Pomoc Ukrajine / Marek Štrbák

223 zhliadnutí
Medzi vojnou a mierom je len tenká hranica. Volám sa Marek Štrbák a verím tomu, čo je napísane v biblii. Preto nasledujem, čo hovorí Boh aj v čase vojny. Potreby: Prekladateľ Miesto na ubytovanie Auto (autá) na prepravu Kontakt: poprad@milost.sk +421 904 814 881 [00:00] Úvod [01:57] Kde je najbezpečnejšie miesto pred vojnou? [03:46] Čo a prečo idem robiť? [07:46] Správy [09:50] Svedectvo [13:08] Zázraky [14:16] Ideme ďalej? [15:23] Koľkých prijmeme [17:21] Výzvy [19:39] Finančná pomoc [22:50] Záver

Nedávne bohoslužby

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2022 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.