Vidieť a počuť od Boha

Peter Minárik

539 zhliadnutí
Nemôžeš do seba vpustiť hocičo. Diabol sa chce nasilu dostať do tela a duše, je ako zlodej, ktorý kradne a zabíja. Keď k tebe hovorí Boh, nechce ti robiť zle, chce ti niečo dobré dať. Duch svätý je tichý a jemný. Záleží na tebe, či sa ním necháš viesť. Bohoslužby Poprad | Nedeľa 23.10.2022 9:00 // OBSAH [00:00:00] Kázeň //AK POTREBUJETE MODLITBU Ak máte akúkoľvek potrebu, zápasíte so životnými problémami, Boh je ten, ktorý dáva riešenie. On je ten, ktorý je lekár a utešiteľ. Nečakajte a napíšte SMS alebo zavolajte na tel. čislo 0951 004 271. Boh je dobrý! //NEPREHLIADNITE Si tvorcom pokoja či jeho konzument? - Peter Minárik https://poprad.milost.sk/watch?v=aW4VM_8lFlk Tak blízko nás | TYMY - ONE WAY FEST Bratislava 2022 https://poprad.milost.sk/watch?v=tMXGvB5cpow
Zobraziť viac
//BOHOSLUŽBY POPRAD Prinášame vám pravidelné bohoslužby z Popradu. Online každú nedeľu o 9:00h. // ODKAZY Web https://poprad.milost.sk/o-nas Facebook https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Instagram https://www.instagram.com/kspoprad/ // TYMY / CHVÁLY POPRAD Youtube TYMY https://www.youtube.com/channel/UCLnaHgbOHchT3DJUymf-w3g Facebook TYMY https://www.facebook.com/tymychvalypoprad/ Instagram TYMY https://www.instagram.com/tymymarek/ // KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27, 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX #bohosluzbypoprad #tymychvaly #krestanskespolocenstvo #onlinebohosluzby #peterminarik #milostpoprad

Nedávne bohoslužby

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.