O nás

Staň sa kresťanom

Prečo som tu? Aký je zmysej môjho života? Kto som? Čo sa stane, keď zomriem?

Práca s deťmi a mládežou

Nemluvniatká, kojenci, deti, mládenci i panny ... aj títo sa spomínajú v Biblii. Boh nezabudol na nikoho, každý má v Jeho srdci svoje miesto.

Čomu veríme

Nahliadnite, ako sa my pozeráme na Boha, na Ježiša, na Bibliu, na človeka a na mnoho dalších aspektov našej viery. Viera, ktorá je pevne zakorenená v Písme vedie naše rozhodnutia ako cirkev.

Ako nás nájdete

Krátky a jasný návod ako nás nájst.

Kto sme

Sme ľudia, ktorí veria, že Boh sa nemení, že Duch Svätý sa dokáže osobne dotknúť života človeka a umožniť mu zakúsiť Božiu lásku, moc a pozitívne zmeniť jeho život.

Kresťanské spoločenstvá patria k hnutiu modernej kresťanskej reformácie (letnično – charizmatickému hnutiu), ktorá sa snaží o obnovu kresťanstva prostredníctvom návratu k Písmu a k jednoduchosti praktického kresťanského života, spočívajúceho v osobnom vzťahu s Bohom a v nasledovaní odkazu Ježiša Krista. Snažíme sa uspokojiť ľudí pri hľadaní zmyslu života a ozajstných kresťanských hodnôt.

Cirkev vidíme ako miesto, kde ľudia spoločne hľadajú Boha, navzájom si pomáhajú a povzbudzujú sa. Boh zmenil naše životy, vyslobodil nás zo zajatia hriechu a závislostí a učí nás, ako žiť radostný a úspešný život. To isté chce urobiť aj pre teba. Radi ti povieme ako. Ježiš má riešenie pre každú oblasť tvojho života. Príď, ak potrebuješ:

  • uzdravenie,
  • oslobodenie z alkoholu, drog, pornografie, iných zlozvykov a závislostí,
  • uzdravenie rodinných vzťahov,
  • prielom vo finančnej oblasti,
  • nádej,
  • zmysel života,
  • priateľov.

Jer. 33,3 „Volaj ku mne, a ohlásim sa ti a oznámim ti veliké veci a neprístupné, ktorých neznáš.“

Boh môže zmeniť tvoj osud!

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.