Články

Cena za nasledovanie Ježiša Krista

Začiatok kázne pastora Radka Hasu v našom zbore patril modlitbe s ďakovaním za všetko dobré, čo Boh robí v našich životoch ...

Dvojitá výchova - čo to znamená a jej dôsledky

Kto má deti alebo s nimi pracuje určite sa už stretol s pojmom “dvojitá výchova”. Čo to vlastne znamená a aké má dôsledky si možno mnohí rodičia dostatočne neuvedomujú.

V nebi považujú modlitbu za najcennejšiu vec

Na nedeľnej bohoslužbe 30.6.2019 sme privítali vzácneho hosťa z Maďarska.

Priebeh môjho tehotenstva

Pán primár, ktorý ma vyšetroval na príjme, sa tváril veľmi divne. Jeho slová, ktoré mi povedal, mi vohnali slzy do očí. Povedal niečo v tom zmysle: „mali ste si to dobre rozmyslieť a naplánovať, nedávne tehotenstvo, konizácia (operácia na krčku maternice) a veď doma máte tri zdravé deti...“

Ježiš mi ukázal cestu

Volám sa Ľuboš a pochádzam z malého mestečka pod Tatrami. Pochádzam z katolíckej rodiny, takže niečo o Bohu som vedel aj som čítaval Sväté písmo.

Židia si pripomínajú zničenie chrámu

Ulice starého mesta v Jeruzaleme zaplnili v sobotu večer stovky židov.  Všetci sa ponáhľajú k Múru nárekov oplakávať zničenie prvého aj druhého chrámu.

Deti biť alebo nebyť rodičom III.

Stredoškolák by mal jasne vedieť, aké sú podmienky v ktorých môže mať vážny vzťah. Snáď sú to tieto: Čas, v ktorom je už mladý muž schopný postarať sa o rodinu, teda ju zabezpečiť finančne, nezávisle od "dotácií" rodičov alebo štátu.

Z úzkosti som volala na Hospodina a On ma vyslyšal

Na internáte som bola často sama. Doľahol na mňa smútok, trápenie, samota a najhorší bol strach! Strach zo smrti. Celý svoj čas som venovala počítaču a internetu, niekedy dlho do noci, len aby som nebola sama...

Vianočné rodinné stretnutie

Zišli sme sa 25.12.2014 doobeda v zborových priestoroch.

Argentínske prebudenie

Argentína je veľká krajina s rozlohou 2 766 889 km2, s počtom obyvateľov 40 391 927 (r. 2007). Podľa oficiálnych štatistík viac ako deväťdesiat percent obyvateľstva tvoria potomkovia európskych prisťahovalcov, hlavne Španieli a Taliani. V náboženstve prevládal rímsky katolicizmus.

Diskriminácia a cirkev

Verejne prejavujem svoje zmýšľanie, využívajúc právo zaručené Ústavou, so žiadosťou, aby bolo pri Vašom rozhodovaní prihliadnuté aj k tomuto listu.

Eucharistia

Krst - ponorenie vo vode, krst - ponorenie vo Svätom Duchu a večera Pána sú snáď najviac diskutovanými témami v cirkvi, ktoré priniesli mnoho bolestí a rozdelenia. Cieľom Pánovej večere bolo posilnenie jednoty cirkvi a nie jej rozdelenie. Niektorí vidia vo večeri Pána iba spomienku, iní mystérium, tajomstvo alebo zázrak.

Zaži zmeny vo svojom živote

Naozaj chceš vidieť zmenu vo svojom živote? Mnohí z nás chcú zmeniť svoje životy...ale často nie sme ochotní urobiť našu časť práce.

Slová Boha a človeka

A čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom. A čo by som vedel aj prorokovať a znal všetky tajomstvá a mal všetko možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal, a lásky by som nemal - nič nie som. A čo by som rozdal všetok svoj majetok i telo si dal spáliť, a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže.

Aj tí Židia sú normálni ľudia

Tieto slová povedal Igor Rintel, predseda organizácie Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku. 28.2.2018 sme si vypočuli jeho prednášku o judaizme.

Pastor Kříž v Poprade

„Jeruzalem zvelebuj Hospodina a Sion vzdaj chválu svojmu Bohu“ bola pieseň ktorou sa začali chvály v nedeľu 14.09. Sion, teda cirkev vzdala Bohu chválu ako sa patrí, pretože každé srdce volalo Bohu…

Je samovražda hriech?

Čo bude so samovrahom po smrti?

Obraz tvojho srdca

A tak aj ty, neboj sa zlej správy, neboj sa obrov, ktorí obkolesili tvoj život, aby ťa zastrašovali. V probléme viď príležitosť, viď riešenie, veď Boh je na tvojej strane.

