Články

Stráž si srdce

25.10.2019 na stretnutie žien prišli ženy aj dievčatá z Popradu, Spišskej Novej Vsi, Sniny. Mali sme super čas.

Hovor slová povzbudenia a lásky

V piatok 10.6.2016 navštívili nás zbor štyria služobníci z Dánska. Bruno Knutzen je pastor, evanjelista a učiteľ Božieho slova. Slúži v krajinách Škandinávie.

Milujem všetky moje deti také, aké sú

Toto povedal Kornel Illés, ktorý 14.4. 2013 o 9:00 navštívil Dom viery. Je pastorom Zboru viery (Hit Gyuilekezete) zo Šalgotariánu. Kázal na tému rodina a výchova detí. Sám je otcom 11 detí. Povedal, že každé dieťa je „samostatný vynález“ a treba sa za každé modliť, aby Boh ukázal, aký má s ním plán. Byť príkladom pre deti je najlepšia výchova.

Potulky po Levočských vrchoch

Prvý zborový výlet v tomto roku sa uskutočnil v sobotu 25. januára. Išli sme do 57 rokov uzavretého vojenského pásma Javorina.

Život v stratenom svete

Už je to tak. Tu sme sa narodili a tu aj žijeme. Všade kam sa pozriem, vidím, ako tento svet vplýva na život ľudí a určuje smer - hlavne tých mladých. Viem o tom z vlastnej skúsenosti, ja tiež nežijem na inej planéte, ale mám rovnaké podmienky na život ako všetci ostatní. Čo tomuto svetu chýba?

Boh dáva rast

Pastor zboru v Nyíregyháza v Maďarsku Miklós Virga kázal u nás v Poprade v nedeľu 18.3.2018.

Slová Boha a človeka

A čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom. A čo by som vedel aj prorokovať a znal všetky tajomstvá a mal všetko možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal, a lásky by som nemal - nič nie som. A čo by som rozdal všetok svoj majetok i telo si dal spáliť, a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže.

Zaži zmeny vo svojom živote

Naozaj chceš vidieť zmenu vo svojom živote? Mnohí z nás chcú zmeniť svoje životy...ale často nie sme ochotní urobiť našu časť práce.

Neprehraj boj o spasenie

Večer 25.2. 2017 sme pokračovali v téme o posledných časoch. Kázal pastor Ján Repka zo Spišskej Belej, pastor Zbyněk Drlík zo Spišskej Novej Vsi a popradský pastor Peter Minárik.

Je samovražda hriech?

Čo bude so samovrahom po smrti?

Rast vo viere

V sobotu 13.10.2018 sa na regionálnej konferencii stretli kresťania z Popradu, Spišskej Novej Vsi, Spišskej Belej, Kežmarku, Starej Ľubovne a Humenného.

Prečo je v náboženských krajinách toľko nešťastných ľudí?

Prečo v krajinách, v ktorých sa obrovské percento ľudí hlási k viere a ku kresťanstvu/viď Grécko, Španielsko, Portugalsko, Ukrajina, Rusko, Poľsko a samozrejme Slovensko/ je najviac nešťastných a nespokojných ľudí, najväčšia miera korupcie, klamstva a podvodov?

Pravda

22.7.2015 navštívil náš zbor pastor Jaroslav Prášil z Třinca a Čadce. Povzbudil nás slovom o pravde. Je možné nájsť pravdu a žiť v nej?

Večer pre Izrael v Poprade

Vo štvrtok navštívil Poprad vzácny hosť – veľvyslanec štátu Izrael, J. E. Alexander Ben Zvi.

Obraz tvojho srdca

A tak aj ty, neboj sa zlej správy, neboj sa obrov, ktorí obkolesili tvoj život, aby ťa zastrašovali. V probléme viď príležitosť, viď riešenie, veď Boh je na tvojej strane.

Zmeň myslenie a zmeníš celý svoj svet

15.3.2019 na stretnutí žien sa Majka Mináriková, pastorova manželka, prihovorila k dievčatám, ženám, mamám a starým mamám.

Aj tí Židia sú normálni ľudia

Tieto slová povedal Igor Rintel, predseda organizácie Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku. 28.2.2018 sme si vypočuli jeho prednášku o judaizme.

Ukazujeme na uliciach Boha

Odvážni členovia Harvest - tímu z Kresťanských spoločenstiev z celého Slovenska spolu s popradskými kresťanmi slúžili kázaním evanjelia na námestí v Poprade.

