Povolanie a predurčenie

Bohoslužba Poprad 16.2.2020

672 zhliadnutí
Ako človek vstúpi do Božieho vedenia? Poznaním Boha. Božie myšlienky sa dozvieš pri čítaní Biblie. Ideálne je, keď si čítaš nahlas a zároveň sa aj počuješ. V Efezským 1:4 sa píše, že Boh si nás vyvolil a povolal ešte pred stvorením sveta. Predurčenie znamená, že máš na niečo predpoklady. Si predurčený byť spasený. Ale máš slobodnú vôľu, môžeš z toho uhnúť. Boh do teba vložil večnosť. Dal do tvojho srdca túžbu hľadať Ho. Na toto ťa predurčil a pripravil. Nezaoberaj sa márnosťami, ale rozmýšľaj, aké je tvoje povolanie. Povolanie v Novej zmluve nastane kázaním evanjelia. Kto je povolaný? Všetci. Vyvolenie urobíš ty sám, že spolupracuješ s Božou vôľou. //NEPREHLIADNITE Obdobie strachu a dôvery 2.časť - Bohoslužba Poprad 2.2.2020 https://poprad.milost.sk/watch?v=ZRFDwWKlrxU Obdobie strachu a dôvery 1.časť - Bohoslužba Poprad 26.1.2020 https://poprad.milost.sk/watch?v=A9OkrQDlocM Čas na Boha - Bohoslužba Poprad 19.1.2020 https://poprad.milost.sk/watch?v=ysrxQ0utcH4 // ODKAZY Zistite viac o našej cirkvi Kresťanské spoločenstvo Poprad https://poprad.milost.sk/o-nas Pripojte sa k nám na Facebook-u https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Vysielame live https://poprad.milost.sk/live
Zobraziť viac
// KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27, 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670

Nedávne bohoslužby

Scroll Up
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670
©2020 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.