Vierka piesňami vyvyšuje Boha

Predstavila seba, aj skupinu Olivy a jej vedúceho Vlada Hazlingera. Prišla do Popradu zaspievať piesne a vyvyšovať najvyššieho Boha, za ktorého sa nehanbí. Povzbudila obecenstvo, že môže tlieskať, tancovať a užívať si to. Nato sa námestím začal rozliehať jej zvučný hlas.
…Do ulíc pôjdeme a stále žiariť budeme… Vo mne si živý, už navždy v mojom vnútri… spievala v prvej piesni.

Druhá pieseň hovorila o tom, ako nás Ježiš drží vo svojich láskavých rukách.

Tretia bola veselá. Niektorí z publika začali tancovať. …Baruch adonai elohim Izrael, požehnaný Pán. A Izrael povie Amen… Speváčka dodala „A Poprad povie Amen“.

Ďalšia pieseň opäť vyvýšila Ježiša: …Ty si Pánom, Ty si kráľom, pozdvihnime svoje srdcia, pozdvihnime svoje dlane… Speváčka sa prechádzala pomedzi publikum a niektorí mali možnosť zaspievať dve – tri slová textu piesne do jej mikrofónu. Vyzvala ľudí, aby vstali a tlieskali.
… V úžase stáť chcem a v prekvapení, nech tvoja sláva z neba padne k nám. Ty si ten, ktorý nás láskou sýtiš…
Vierka povedala: „ Nepozeraj sa na to, kto sa na teba pozerá, každý potrebuje Ježiša Krista“. Priznala, že miluje Ježiša Krista a spoznala ho aj osobne.
…Duch svätý, zostúp k nám, Duch svätý napĺňaj nás, my chceme počúvať tvoj hlas, na tvojom slove stáť. A keď vanieš, k zemi každý padá. Keď pôsobíš v našich životoch, premieňaš nás, naše myšlienky a naše srdcia…
Vierka citovala verše z Biblie:

Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že ho Boh vzkriesil zmŕtvych, budeš spasený. Rim. 10:9

To je evanjelium – úžasná správa. Vierka si kedysi hovorila, že verí v Boha, ale nevedela, že treba Ježiša takto v modlitbe vyznať ako Pána svojho života. Rozprávala príbeh o manželovi, ako bol chorý, mal astmu a u doktorov už nemali nádej. Veľmi prosila Boha, aby ho uzdravil. A stalo sa. Keď človek vie, že Ježiš uzdravuje, nik ho neoklame.

Bývalá superstar povedala, že by mohla ďalej spievať svetské piesne, zarábať peniaze, mať dom a auto. Ale ona ďakuje Bohu, čo urobil v jej živote a je vďačná za uzdravenie manžela. Preto zanechala šoubiznis, chce slúžiť Bohu a oslavovať Ho. Keby nespoznala Božiu lásku, ďalej mu neslúži. Ľudia sa jej pýtajú, na čom fičí. Odpovie im, že na Ježišovi fičí. Jej obľúbená veta je: „ Boh je viac, než tento svet dáva.“ Preto robí to, čo robí. Ukladá si poklady v nebi, nie tu na zemi.
Zdôraznila, že je dôležité byť v cirkvi a rásť na Slove. Ona sama navštevuje bohoslužby Kresťanského spoločenstva v Liptovskom Mikuláši. Chodí tam a vyjde odtiaľ iná, Boh ju naplní.

Nasledovala ďalšia pieseň :…Hovorí sa, že čas zahojí, ale to, čo cítiš, vieš len ty. Vidí tvoj plač. Vydrž, pomoc je blízko, Boh povedal, že ťa nikdy neopustí… Potom spievala po rómsky. Opäť prišla medzi ľudí. Bolo to milé.

Vyzvala poslucháčov, aby dobre počúvali text nasledujúcej piesne, chválili Boha spolu s hudobnou skupinou a povedali: „Bože, dotkni sa ma.“ …Keď nebo plakalo, slnko sa zatmelo, odsúdený na smrť bol Spasiteľ. Pribitý na kríž, krv vylieval za nás. On porazil zlo, vykúpil nás. Zlo aj bolesť cítil. On je vzkriesený, On oslobodil nás. Naveky je oslávený, naveky je vyvýšený…
Námestie naplnil oblak Božej slávy. Vierka povedala, že Boh ľudí veľmi miluje. Nechce, aby išli do pekla. Kto uverí v Ježiša, dostane spasenie. Opýtala sa, či je na tom niečo zlé – odovzdať život Bohu, či je to ťažké? Speváčka zanechala kariéru. Opýtala sa: „ Čo zanecháš ty ?“ Buď sa rozhodneš pre Boha, alebo pre svet. Nasledovala výzva, kto chce odovzdať svoj život Bohu. Dopredu prišli štyria ľudia a pomodlili sa modlitbu prijatia Pána Ježiša.
Zaspievala ešte štyri piesne. Znova prišla medzi ľudí, podala niektorým mikrofón, aby zaspievali: „Požehnané meno má Pán“.

Atmosféra koncertu bola príjemná. Vierkin spev sa od čias Superstar vôbec nezmenil, má čistý a kvalitný hlas. Pre poslucháčov to bol pôsobivý zážitok. Ale hlavne – Boh bol vyvýšený na tomto mieste a v centre mesta Poprad bola prítomná Božia atmosféra. Nakoniec sa pastor Kresťanského spoločenstva Peter Minárik pomodlil za mesto.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670
©2019 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.