Aplikuj moc Kristovho kríža na svoj život

V nedeľu 5.8. kázal v našom zbore Adrián Šesták, pastor zborov v Bratislave a Martine.

Ježiš mi ukázal cestu

Volám sa Ľuboš a pochádzam z malého mestečka pod Tatrami. Pochádzam z katolíckej rodiny, takže niečo o Bohu som vedel aj som čítaval Sväté písmo.

Konkrétny Boh - večný Boh

Miliardy ľudí majú svoju určitú predstavu o Bohu a svoju vieru v Boha, v ktorého veria, prejavujú ju aj určitými konkrétnymi spôsobmi, zväčša k nemu hovoria a modlia sa k nemu. Ale Boha nikto nikdy nevidel. To, čo niektorí „vizionári“ videli, nebol ten pravý, večný, svätý Boh. Nazaretský Ježiš Kristus, Boží Syn, nám Boha zjavil a predstavil ako milujúceho Otca. Mnoho ľudí uctieva a verí v nejakého bezmenného, nekonkrétneho, neosobného boha. Ľuďom nebolo dané žiadne iné meno, v ktorom by bolo odpustenie a spasenie, iba jedno meno, Ježiš. Uctievanie Boha bez znalosti jeho mena, ako nekonkrétnej, presne nedefinovanej (stanovenej) osoby, je pohanské modloslužobníctvo.

Havrania skala

Je sobota, dvadsiateho druhého februára 2014. Štyri stupne nad nulou, dážď na "spadnutie".

Relax s farbami

Zdenka mala vždy dobré nápady...

Čo bude s našimi zážitkami po smrti?

Ak je duša večná a telo sa vzkriesi, čo sa stane s našimi spomienkami, zážitkami, vedomosťami... čo naše vlastnosti, povahové črty?

Koniec kresťanstva v Británii?

Za posledných 30 rokov poklesla návštevnosť britských tradičných cirkví o polovicu.

Plávaj v Duchu Svätom a bude
z teba vytekať

Na nedeľnom zhromaždení 28.2.2016 navštívil náš zbor Miroslav Němec s manželkou z Hodonína. Povzbudil nás Slovom od Boha. Atmosféra bola pokojná, ale kázané Božie slovo nekompromisné a jasné.

Boh sa rozhodol ku mne hovoriť

Vtedy som sa modlieval odvážnu modlitbu: ,,Pane ak je toto všetko čo môžem mať, ak je toto čo zažívam všetko, čo máš pre svoje deti, tak potom radšej nechcem žiť! Urob niečo Bože, lebo tu umriem! “

A zase turistická sobota

V sobotu ráno sme sa opäť stretli pred Billou, rozdelili sme sa do áut a vydali sme sa na kopec ChvalaBohu, kde sme zaparkovali a odtiaľ sme vyrazili do okolitých vrchov.

Miesto, kde začína tvoj zázrak

Kanadský evanjelista John Huizing navštívil náš zbor večer 19.8.2017. Bol to milý, príjemný a srdečný človek.

Ja som ten pravý vinič

Hosťom nedeľnej bohoslužby 18.novembra bol pastor Radek Hasa z Prostějovského zboru.

Izák, Rebeka a Eliezer- Ježiš, cirkev
a kresťan

Večer sme na konferencii privítali hosťa z maďarského zboru Hit Gyulekezete, Endrého Flaisza.

Na čo čakáš?

Nedávno som počul jedného kazateľa ako nadšene hovoril a snažil sa ľuďom vysvetliť, že každé proroctvo potrebné k tomu, aby Ježiš prišiel sa už naplnilo.

Školáci vykročili s požehnaním

V nedeľu 1.9. 2013 pastor Peter Minárik požehnal školopovinné deti, ktoré s rodičmi chodia do Domu viery.

O manželstve a rozvode I.

Manželstvo všetci majte v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. (Žid 13:4)

Všetko zlé Boh obrátil na dobré

V januári – 13-teho boli 3 roky, čo ma zrazilo auto.

Čo by mali rodičia vedieť pred vstupom ich detí do školského systému?

Síce nie je september, ale mnohí rodičia predškolákov práve v tomto období riešia školskú dochádzku svojich ratolestí.
Scroll Up
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2021 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.