Praktizuj autoritu a moc

Peter Minárik

379 zhliadnutí
Sú Bohom dané prirodzené bariéry, aby si ich nikdy neprekračoval. Na druhej strane sú bariéry od nepriateľa, ktoré potrebuješ zlomiť, aby si vedel napredovať. Bohoslužby Poprad - 22.01.2023 o 9.00 // OBSAH [00:00:00] Kázeň [00:28:02] 1.Tes.4: 3-6 [00:30:07] Cti si slobodu druhých. [00:30:55] Naše áno má byť áno a naše nie má byť nie. //Ak POTREBUJETE MODLITBU Ak máte akúkoľvek potrebu, zápasíte so životnými problémami, Boh je ten, ktorý dáva riešenie. On je ten, ktorý je lekár a utešiteľ. Nečakajte a napíšte SMS alebo zavolajte na tel. čislo 0951 004 271. Boh je dobrý! //NEPREHLIADNITE Zámery a ciele - Peter Minárik https://poprad.milost.sk/watch?v=K8Ijg1cf9Ro Cieľavedomý život - Peter Minárik https://poprad.milost.sk/watch?v=b48yPHNzTs0
Zobraziť viac
//BOHOSLUŽBY POPRAD Prinášame vám pravidelné bohoslužby z Popradu. Online každú nedeľu o 9:00h. // ODKAZY Web https://poprad.milost.sk/o-nas Facebook https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Instagram https://www.instagram.com/kspoprad/ // TYMY / CHVÁLY POPRAD Youtube TYMY https://www.youtube.com/channel/UCLnaHgbOHchT3DJUymf-w3g Facebook TYMY https://www.facebook.com/tymychvalypoprad/ Instagram TYMY https://www.instagram.com/tymymarek/ // KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27, 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX #bohosluzbypoprad #tymychvaly #krestanskespolocenstvo #onlinebohosluzby #peterminarik #milostpoprad

Nedávne bohoslužby

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.