Odpúšťaš ľahko?

Peter Minárik

503 zhliadnutí
Pokoj v duši záleží od schopnosti ako rýchlo sa vieš vysporiadať s krivdou, ublížením, či zranením. Tvoj život nelimitujú okolnosti a ťažkosti cez ktoré prechádzaš, ale vzťah a dôvera k Mesiášovi. Bohoslužby Poprad | Nedeľa 13.11.2022 09:00 // OBSAH [00:00:00] Kázeň [00:14:07] Luk 19 : 1-10 [00:38:12] Mat 18 : 11 [00:52:05] Ján 4 : 46-50 [01:06:23] Mat 9 : 35 //Ak POTREBUJETE MODLITBU Ak máte akúkoľvek potrebu, zápasíte so životnými problémami, Boh je ten, ktorý dáva riešenie. On je ten, ktorý je lekár a utešiteľ. Nečakajte a napíšte SMS alebo zavolajte na tel. čislo 0951 004 271. Boh je dobrý! //NEPREHLIADNITE Nebeská nádej - Michal Pjatek https://poprad.milost.sk/watch?v=IqA1k-yFO4M Nebuď márnotratný, ale získaj večný život - Daniel Mačák https://poprad.milost.sk/watch?v=JUa_4YHG-XI
Zobraziť viac
//BOHOSLUŽBY POPRAD Prinášame vám pravidelné bohoslužby z Popradu. Online každú nedeľu o 9:00h. // ODKAZY Web https://poprad.milost.sk/o-nas Facebook https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Instagram https://www.instagram.com/kspoprad/ // TYMY / CHVÁLY POPRAD Youtube TYMY https://www.youtube.com/channel/UCLnaHgbOHchT3DJUymf-w3g Facebook TYMY https://www.facebook.com/tymychvalypoprad/ Instagram TYMY https://www.instagram.com/tymymarek/ // KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27, 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX #bohosluzbypoprad #tymychvaly #krestanskespolocenstvo #onlinebohosluzby #peterminarik #milostpoprad

Nedávne bohoslužby

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.