Si nové stvorenie

Peter Minárik

311 zhliadnutí
Húsenica žije svojím spôsobom a motýľ zase svojím. Prečo z vajíčok motýľa nevyrastú motýle ale húsenice? Húsenica musí prejsť prerodom, dokonalou premenou. Len vtedy sa stane motýľom... Ako je to s nami? Bohoslužby Poprad | Streda 18.1.2023 18:30 // OBSAH [00:00:00] Kázeň [00:07:57] Aký je zámer človeka? Načo človek žije? [00:14:11] Najcennejšie, čo máš, je to, že si mohol poznať Boha a že si reagoval na Jeho volanie. [00:15:42] Najväčší zázrak je znovuzrodenie. //Ak POTREBUJETE MODLITBU Ak máte akúkoľvek potrebu, zápasíte so životnými problémami, Boh je ten, ktorý dáva riešenie. On je ten, ktorý je lekár a utešiteľ. Nečakajte a napíšte SMS alebo zavolajte na tel. čislo 0951 004 271. Boh je dobrý! //NEPREHLIADNITE Zámery a ciele - Peter Minárik https://poprad.milost.sk/watch?v=K8Ijg1cf9Ro Cieľavedomý život - Peter Minárik https://poprad.milost.sk/watch?v=b48yPHNzTs0
Zobraziť viac
//BOHOSLUŽBY POPRAD Prinášame vám pravidelné bohoslužby z Popradu. Online každú nedeľu o 9:00h. // ODKAZY Web https://poprad.milost.sk/o-nas Facebook https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Instagram https://www.instagram.com/kspoprad/ // TYMY / CHVÁLY POPRAD Youtube TYMY https://www.youtube.com/channel/UCLnaHgbOHchT3DJUymf-w3g Facebook TYMY https://www.facebook.com/tymychvalypoprad/ Instagram TYMY https://www.instagram.com/tymymarek/ // KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27, 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX #bohosluzbypoprad #tymychvaly #krestanskespolocenstvo #onlinebohosluzby #peterminarik #milostpoprad

Nedávne bohoslužby

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.