Aj sekneš, aj znesieš

Peter Minárik

443 zhliadnutí
Na vzťahoch treba pracovať, budovať ich. Dávaš rany, aj dostávaš rany. Rany múdrych liečia. Neber veci osobne. Jozef chápal, že nech sa deje čokoľvek, je v Božích rukách. Dôveruj Bohu, že On vie všetko obrátiť na dobré. Keď začneš používať Božie obdarovanie, budeš vedieť, aký má Boh s tebou zámer. Bohoslužby Poprad | Streda 25.5.2022 18:00 // OBSAH [00:00:00] Kázeň [00:01:09] Na vzťahoch treba pracovať [00:07:10] Pr. 27: 17 [00:11:26] Komunikácia vo vzťahoch [00:18:37] Ž 139: 13, 15-16 [00:26:39] Jozef vedel, že Božia ruka je vždy nad ním [00:32:39] Rim. 8: 28 [00:39:11] Iz. 55: 10-11 [00:58:59] Nechaj, aby ťa Boh formoval [01:06:30] Potrebujeme mať hranice //Ak POTREBUJETE MODLITBU Ak máte akúkoľvek potrebu, zápasíte so životnými problémami, Boh je ten, ktorý dáva riešenie. On je ten, ktorý je lekár a utešiteľ. Nečakajte a napíšte SMS alebo zavolajte na tel. čislo 0951 004 271. Boh je dobrý! //NEPREHLIADNITE Druhý najdôležitejší okamih histórie - Peter Minárik https://poprad.milost.sk/watch?v=zx_WXBKUt4k Ako mať autoritu a úspech - Michal Pjatek https://poprad.milost.sk/watch?v=watjlLLzp-M
Zobraziť viac
//BOHOSLUŽBY POPRAD Prinášame vám pravidelné bohoslužby z Popradu. Online každú nedeľu o 9:00h. // ODKAZY Web https://poprad.milost.sk/o-nas Facebook https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Instagram https://www.instagram.com/kspoprad/ // TYMY / CHVÁLY POPRAD Youtube TYMY https://www.youtube.com/channel/UCLnaHgbOHchT3DJUymf-w3g Facebook TYMY https://www.facebook.com/tymychvalypoprad/ Instagram TYMY https://www.instagram.com/tymymarek/ // KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27, 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX #bohosluzbypoprad #tymychvaly #krestanskespolocenstvo #onlinebohosluzby #peterminarik #milostpoprad

Nedávne bohoslužby

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.