Boh je cesta von

Peter Minárik

573 zhliadnutí
V živote každého kresťana príde čas, kedy bude musieť sám za seba veriť Bohu. Nebude ho môcť niesť niekto iný. Ja musím dôverovať Božiemu Slovu svojim srdcom a ja musím prehlasovať Božie Slovo svojimi vlastnými ústami. Božie Slovo funguje vždy! Bohoslužby Poprad | Nedeľa 10.4.2022 09:00 // OBSAH [00:00:00] Kázeň [00:10:18] Matúš 12: 22-45 [00:13:34 ] Matúš 12: 28-30 [00:14:57 ] Aj my máme vyháňať démonov? Ako? Duchom Božím. Prehlásením. Vierou. [00:20:56] Matúš 12. 4-45 [00:43:23] Efezkým 4: 26-27 [00:51:16] Keď budeš počúvať na diablove reči, nikdy neobstojíš a nevyjdeš z bludiska. [00:51:38] Jakub 4: 7 [00:54:22] 1. Petrov 5: 6-9 [01:06:35] Kto sa má postaviť na odpor? Ty. Ako? Vytiahni zo srdca Slovo a povedz ho. [01:07:19] Marek 4: 23-28 [01:09:43] Marek 23: 10
Zobraziť viac
//Ak POTREBUJETE MODLITBU Ak máte akúkoľvek potrebu, zápasíte so životnými problémami, Boh je ten, ktorý dáva riešenie. On je ten, ktorý je lekár a utešiteľ. Nečakajte a napíšte SMS alebo zavolajte na tel. čislo 0951 004 271. Boh je dobrý! //NEPREHLIADNITE Sila spoločenstva - Peter Minárik https://poprad.milost.sk/watch?v=iatUov_yUKY Pomoc Ukrajine / Marek Štrbák https://poprad.milost.sk/watch?v=llOTT5Ooo4A //BOHOSLUŽBY POPRAD Prinášame vám pravidelné bohoslužby z Popradu. Online každú nedeľu o 9:00h. // ODKAZY Web https://poprad.milost.sk/o-nas Facebook https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Instagram https://www.instagram.com/kspoprad/ // TYMY / CHVÁLY POPRAD Youtube TYMY https://www.youtube.com/channel/UCLnaHgbOHchT3DJUymf-w3g Facebook TYMY https://www.facebook.com/tymychvalypoprad/ Instagram TYMY https://www.instagram.com/tymymarek/ // KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27, 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX #bohosluzbypoprad #tymychvaly #krestanskespolocenstvo #onlinebohosluzby #peterminarik #milostpoprad

Nedávne bohoslužby

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2023 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.