Pokoj zhora mi plní vnútro

Pozvanie prijali aj viceprimátor Popradu Igor Wzoš a nezávislý poslanec mestského zastupiteľstva Pavol Gašper. Marek povedal, že jeho prianím je, aby sme si sadli tak, ako si sadla Mária k Ježišovým nohám a počúvali gospelové piesne, cez ktoré príde pokoj.

Prvou účinkujúcou bola Barbora Pirohovičová, študentka na konzervatóriu v Prahe. Perfektne zahrala na klavíri dve náročné skladby od Mozarta a Rachmaninova.

Ďalej vystúpila skupina Made in God zo Spišskej Novej Vsi v zostavení:
Štefan Bakoš, Zuzana Slatkovská a Lucia Bukovinská-Ondrová, učiteľka spevu v Smižanoch a Spišských Vlachoch. Najväčší potlesk zožala pieseň o prekonaní samého seba s názvom Mlč.

Potom nasledovala rómska gospelová kapela Rakľom zo Spišskej Belej, pod vedením Jána Gažika. Zahrali 4 veselé rómske piesne. Misijná skupina pastora Jána Repku chodí medzi rómskych ľudí a prináša tam zázrak evanjelia – správy o Ježišovi.

Semifinalisti súťaže Košický zlatý poklad – hudobná skupina Frendi predstavila niekoľko piesní, prevažne z nového CD s názvom Snívaj. Obecenstvo zaujala pieseň Mám rád život (…mám rád život a nie smútok, keď pokoj zhora mi plní vnútro…)

Špeciálnym hosťom večera boli deti z Detského domova v Spišskej Belej. Privítala ich Monika Kučerová. Povedala deťom, že každý dostane malý darček. Boh im chce týmto spôsobom vyjadriť svoju lásku, povedať im, že ich miluje.

Nakoniec zahrala domáca gospelová kapela Ty&My. Vedúci Marek Štrbák hovoril, že slová prvej piesne sú kľúčom, aby sme otvorili srdce Ježišovi. On pozná človeka a vie priniesť pokoj.

Pred druhou piesňou povedal, že kráľovstvo Božie sú tri veci: spravodlivosť, pokoj a radosť. Ak nemáme spravodlivosť, nie je pokoj a nevieme sa ani tešiť. My všetci sme porušili vzťah s Bohom. Ale Boh je najlepší opravár a vie to opraviť. Poslal Ježiša Krista, aby zomrel za naše hriechy. Potrebujeme sa zmieriť s Bohom, povedať „ Bože, zhrešil som, odpusti mi. Ježiš, príď do môjho srdca a oprav môj život.“
(…stačí iba otvoriť srdce svoje, pozvať Ho dnu, nech môže vojsť…)

Marek zdôraznil, že každá sláva patrí Bohu. Poďakoval hosťom, že prišli na koncert. Účinkujúci dostali kvietky od detí. Na záver pastor Kresťanského spoločenstva Peter Minárik povzbudil ľudí, že s Bohom sa dá preskočiť každý múr. Citoval Božie slovo, že lepšie je dávať ako brať a pozval hostí na malé občerstvenie.

Koncert bol na vysokej profesionálnej úrovni. Nech pokoj zhora, z neba, od nášho nebeského Ocka nám v tomto predvianočnom čase naplní vnútro.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670
©2019 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.