Radostná správa v Kežmarku

V dňoch 30. septembra 2016 a 1. októbra 2016 sa v meste Kežmarok konali evanjelizácie s podporou bratov a sestier z Harvest Teamu.

V piatok 30. septembra už od rána pútal pozornosť okoloidúcich evanjelizačný stan, postavený v blízkosti obchodného domu Tesco na sídlisku JUH. Bratia a sestry v uliciach mesta rozprávali s ľuďmi a zároveň ich pozývali na biblické prednášky s americkým misionárom a pastorom Markom Zechinom, ktoré boli naplánované na 15.00 hod. v evanjelizačnom stane a na 18.00 hod. v priestoroch Kresťanského klubu Radosť na Hlavnom námestí nad hodinárstvom Kellner.

Centrom evanjelizačného posolstva o 15.00 hodine spojeného s modlitbami za uzdravenie bola osoba Ježiša Krista z Nazaretu. Vo večernom posolstve sa Mark Zechin zameral na 3 nosné piliere viery – lásku, dôveru a vernosť. Zdôraznil, že každý z nás, je pre Boha najobľúbenejší, keďže každý sme ako jednotlivec jedinečný, originálny.

Po skončení kázania, sa Mark so slovom poznania a v moci Svätého Ducha spolu s manželkou modlil za potreby prítomných.

V sobotu 1. októbra sa na javisku pred mestskou radnicou uskutočnil od 10.00 hod. koncert našej hudobnej skupiny Ty&My. Tak ako už veľakrát predtým, aj teraz zneli kežmarským námestím zvučné chvály na oslavu nášho Pána, popretkávané kázaním Božieho slova a svedectvami bratov. Bol to vzácny čas, kedy Kežmarok znova mohol počuť evanjelium a ľudia boli pozývaní do Božieho kráľovstva.

Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k tomuto dielu patrí veľké ĎAKUJEME.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670
©2019 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.