Ukáž mi svoju slávu

Konferencia Poprad | sobota 17:00

382 zhliadnutí
Celá Biblia hovorí o Ježišovi. Božie slovo bez Svätého Ducha nefunguje. Kedy začne fungovať moje kresťanstvo? Bohoslužba Poprad, sobota 18.2.2023 17.00 //OBSAH [00:00:00] Úvod [00:52:44] Veriaci sa delia na divákov a tých, ktorí sa chytajú Ježišovho rúcha. [01:34:27] Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo, Jeho poslúchajte. Mat.17, 5 //Ak POTREBUJETE MODLITBU Ak máte akúkoľvek potrebu, zápasíte so životnými problémami, Boh je ten, ktorý dáva riešenie. On je ten, ktorý je lekár a utešiteľ. Nečakajte a napíšte SMS alebo zavolajte na tel. čislo 0951 004 271. Boh je dobrý! //NEPREHLIADNITE Zmierený s Bohom - Peter Minárik https://poprad.milost.sk/watch?v=ZbA0z45jDMM Obyčajná kvapka https://poprad.milost.sk/watch?v=svJ2yb2IEXE
Zobraziť viac
//BOHOSLUŽBY POPRAD Prinášame vám pravidelné bohoslužby z Popradu. Online každú nedeľu o 9:00h. // ODKAZY Web https://poprad.milost.sk/o-nas Facebook https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Instagram https://www.instagram.com/kspoprad/ // TYMY / CHVÁLY POPRAD Youtube TYMY https://www.youtube.com/channel/UCLnaHgbOHchT3DJUymf-w3g Facebook TYMY https://www.facebook.com/tymychvalypoprad/ Instagram TYMY https://www.instagram.com/tymymarek/ // KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27, 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX Used by Permission. CCLl Licence #2346112 #konferencia #poprad #milost bohosluzbypoprad #tymychvaly #krestanskespolocenstvo #onlinebohosluzby #peterminarik #milostpoprad
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2023 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.