Dráma exodus

Na Blízkom východe sa deje „Exodus biblických rozmerov“ – tvrdí spravodajca jedného britského vydavateľstva. V Svätej zemi a v okolitých štátoch počet kresťanov v dramatických rozmeroch ubúda a spoločenstvá žijúce v týchto končinách takmer dvetisíc rokov sa dostali do ohrozenia. Príčiny odchodu a ich následky analyzoval vo svojej správe o slobode vierovyznania okrem Vatikánu a organizácií na ochranu práv kresťanov v blízkej minulosti, už aj Európsky parlament a americké Ministerstvo zahraničných vecí.

Nájdi svoju milosť v službe

Koncom apríla a začiatkom mája John Huizing z Kanady kázal na deviatich miestach v Čechách a na Slovensku. 1.5.2019 priniesol čerstvé posolstvo pre cirkev v Poprade.

Nádej jednotlivca a budúcnosť cirkvi

31.10. doobeda sme sa stretli na pôde Mestského úradu v Poprade na kresťanskej konferencii. Kresťania z východného Slovenska. Usmiati a plní radostného očakávania.

Na čo čakáš?

Nedávno som počul jedného kazateľa ako nadšene hovoril a snažil sa ľuďom vysvetliť, že každé proroctvo potrebné k tomu, aby Ježiš prišiel sa už naplnilo.

Je u Boha milosrdné klamstvo klamstvom?

Pozrime sa na príbeh Abraháma. Keď Abrahám išiel obetovať Izáka povedal sluhom, aby ho počkali, že sa s Izákom vráti, len čo obetujú Bohu.

Prines nebo na zem

Alexander Peremot, evanjelista a kazateľ z Lotyšska chodí po celom svete. V Poprade kázal 4.8. 2019 na nedeľnej bohoslužbe.

Je možné zastaviť kliatbu?

Moja babka, mama a aj ja sme mali Parkinsonovu nemoc. Dedičná choroba – kliatba, prechádzala z generácie na generáciu

Božie slovo verzus tvoje pocity

Každý deň stojíme pred veľkým rozhodnutím: Budeme reagovať na životné situácie v súlade s Božím slovom alebo sa necháme ovplyvniť svojimi emóciami? Naša prirodzenosť chce reagovať emocionálne – hnevom, výbuchom, tvrdými slovami. No rozhodnutie je vždy na nás.

Sexuálna výchova v školách

V posledných rokoch a mesiacoch sa stále častejšie stretávame s rôznymi iniciatívami, ktoré majú za cieľ zavedenie sexuálnej výchovy do škôl a do materských škôl.

Hrdinovia sŕdc

Aj keď sa pribudnutie čierneho tínedžera do rodiny udialo po rýchlom nápade, rodina Tuohyovcov v skutočnosti už niekoľko rokov praktizovala životný štýl dobročinnosti. Keď sa prvýkrát stretla na ulici s túlajúcim sa Michael Oherelom, „bez matky“, vtedy ich ešte ani vo sne nenapadlo, že z ich rodinného života bude čoskoro bestseller a neskôr sa natočí film, ocenený Osakarom a z Michaela bude známy hráč amerického futbalu.

Preklad Biblie

Na Slovensku máme viacej prekladov Biblie. Najdosažiteľnejšie sú: katolícky preklad Vulgáty a novej Vulgáty viaceré vydania, preklad Slovenskej evanjelickej cirkvi 1979, preklad prof. Jozefa Roháčka 1951 a slovenský ekumenický preklad (1995) Novej zmluvy a žalmov.

O manželstve a rozvode I.

Manželstvo všetci majte v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. (Žid 13:4)

Boží pokoj

Pokoj je vzácny poklad a niekedy sa zdá, že si ho môžeme len ťažko udržať. Biblia nás učí, že Boh nás už zaopatril svojim pokojom. V Jánovi 14:27 Ježiš hovorí svojim učeníkom, čo sa vzťahuje aj na jeho dnešných nasledovníkov: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.“ Ak je teda pokoj dosiahnuteľný, potom je to na nás naučiť sa, ako ho uchopiť.

Dar Jeho pokoja

Prvou odpoveďou na všetky modlitby je Jeho pokoj.

Vianočné vystúpenie

Veľkí, malí, deti, mládež i dospelí, všetci sa zapojili do veselého programu. Ako to už býva zvykom, prvý sviatok vianočný sa u nás niesol v znamení dobrej nálady.

Začiatok leta v detskom domove

Úvodné kvapky dažďa, čistá obloha a hrejivé lúče slnka...
Scroll Up
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670
©2020 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.