Si nezmar, ktorý sa nedá zničiť

Bohoslužba Poprad 24.11.2019

718 zhliadnutí
Božia ochrana funguje na základe modlitby. Neber automaticky tie veci, ktoré sú fantastickou Božou milosťou. Buď vďačný. Ako chceš, aby dopadli tvoje deti? Potrebujú sa obrátiť samé. Nebudú automaticky kresťania.Ty máš na nich pracovať a budovať ich život. Neži zo sklamaní a zlých skúseností, ale vierou toto všetko prekonávaj. Diabol ťa chce nachytať na všelijakých hlúpostiach, daj to preč a buduj Božiu prácu. Kresťanstvo je cieľavedomá činnosť. Cirkev má obrovskú cenu. Bez duchovného smädu neexistuje napredovanie. Buď smädný po Božích veciach. Cieľavedome sa vždy napi, nečakaj, že to príde samé. Ježiš volá tých, čo sú smädní. Máš v sebe Boží život. Si nezmar, ktorý sa nedá zničiť. K Bohu sa nevieš priblížiť skrze ceremónie a obrady, ale vierou v Jeho Slovo. Ver podľa Písma, Božie slovo sa v tebe stane životom. Buď sám sebou a tým, kým ťa chce mať On. Kým je Ježiš pre teba? Nie je bábätko-malý Ježiško, ani obraz, ani predmet. Je Pán Pánov a Kráľ kráľov, je oslávený, má všetku moc. Vie ti pomôcť. //NEPREHLIADNITE Skryté prekážky v duši - Bohoslužba Poprad 17.11.2019 https://poprad.milost.sk/watch?v=gwFJm0CZYfQ Hosť Dr. Bill Moore - Bohoslužba Poprad 8.11.2019 https://poprad.milost.sk/watch?v=oMcMnmvgcOs Ži z videnia budúcnosti - Bohoslužba Poprad 10.11.2019 https://poprad.milost.sk/watch?v=vFjWIy6ozSU
Zobraziť viac
// ODKAZY Zistite viac o našej cirkvi Kresťanské spoločenstvo Poprad https://poprad.milost.sk/o-nas Pripojte sa k nám na Facebook-u https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Vysielame live https://poprad.milost.sk/live // KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670

Nedávne Bohoslužby

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670
©2019 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.