Cirkev, správca Božích tajomstiev

Bohoslužba Poprad 27.10.2019

695 zhliadnutí
Kúpme svojim deťom Bibliu. Budú tam hľadať slová života. Nech uchopia spasenie a vedia ho odovzdať ďalej. Návod na dobrú modlitbu za druhých nájdeme v Ef. 3:14-19. Cirkev má milosť zvestovať pohanom nevysvetliteľnú milosť. Vieme to urobiť, pokiaľ je to najcennejšou vecou v našom živote. Nebojujeme proti telu a krvi. Náš boj je duchovný. Prehlásme do ponebeských oblastí to, čo Ježiš urobil. Anjeli čakajú, kedy vo viere vyhlásime Božie slovo a sú pripravení naplniť ho. Vyjdime z prekliatia. Prejdime púšťou – premieňajme sa. Zmeňme myslenie a vstúpme do zasľúbenej zeme. Len pravda má moc vyslobodiť človeka. Cirkev je Boží hlas na zemi. Patriť do miestneho zboru je nevyhnutná súčasť kresťanstva.

Nedávne bohoslužby

Scroll Up
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670
©2020 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.