Boh je dobrý, hľadaj ho

Marek Štrbák

372 zhliadnutí
Rozoberajme Božie témy, aby On bol v strede nášho záujmu. Dajme Ježišovi dôvod, aby mohol prísť medzi nás. Bohoslužby Poprad | Nedeľa 30.6.2024 10.00 // OBSAH [00:00:00] Začiatok kázne [00:10:33] Prečo máme hľadať Boha? No pretože je dobrý a pretože má pre nás dobrý údel a dokonalý plán. [00:31:36] Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách, v duchovných piesňach. Vďačne plesajte Bohu. Rozoberajme Božie témy. //Ak POTREBUJETE MODLITBU Ak máte akúkoľvek potrebu, zápasíte so životnými problémami, Boh je ten, ktorý dáva riešenie. On je ten, ktorý je lekár a utešiteľ. Nečakajte a napíšte SMS alebo zavolajte na tel. čislo 0904 814 881. Boh je dobrý! //NEPREHLIADNITE Gospel v parku - TYMY & NEW LEVEL - Spišská Nová Ves https://poprad.milost.sk/watch?v=a9-XRwb26kc Drž pevne, čo ti Boh dal - Peter Minárik https://poprad.milost.sk/watch?v=tz4MFV-YpjY
Zobraziť viac
//BOHOSLUŽBY POPRAD Prinášame vám pravidelné bohoslužby z Popradu. Online každú nedeľu o 10:00h. // ODKAZY Web https://poprad.milost.sk/o-nas Facebook https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Instagram https://www.instagram.com/kspoprad/ // TYMY / CHVÁLY POPRAD Youtube TYMY https://www.youtube.com/@tymypoprad Facebook TYMY https://www.facebook.com/tymychvalypoprad/ Instagram TYMY https://www.instagram.com/kapela.tymy/ // KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27, 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX #bohosluzbypoprad #tymychvaly #krestanskespolocenstvo #onlinebohosluzby #peterminarik #milostpoprad

Nedávne bohoslužby

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.