Vedený Svätým Duchom 4

Peter Minárik

614 zhliadnutí
Litera zabíja, Duch je ten, ktorý buduje človeka. Jediná cesta k zrelosti je neustále nasledovanie Svätého Ducha. Bohoslužba Poprad, streda 10.4.2024, 18.30 //OBSAH [00:00:00] Začiatok kázne [00:15:26] Najväčšia prekážka v nasledovaní Svätého Ducha je zákonníctvo. [00:54:56] A keď chodíme Duchom, nevykonáme žiadosti tela.
Zobraziť viac
//Ak POTREBUJETE MODLITBU Ak máte akúkoľvek potrebu, zápasíte so životnými problémami, Boh je ten, ktorý dáva riešenie. On je ten, ktorý je lekár a utešiteľ. Nečakajte a napíšte SMS alebo zavolajte na tel. čislo 0904 814 881. Boh je dobrý! //NEPREHLIADNITE Bohoslužba s hosťom | Adrián Šesták https://poprad.milost.sk/watch?v=pKswWBI1R6g Vedený Svätým Duchom 3 - Peter Minárik https://poprad.milost.sk/watch?v=U0m7Y5iZzLk //BOHOSLUŽBY POPRAD Prinášame vám pravidelné bohoslužby z Popradu. Online každú nedeľu o 10:00h. // ODKAZY Web https://poprad.milost.sk/o-nas Facebook https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Instagram https://www.instagram.com/kspoprad/ // TYMY / CHVÁLY POPRAD Youtube TYMY https://www.youtube.com/@tymypoprad Facebook TYMY https://www.facebook.com/tymychvalypoprad/ Instagram TYMY https://www.instagram.com/kapela.tymy/ // KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27, 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX #bohosluzbypoprad #tymychvaly #krestanskespolocenstvo #onlinebohosluzby #peterminarik #milostpoprad

Nedávne bohoslužby

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.