Kráčaj Duchom!

Milan Kopáč

610 zhliadnutí
Keď Ježiš chodil po zemi, Božie kráľovstvo chodilo s Ním. Duch svätý nás buduje, spôsobuje rast viery. Potrebujeme Ho na každý deň. Bez Ducha svätého ani cirkev neexistuje. Kto je vedený Duchom Božím, prečo máme horliť za duchovné dary a aké duchovné dary poznáme? Bohoslužby Poprad | Nedeľa 24.4.2022 09:00 // OBSAH [00:00:00] Kázeň [00:03:04] Joel 3: 1-2 [00:04:42] Izaiáš 32: 15 [00:06:09] Lukáš 3: 16 [00:07:20] Lukáš 24: 49 [00:09:22] Skutky 2: 1-4 [00:12:26] Ak si znovuzrodený a pokrstený Duchom svätým, si chrámom, v ktorom prebýva Boh. ...Nech v tvojom chráme prebieha oslava Boha, ďakovanie, uctievanie. [00:18:15] 2. Timotejovi 1: 9 [00:20:22] Zjavenie Jána 19: 10 [00:21:42] Ján 6: 63 [00:22:30] Bez Ducha svätého ani cirkev neexistuje. ...Bez darov Ducha svätého sa staneme náboženskí, zákonnícki. [00:24:56] 1. Korintským 14: 1-5 [00:29:08] Galatským 5: 18 [00:32:08] 2. Petrov 1: 21 [00:34:02] Galatským 6: 8 [00:34:27] Najzákladnejší princíp Božieho kráľovstva. Sejba a žatva. ...Nesejme to, čo nechceme, aby nás postihlo. [00:36:02] Rimanom 8: 12-17 //Ak POTREBUJETE MODLITBU Ak máte akúkoľvek potrebu, zápasíte so životnými problémami, Boh je ten, ktorý dáva riešenie. On je ten, ktorý je lekár a utešiteľ. Nečakajte a napíšte SMS alebo zavolajte na tel. čislo 0951 004 271. Boh je dobrý! //NEPREHLIADNITE Buď praktický človek - Peter Minárik https://poprad.milost.sk/watch?v=rxuL0DaDwvU Najdôležitejší deň histórie - Peter Minárik https://poprad.milost.sk/watch?v=yyxVD30L5SE
Zobraziť viac
//BOHOSLUŽBY POPRAD Prinášame vám pravidelné bohoslužby z Popradu. Online každú nedeľu o 9:00h. // ODKAZY Web https://poprad.milost.sk/o-nas Facebook https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Instagram https://www.instagram.com/kspoprad/ // TYMY / CHVÁLY POPRAD Youtube TYMY https://www.youtube.com/channel/UCLnaHgbOHchT3DJUymf-w3g Facebook TYMY https://www.facebook.com/tymychvalypoprad/ Instagram TYMY https://www.instagram.com/tymymarek/ // KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27, 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX #bohosluzbypoprad #tymychvaly #krestanskespolocenstvo #onlinebohosluzby #peterminarik #milostpoprad

Nedávne bohoslužby

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.