Live vysielanie

Plánované vysielania

23. November 2019
22:15 CEDT
Andrey Gornovsky - Bohoslužba Praha
24. November 2019
9:00 CEDT
Bohoslužba Poprad
10:30 CEDT
Bohoslužby Banská Bystrica
1. December 2019
10:30 CEDT
Bohoslužby Banská Bystrica

Nedávne Bohoslužby

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670
©2019 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.