Sme deťmi zasľúbenia

Bohoslužba Poprad 8.12.2019

518 zhliadnutí
Vysielané naživo 8.12.2019 1.Mojž.kniha 16. kapitola hovorí príbeh o Hagar. Abram sa musel oddeliť od Lóta a vtedy mu Boh dal zasľúbenia. Sára vedela, že Abram sa má stať tvorcom národa. Ona nemala deti. Chcela naplniť Božie slovo, ale vychádzala z vlastnej sily a vlastnej predstavy. Dala Abramovi svoju slúžku Hagar a on s ňou mal syna Izmaela. Aj my niekedy chceme naplniť Slovo, ale podľa vlastnej predstavy. Ak musíš znášať skúšky, prekážky a prepálenia tvojho života, možno v tom máš obstáť, máš to prekonať. Keď ťa do toho postavil Boh, neuteč. Zmení to tvoj život, charakter. Sme zo zasľúbenia, nie sme z výkonu tela. Zasmej sa nad starosťami. Uvoľni sa z napätí, aby skrze pomazanie vedeli prísť veci, ktoré má Pán pre teba. Nie vlastnou silou, ale duchom to Pán učiní. //NEPREHLIADNITE Si nezmar, ktorý sa nedá zničiť - Bohoslužba Poprad 24.11.2019 https://poprad.milost.sk/watch?v=FIxtWaAaQAM Skryté prekážky v duši - Bohoslužba Poprad 17.11.2019 https://poprad.milost.sk/watch?v=gwFJm0CZYfQ Hosť Dr. Bill Moore - Bohoslužba Poprad 8.11.2019 https://poprad.milost.sk/watch?v=oMcMnmvgcOs // ODKAZY Zistite viac o našej cirkvi Kresťanské spoločenstvo Poprad https://poprad.milost.sk/o-nas Pripojte sa k nám na Facebook-u https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Vysielame live https://poprad.milost.sk/live
Zobraziť viac
// KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670

Nedávne bohoslužby

Scroll Up
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670
©2020 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.