Ako odvrátiť časný súd

Peter Minárik 22.3.2020

3825 zhliadnutí
Časné súdy na zemi sa dejú cez satana. Napríklad prírodné živly, mor (aj koronavírus), súdy cez zlých ľudí (vraždy, vojny), súdy cez poškodenie zdravia. V 2. kapitole knihy Jób je odkaz na to, že keby diabol mohol, zničil by každého človeka. No môže urobiť len to, čo mu Boh dovolí. Boh dopúšťa časné súdy pre ľudskú bezbožnosť. Nechce človeka zničiť, ale napraviť. Keď dovolí, aby prišli súdy, deje sa to kvôli tomu, že miluje človeka a dáva mu možnosť, aby sa obrátil. Nechce ho zničiť, ale napraviť. Súd sa dá oddialiť cez konkrétne kroky. Odvrátiť sa od hriechov, uveriť Bohu, modliť sa, čítať Bibliu, prihovárať sa za náš národ. V tomto čase je stále možnosť zmeny a nápravy. Každého, kto volá na Ježiša, vie Boh zachrániť. //NEPREHLIADNITE Si v Božom pláne - Bohoslužba Poprad 8.3.2020 https://poprad.milost.sk/watch?v=K6LcyhkEqOM Neboj sa búrok - Bohoslužba Poprad 1.3.2020 https://poprad.milost.sk/watch?v=jYotVKtgN7k V čom je tvoja hodnota? - Bohoslužba Poprad 23.2.2020 https://poprad.milost.sk/watch?v=KjbTAv09cOg // ODKAZY Zistite viac o našej cirkvi Kresťanské spoločenstvo Poprad https://poprad.milost.sk/o-nas Pripojte sa k nám na Facebook-u https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Vysielame live https://poprad.milost.sk/live
Zobraziť viac
// KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27, 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670

Nedávne bohoslužby

Scroll Up
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2021 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.