Otvorené nebo

Peter Minárik

406 zhliadnutí
Ježiš povedal, že uvidíme otvorené nebo a vystupovať a zostupovať anjelov. Kedy a ako sa to stane? Chcem to vidieť. Bohoslužba Poprad, streda 19.4.2023 18.30 //OBSAH [00:00:00] Začiatok kázne [00:05:54] Tým, že sa chrámová opona roztrhla, nastala taká vec, že do Božej prítomnosti môže vstúpiť každý. [00:40:27] Nebo je otvorené, tvoje hriechy sú Slovom Božím vymazané, čiže Kristom. //Ak POTREBUJETE MODLITBU Ak máte akúkoľvek potrebu, zápasíte so životnými problémami, Boh je ten, ktorý dáva riešenie. On je ten, ktorý je lekár a utešiteľ. Nečakajte a napíšte SMS alebo zavolajte na tel. čislo 0951 004 271. Boh je dobrý! //NEPREHLIADNITE Zaviazanosť nie poviazanosť - Peter Minárik https://poprad.milost.sk/watch?v=w0WWHRKZa6k Večer s Geboorah https://poprad.milost.sk/watch?v=O_1MW9gzy2g //BOHOSLUŽBY POPRAD Prinášame vám pravidelné bohoslužby z Popradu. Online každú nedeľu o 10:00h. // ODKAZY Web https://poprad.milost.sk/o-nas Facebook https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Instagram https://www.instagram.com/kspoprad/ // TYMY / CHVÁLY POPRAD Youtube TYMY https://www.youtube.com/channel/UCLnaHgbOHchT3DJUymf-w3g Facebook TYMY https://www.facebook.com/tymychvalypoprad/ Instagram TYMY https://www.instagram.com/tymymarek/ // KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27, 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX #bohosluzbypoprad #tymychvaly #krestanskespolocenstvo #onlinebohosluzby #peterminarik #milostpoprad

Nedávne bohoslužby

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.