Články

Stráž si srdce

25.10.2019 na stretnutie žien prišli ženy aj dievčatá z Popradu, Spišskej Novej Vsi, Sniny. Mali sme super čas.

Prines nebo na zem

Alexander Peremot, evanjelista a kazateľ z Lotyšska chodí po celom svete. V Poprade kázal 4.8. 2019 na nedeľnej bohoslužbe.

V nebi považujú modlitbu za najcennejšiu vec

Na nedeľnej bohoslužbe 30.6.2019 sme privítali vzácneho hosťa z Maďarska.

V nebi považujú modlitbu za najcennejšiu vec

Na nedeľnej bohoslužbe 30.6.2019 sme privítali vzácneho hosťa z Maďarska.

Vianočné rodinné stretnutie

Zišli sme sa 25.12.2014 doobeda v zborových priestoroch.

Dar Jeho pokoja

Prvou odpoveďou na všetky modlitby je Jeho pokoj.

Ako mám pomôcť manželovi alkoholikovi?

Má s tým problém, no on si to neuvedomuje. Vždy sa obraňuje, že ísť na pivko po robote je OK. No hocikedy príde domov až ráno okolo štvrtej.

Buďme svetlom

11.-12.3. sme privítali Radka a Máriu Hasových z Cirkvi víry Prostějov. V sobotu večer sa dievčatám, ženám a babičkám prihovorila Majka Hasová.

Zborové stretnutie žien

Sme tu z Božej milosti a preto sme začali toto stretnutie ďakovaním Pánovi za všetko dobré, čo pre nás urobil.

Osem najdôležitejších rád pre dlhé manželstvo

Ako je možné, že existujú starí ľudia, ktorí prežili mnohé ťažkosti života, majú veľa fyzických problémov a predsa sú omnoho šťastnejší a lepšie si užívajú život, ako mnohí mladí?

Chvála - naše životné poslanie

Ľudia počas celej histórie hľadali to, čo by ich vnútorne naplnilo, prinieslo utíšenie a pokoj do ich ťažkých životov. Jediná vec, ktorá to dokáže urobiť je Božia prítomnosť. Ako ju ale nájsť?

Najväčšie biblické múzeum na svete

V srdci Washingtonu začali vo februári výstavbu najväčšieho múzea Biblie na svete. Plánovaný sedemposchodový komplex za 400 miliónov dolárov má poskytnúť obsiahly obraz o vplyve a histórii Biblie.

Prines nebo na zem

Alexander Peremot, evanjelista a kazateľ z Lotyšska chodí po celom svete. V Poprade kázal 4.8. 2019 na nedeľnej bohoslužbe.

Pravda

22.7.2015 navštívil náš zbor pastor Jaroslav Prášil z Třinca a Čadce. Povzbudil nás slovom o pravde. Je možné nájsť pravdu a žiť v nej?

Zaži zmeny vo svojom živote

Naozaj chceš vidieť zmenu vo svojom živote? Mnohí z nás chcú zmeniť svoje životy...ale často nie sme ochotní urobiť našu časť práce.

Cirkev a ty

V listoch milosti č. 35 bol zverejnený výborný článok: "...A na tej skale postavím svoju cirkev..." od pastora Adriána Šestáka. Považujem to za veľmi širokú a potrebnú tému. Prečítajte si prosím ten článok, aby ste lepšie porozumeli môjmu príspevku.

Otvorenie novej zborovej budovy

V nedeľu ráno bol v celej budove čulý ruch. Nečudo, veď na slávnostné zhromaždenie pri príležitosti otvorenia....

Pastor Kříž v Poprade

„Jeruzalem zvelebuj Hospodina a Sion vzdaj chválu svojmu Bohu“ bola pieseň ktorou sa začali chvály v nedeľu 14.09. Sion, teda cirkev vzdala Bohu chválu ako sa patrí, pretože každé srdce volalo Bohu…

Školáci vykročili s požehnaním

V nedeľu 1.9. 2013 pastor Peter Minárik požehnal školopovinné deti, ktoré s rodičmi chodia do Domu viery.

Ja som ten pravý vinič

Hosťom nedeľnej bohoslužby 18.novembra bol pastor Radek Hasa z Prostějovského zboru.

Všetko zlé Boh obrátil na dobré

V januári – 13-teho boli 3 roky, čo ma zrazilo auto.

Dve percentá

Darujte 2% zo svojich daní na prácu s deťmi a mládežou v oblasti vzdelávania v rámci voľnočasových aktivít.

