Zmysel skúšok

Bohoslužba Poprad 1.12.2019

649 zhliadnutí
Vysielané naživo 1.12.2019 To, čo Ježiš pre nás urobil, nemôže byť vonkajšia, formálna záležitosť. Potrebuješ vedieť, kde ťa Boh postavil. Tvoje miesto je v Božej práci, medzi Božím ľudom. Keď máš v živote veľa skúšok, nepovažuj to za tragédiu. Keď vidíš skúšku, považuj to za najväčšiu radosť. Boh dopustí skúšky, aby sa ukázalo, čo je v tvojom srdci. Cieľ skúšok je vybudovať dôveru, aký máš vzťah s Božím slovom a ukáže sa, čo je v tvojom srdci. Vtedy viac poznáš Boha aj seba. Boh ťa v skúške neponechá. Keď sa dokážeš, príde vyslobodenie. Božie slovo v tvojich ústach je pravda. Tvoj najväčší nepriateľ je stará padlá prirodzenosť-starý človek. Musí zomrieť. Potrebuješ chodiť v novote Ducha. Požehnanie si zober od Pána, nie od iných ľudí. //NEPREHLIADNITE Skryté prekážky v duši - Bohoslužba Poprad 17.11.2019 https://poprad.milost.sk/watch?v=gwFJm0CZYfQ Hosť Dr. Bill Moore - Bohoslužba Poprad 8.11.2019 https://poprad.milost.sk/watch?v=oMcMnmvgcOs Ži z videnia budúcnosti - Bohoslužba Poprad 10.11.2019 https://poprad.milost.sk/watch?v=vFjWIy6ozSU // ODKAZY Zistite viac o našej cirkvi Kresťanské spoločenstvo Poprad https://poprad.milost.sk/o-nas Pripojte sa k nám na Facebook-u https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Vysielame live https://poprad.milost.sk/live
Zobraziť viac
// KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670

Nedávne bohoslužby

Scroll Up
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670
©2020 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.