Duchovný človek

Peter Minárik

599 zhliadnutí
Zákon je duchovný. Telesný človek ho nevie naplniť. Cieľom je stať sa duchovným človekom. V spolupráci s milosťou vieš pre svojho ducha získať slobodu. Prejaví sa tak, že hriech už nad tebou nemá moc. Bohoslužby Poprad | Nedeľa 19.6.2022 09:00 / OBSAH [00:00:00] Kázeň [00:19:19] 1. Kor. 3:1-3 [00:26:28] 1. Kor. 1:4-8 [00:35:15] Rim. 7:11-15 [00:52:33] V spolupráci s milosťou vieš získať pre svojho ducha slobodu [01:14:45] Gal. 5:16-25 [01:23:28] Rim. 8:13-14 [01:41:57] Rim 8:1 //Ak POTREBUJETE MODLITBU Ak máte akúkoľvek potrebu, zápasíte so životnými problémami, Boh je ten, ktorý dáva riešenie. On je ten, ktorý je lekár a utešiteľ. Nečakajte a napíšte SMS alebo zavolajte na tel. čislo 0951 004 271. Boh je dobrý! //NEPREHLIADNITE Chlieb života - Slavo Drlík https://poprad.milost.sk/watch?v=gN5AkNE7D8E Používaj svoje obdarovania - Peter Minárik https://poprad.milost.sk/watch?v=R74hHlsrY_U
Zobraziť viac
//BOHOSLUŽBY POPRAD Prinášame vám pravidelné bohoslužby z Popradu. Online každú nedeľu o 9:00h. // ODKAZY Web https://poprad.milost.sk/o-nas Facebook https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Instagram https://www.instagram.com/kspoprad/ // TYMY / CHVÁLY POPRAD Youtube TYMY https://www.youtube.com/channel/UCLnaHgbOHchT3DJUymf-w3g Facebook TYMY https://www.facebook.com/tymychvalypoprad/ Instagram TYMY https://www.instagram.com/tymymarek/ // KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27, 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX #bohosluzbypoprad #tymychvaly #krestanskespolocenstvo #onlinebohosluzby #peterminarik #milostpoprad

Nedávne bohoslužby

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.