Sviatok Troch kráľov v Domove sociálnych služieb vo Svite

Tento sviatok si Slovensko pripomína každoročne 6. januára. Hlavnou témou je udalosť, keď sa traja mudrci z Východu prišli do Betlehema pokloniť novonarodenému Ježišovi a priniesli mu svoje dary – zlato, kadidlo a myrhu. K malému Ježišovi ich priviedlo svetlo betlehemskej hviezdy. Na sviatok Troch kráľov kňazi obchádzali domy a požehnávali príbytky. Kropili ich svätenou vodou, okadili kadidlom a dvere označovali iniciálami troch kráľov – G. M. B.

My sme sa však v tento deň rozhodli navštíviť deti i rodičov v Domove sociálnych služieb vo Svite. No nie len navštíviť, ale aj požehnať Božím Slovom, koláčikmi, divadielkom aj darčekmi pre deti. Divadielkom o Guľkovi Bombuľkovi, ktorý sa z lásky k priateľom celý rozdal a rozplietol, sa deti mohli naučiť, že v živote je skvelé mať dobrých kamarátov. Láska, ktorú im dáš sa ti raz vráti. Z Božieho Slova sa všetci mohli dozvedieť, že Ježiš na kríži niesol všetky naše hriechy len pre to, že nás miloval a preto, aby každý kto uverí v jeho obeť na kríži a poprosí o odpustenie hriechov, mohol raz prísť k nemu do neba. Je však na každom jednom z nás, či mu otvoríme dvere svojho srdca keď na ne klope.

Spolu sme sa naučili pieseň:

Klop klop klop, kto na srdiečko klope.
Klop klop klop, či otvoriť mu mám.
Pán Ježiš chce do srdiečka ku mne
Áno áno, už mu otváram.

Po tejto pesničke nasledovala modlitba pri ktorej sme Pána Ježiša spoločne poprosili o odpustenie hriechov a pozvali ho do svojho srdca. Bolo krásne vidieť ako sa rodičia zamýšľajú nad svojím životom a deti ako sa tešia z darčekov ktorými boli obdarované. Spolu sme si pochutili na úžasných veterníkoch od našej skvelej cukrárky Terky a potom už nasledovali rozhovory po ktorých sme sa nemohli s nimi rozlúčiť inak ako objatím.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670
©2019 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.