Silná osobnosť

Peter Minárik

554 zhliadnutí
Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje, v Kristovi. Fil. 4:13 Bohoslužba Poprad, nedeľa 12.2.2023 9:00 // OBSAH [00:00:00] Zbierka. [00:13:40] Pri uctievaní je to, že vstúpiš do svätyne svätých a keď tam vstúpiš, tak tam prichádza Božia sila na teba. [00:15:55] Silný vie zniesť slabých, aj ich slabosti. [00:27:55]Keď za tebou stojí Boh, tak sme silní v Ňom. //Ak POTREBUJETE MODLITBU Ak máte akúkoľvek potrebu, zápasíte so životnými problémami, Boh je ten, ktorý dáva riešenie. On je ten, ktorý je lekár a utešiteľ. Nečakajte a napíšte SMS alebo zavolajte na tel. čislo 0951 004 271. Boh je dobrý! //NEPREHLIADNITE Ako vidieť Boha - Peter Minárik https://poprad.milost.sk/watch?v=GBrJXSut42w Srdečná dobromyseľnosť. Dá sa to naučiť. - Peter Minárik https://poprad.milost.sk/watch?v=wbkqx0dNpwQ
Zobraziť viac
//BOHOSLUŽBY POPRAD Prinášame vám pravidelné bohoslužby z Popradu. Online každú nedeľu o 9:00h. // ODKAZY Web https://poprad.milost.sk/o-nas Facebook https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Instagram https://www.instagram.com/kspoprad/ // TYMY / CHVÁLY POPRAD Youtube TYMY https://www.youtube.com/channel/UCLnaHgbOHchT3DJUymf-w3g Facebook TYMY https://www.facebook.com/tymychvalypoprad/ Instagram TYMY https://www.instagram.com/tymymarek/ // KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27, 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX #bohosluzbypoprad #tymychvaly #krestanskespolocenstvo #onlinebohosluzby #peterminarik #milostpoprad

Nedávne bohoslužby

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.