Skryté prekážky v duši

Bohoslužba Poprad 17.11.2019

864 zhliadnutí
Sú situácie, kedy na základe nejakej životnej skúsenosti prišlo zranenie do tvojho života. Reaguješ na okolnosti cez túto skutočnosť. Keď s tým nebudeš cieľavedome jednať, dovolíš, aby ťa to ovplyvňovalo. Zlom tieto veci, vytlač ich zo svojho života, buď slobodný. Premeň svoju myseľ. Vierou prekonáš každú situáciu. Dá sa to. Vychoď dobré koľajnice, modlitbou, bohoslužbou. Veci, ktoré sú cenné v Božích očiach, by mali byť na prvom mieste. Zopakuj si, čo sú správne hodnoty. Keď si nahnevaný, nerob žiadne vážne rozhodnutia. Neber ľahkovážne choroby, ktoré mali rodičia. Cielene zlom všetky tieto kliatby a Boh narovná tvoje chromozómy. Ak aj máš nejaké predispozície, genetická informácia v tele sa dá zmeniť. Správnou životosprávou, modlitbou a vierou. Božie slovo hovorí, že prchlivosť, hnev, súženie a úzkosť príde na každú dušu, ktorá robí zle. A sláva, česť a pokoj každému, kto robí dobre. A čo je trpezlivosť dobrého skutku? Že robíš niečo správne znova a znova a znova...
Zobraziť viac
//NEPREHLIADNITE Hosť Dr. Bill Moore - Bohoslužba Poprad 8.11.2019 https://poprad.milost.sk/watch?v=oMcMnmvgcOs Ži z videnia budúcnosti - Bohoslužba Poprad 10.11.2019 https://poprad.milost.sk/watch?v=vFjWIy6ozSU Viera a svedectvo - Bohoslužba Poprad 3.11.2019 https://poprad.milost.sk/watch?v=f38IdGiMRuE // ODKAZY Zistite viac o našej cirkvi Kresťanské spoločenstvo Poprad https://poprad.milost.sk/o-nas Pripojte sa k nám na Facebook-u https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Vysielame live https://poprad.milost.sk/live // KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670

Nedávne Bohoslužby

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670
©2019 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.