dôsledku práce Ducha Svätého, pri počúvaní evanjelia, srdce človeka získava svetlo, duchovné presvedčenie o tom, že Ježiš z Nazaretu je Mesiáš.

Ako zvládať svoje emócie

Emócie sa podobajú vlnám: nedokážeme ich zastaviť, ale môžeme si vybrať, na ktorej z nich budeme surfovať. (J. Märtensson)

Deti biť alebo nebyť rodičom I.

Rodičia sa často pýtajú, kedy treba začať s výchovou dieťaťa, ako ho trestať alebo či mu dovoliť voľnosť - v akom veku, a podobne. Biblia nedáva presné návody a termíny, ale veľmi jasne hovorí o deťoch, že majú byť poslušné rodičom a jedine rodičov činí zodpovedných za výchovu svojich detí.

Relax s farbami

Zdenka mala vždy dobré nápady...

Oslobodenie od démonov

Pred niekoľkými desaťročiami mnohí vážne dúfali, že v období okolo prelomu tisícročia si človek podmaní vesmír a paralelne s rýchlym vývojom vedy bude zlo vytlačené zo sveta. Nateraz eufória okolo vedy akosi zoslabla, lebo sa stalo zrejmým, že podmanenie vesmíru sa ešte na nejaký čas oddiali, naproti tomu zlo napriek existujúcim vedeckým výskumom je aj naďalej neústupne prítomné vo svete.

Zmeň myslenie a zmeníš celý svoj svet

15.3.2019 na stretnutí žien sa Majka Mináriková, pastorova manželka, prihovorila k dievčatám, ženám, mamám a starým mamám.

Deti biť alebo nebyť rodičom II.

Spomínali sme trestanie. Je nemúdre chápať trestanie ako bitie. Na dvoj-trojročného chlapčeka skríkneme, keď strká klinec do elektrickej zásuvky. Potom mu to prísne zakážeme. Pri jeho najbližšom pokuse strkať veci do zásuvky, treba mu veci znovu vysvetliť, že čo mu bolo povedané, že to nesmie a on to predsa urobil, neposlúchol.

Znečisťuje človeka fyzický dotyk s mŕtvym?

Nastúpila som do novej práce do domova dôchodcov. Pracujem v zahraničí. Behom môjho tréningu umrel jeden dedko a teraz začala umierať jedna babička. Budem sa musieť dotýkať mŕtvych.

Naši futbalisti trénujú

Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku!

Tanec vzkriesenia - Up to Faith Global Dance 2011

V budapeštianskom Zbore viery skrsla myšlienka vydať svedectvo o vzkriesení Ježiša Krista kreatívnym spôsobom: s využitím modernej technológie a Bohom danými darmi hudby, tanca, zobrazovania.

Nájdi svoju milosť v službe

Koncom apríla a začiatkom mája John Huizing z Kanady kázal na deviatich miestach v Čechách a na Slovensku. 1.5.2019 priniesol čerstvé posolstvo pre cirkev v Poprade.

Zaži zmeny vo svojom živote

Naozaj chceš vidieť zmenu vo svojom živote? Mnohí z nás chcú zmeniť svoje životy...ale často nie sme ochotní urobiť našu časť práce.

Zdenka, Vianoce a šikovné ručičky

Možno si kladieš otázku: „Čo má toto všetko spoločné?“ No predsa, na Vianoce sa dávajú

Je v nebi sexualita?

V Biblii nie je zmienka o rozmnožovaní sa nebeských obyvateľov v nebi. Treba si uvedomiť, že ľuďom bolo uložené plodiť sa a množiť sa, ako príkaz od Boha. Teda ľudia majú schopnosť množiť sa na Zemi, nie v nebi.

Ako deti zdobili perníčky

Šuhajdy, vínové kolieska, vanilkové rožky, medvedie labky, pusinky, makový závin.

Film Luther

Martin Luther (1483-1546) skrze reformáciu vyvolal duchovné prebudenie, ktoré od základov zmenilo Európu a život celého stredovekého sveta. V tej dobe sa na viacerých územiach dala do pohybu celá západná civilizácia určujúca vývoj do dnešných dní. Tento film by mal vidieť každý pre lepšie pochopenie dejinných udalostí a stavu Európy.
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670
©2019 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.