Obdobie strachu a dôvery 1.časť

Bohoslužba Poprad 26.1.2020

1047 zhliadnutí
Žijeme na konci období.Teraz je obdobie národov a príde obdobie tisícročného kráľovstva tu na zemi. Či sa tam národy dostanú, záleží od ich postoja ku Židom a kresťanom. Bude obdobie prípravy na príchod Pánov a oživenie cirkvi. Jeden deň je u Pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Prichádza obdobie dôvery a strachu. Dôvery pre tých, čo majú nádej v Ježišovi. Strachu pre tých, čo neveria. Na tento svet prichádza súd. Skrze Ježiša Krista je možné z toho vystúpiť. Preto potrebujeme hlásať večné evanjelium. Maranatha - Príď, Pane Ježišu.

Nedávne bohoslužby

Scroll Up
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670
©2020 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.