Čo hovoríš dnes, to budeš žiť zajtra

Manželia Hasovci, pastorovci z Kresťanského spoločenstva Prostějov, pricestovali do Popradu 17.11.2018. V sobotu večer Mária Hasová kázala pre ženy.

Budeme sa v nebi poznať?

Budeme sa v nebi poznať?

Zmeň myslenie a zmeníš celý svoj svet

15.3.2019 na stretnutí žien sa Majka Mináriková, pastorova manželka, prihovorila k dievčatám, ženám, mamám a starým mamám.

Bez následkov

V roku 2011 som sa naučila, že Boh nám pomôže prekonať každú situáciu tak, aby nám to bolo na dobré a nenaloží na nás viac ako unesieme.

Ako deti zdobili perníčky

Šuhajdy, vínové kolieska, vanilkové rožky, medvedie labky, pusinky, makový závin.

Izák, Rebeka a Eliezer- Ježiš, cirkev
a kresťan

Večer sme na konferencii privítali hosťa z maďarského zboru Hit Gyulekezete, Endrého Flaisza.

Naši futbalisti trénujú

Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku!

Presvedč sa, že Boh existuje

Od 9.11. do 14.11.2015 kázal pastor Mark Zechin v Krompachoch, Humennom, Poprade, Spišskej Belej, Kežmarku a Spišskej Novej Vsi. Do Popradu prišiel v stredu 11.11.

Zober si z konferencie diamant

Regionálna kresťanská konferencia pokračovala večer.

Rozdrvený Jeho láskou

Boh je oveľa lepší, ako si myslíme. Tieto slová povedal Alex Peremot z Lotyšska. V nedeľu 29.4. 2018 kázal a modlil sa za ľudí.

Cena za nasledovanie Ježiša Krista

Začiatok kázne pastora Radka Hasu v našom zbore patril modlitbe s ďakovaním za všetko dobré, čo Boh robí v našich životoch ...

S kým sa môžem modliť?

Pýtali ste sa, aspoň tak som to pochopil, že chcete vedieť Vy, ako rímsky katolík, s ktorými kresťanmi, z ktorých cirkví sa môžete modliť. Je to dobrá otázka. Pokúsim sa Vám odpovedať tak, aby som neodsudzoval, ale budoval.

Východniarska mládež

Čo sa stane, keď sa stretne kopa ľudí zo štyroch miest? Dokonca východniarskych miest?

Obnovenie začína, keď sa obrátiš a pokoríš

V nedeľu 31.5. nás navštívil Miklós Virga, pastor zboru v Nyíregyháze v Maďarsku. Hovoril o procese obnovy. Boh chce pred návratom Ježiša Krista všetko obnoviť, napraviť, reštaurovať.

Ukazujeme na uliciach Boha

Odvážni členovia Harvest - tímu z Kresťanských spoločenstiev z celého Slovenska spolu s popradskými kresťanmi slúžili kázaním evanjelia na námestí v Poprade.

Darčeky, koláčiky, pesničky a rozprávky

Takto začal nový rok v krízovom centre. Stretli sme sa tak 10. januára a to v plnom počte. Všetky mamičky so svojimi deťmi už netrpezlivo očakávali náš príchod.

Na kom je stavaná Cirkev?

Prameňom biblickej viery nie je prirodzenosť človeka. V dôsledku práce Ducha Svätého, pri počúvaní evanjelia, srdce človeka získava svetlo, duchovné presvedčenie o tom, že Ježiš z Nazaretu je Mesiáš.

Stráž si srdce

25.10.2019 na stretnutie žien prišli ženy aj dievčatá z Popradu, Spišskej Novej Vsi, Sniny. Mali sme super čas.

Tvoje auto sa zmení na lietadlo

26.5.2019 na nedeľnej bohoslužbe sme privítali Valeriu Zechin, manželku amerického misionára Marka Zechina. Slúžia na Východnom Slovensku už viac ako 20 rokov.

Kresťanská konferencia Poprad

Po prvýkrát sa uskutoční regionálna konferencia v Poprade. Všetkých vás srdečne pozývame.

Je u Boha milosrdné klamstvo klamstvom?

Pozrime sa na príbeh Abraháma. Keď Abrahám išiel obetovať Izáka povedal sluhom, aby ho počkali, že sa s Izákom vráti, len čo obetujú Bohu.
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670
©2019 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.