Hosť Dr. Bill Moore

Bohoslužba Poprad 8.11.2019

1586 zhliadnutí
Bill Moore spolu s manželkou Anne sú pastorovcami v Texase. Bill kázal v Poprade kázal 8.11.2019. Opýtal sa nás : Kto sedí na tróne tvojho srdca? Komu to dovolíš? U niektorých je to strach, pochybnosti, ľútosť, sklamanie a niekto tam má samého seba. Keď je Ježiš Pánom tvojho života, stáva sa aj Pánom tvojich okolností, búrok života, zranení. Ako sa môžeš posunúť ďalej? Sústreď sa na to, čo hovorí Pán. Ak je na tróne, Jeho slovo je tá jediná vec, na ktorej záleží. Odstráň pokušenie. Musíš vypnúť všetky tie negatívne hlasy. Je veľmi dôležité mať kontrolu nad svojimi myšlienkami. Ak toho nie si schopný, nebudeš vedieť odolať sklamaniam. Povedz: „Ja ťa odmietam, diabol.“ Cituj Slovo. Ježiš je Pán. Je väčší, ako tvoja bolesť, zranenie. Kristus dáva nádej, ktorá je tvojou kotvou. Dáva vieru, že prichádzajú lepšie veci. Viac na https://poprad.milost.sk/kto-sedi-na-trone-tvojho-srdca

Nedávne bohoslužby

Scroll Up
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670
©2020 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.