Články

Čo si myslíte o braní energie zo stromov?

Čo si myslíte o tom, keď človek objíma stromy a berie si z nich energiu?

Rozdrvený Jeho láskou

Boh je oveľa lepší, ako si myslíme. Tieto slová povedal Alex Peremot z Lotyšska. V nedeľu 29.4. 2018 kázal a modlil sa za ľudí.

Spoveď bývalého gamblera a alkoholika

Nechápal som, že môj prípad je choroba a má dokonca meno, alkoholizmus a gamblerstvo - diagnóza F63 a lieči sa to ako závislosť v odbornom ústave. Mne vyhŕkli slzy ako hrach a pomyslel som si, či naozaj mám nádej sa z tohto po tých dlhých 12. rokoch beznádeje, krádeží, bitiek, klamstva a iných vecí dostať a uzdraviť.

LIEČENIE - Dušan Lacho v Poprade

Ak trpíte vážnou chorobou alebo máte bolesti, príďte v sobotu 16.4.2011 o 18 hod. na stretnutie s hosťom Dušanom Lachom, s ktorým sa už udialo nejedno stretnutie s názvom Liečenie. Hovorí o uzdravení pomocou pozitívnej energie vychádzajúcej od Boha, ktorá môže človeka zbaviť akejkoľvek choroby, aj nevyliečiteľnej! Z množstva prítomných je viac ako 80% úplne uzdravených.

Dve percentá

Darujte 2% zo svojich daní na prácu s deťmi a mládežou v oblasti vzdelávania v rámci voľnočasových aktivít.

Ježiš zaplatil za tvoje uzdravenie

Americký evanjelista Mark Zechin spolu s manželkou Valery navštívil naše zbory v Humennom, vo Svite, v Kežmarku. V Poprade slúžil 20.3.2019.

Východniarska mládež

Čo sa stane, keď sa stretne kopa ľudí zo štyroch miest? Dokonca východniarskych miest?

Nájdi svoju milosť v službe

Koncom apríla a začiatkom mája John Huizing z Kanady kázal na deviatich miestach v Čechách a na Slovensku. 1.5.2019 priniesol čerstvé posolstvo pre cirkev v Poprade.

Dvojitá výchova - čo to znamená a jej dôsledky

Kto má deti alebo s nimi pracuje určite sa už stretol s pojmom “dvojitá výchova”. Čo to vlastne znamená a aké má dôsledky si možno mnohí rodičia dostatočne neuvedomujú.

Čo bude s deťmi po smrti?

Kam sa dostanú malé deti po smrti, dostanú sa do neba aj keď neboli pokrstené?

Duchovní ľudia odovzdávajú duchovné hodnoty

16.10.2016 sme na nedeľnom zhromaždení privítali Miklósa Virgu, pastora z Maďarska z Nyíregyházy.

Ako mám pomôcť manželovi alkoholikovi?

Má s tým problém, no on si to neuvedomuje. Vždy sa obraňuje, že ísť na pivko po robote je OK. No hocikedy príde domov až ráno okolo štvrtej.

The Harvest of Grace - žatva milosti vo východnom cípe Slovenska

Počasie bolo krásne, slnečné, ako sa na žatvu patrí, ľudí ako klasov obilia na poli a pracovití ženci v uliciach...

Zborové stretnutie žien

Sme tu z Božej milosti a preto sme začali toto stretnutie ďakovaním Pánovi za všetko dobré, čo pre nás urobil.

Aplikuj moc Kristovho kríža na svoj život

V nedeľu 5.8. kázal v našom zbore Adrián Šesták, pastor zborov v Bratislave a Martine.

Cena za nasledovanie Ježiša Krista

Začiatok kázne pastora Radka Hasu v našom zbore patril modlitbe s ďakovaním za všetko dobré, čo Boh robí v našich životoch ...

Tvoje auto sa zmení na lietadlo

26.5.2019 na nedeľnej bohoslužbe sme privítali Valeriu Zechin, manželku amerického misionára Marka Zechina. Slúžia na Východnom Slovensku už viac ako 20 rokov.

Pokušenia mediálnej generácie I.

Podľa najnovších odhadov viac mládeže ako v minulosti je v depresii kvôli neistej budúcnosti, vyjadruje iba svoje obavy, alebo je úplne bez záujmu o svoj osud, je rozčarovaná. Aj psychológovia v dnešných dňoch stoja bezradne pred ešte prednedávnom nepoznanou skutočnosťou - čoraz častejšími - deťmi učinenými samovraždami.

Oslobodenie od démonov

Pred niekoľkými desaťročiami mnohí vážne dúfali, že v období okolo prelomu tisícročia si človek podmaní vesmír a paralelne s rýchlym vývojom vedy bude zlo vytlačené zo sveta. Nateraz eufória okolo vedy akosi zoslabla, lebo sa stalo zrejmým, že podmanenie vesmíru sa ešte na nejaký čas oddiali, naproti tomu zlo napriek existujúcim vedeckým výskumom je aj naďalej neústupne prítomné vo svete.

Láska nech je všetkým vo všetkom I.

Apoštol Pavol umiestnil zjavenie o láske vo svojom 1. liste napísanom Korintským medzi dve kapitoly rozoberajúce úlohu a používanie chariziem, medzi 12. a 14. kapitolu.

A zase turistická sobota

V sobotu ráno sme sa opäť stretli pred Billou, rozdelili sme sa do áut a vydali sme sa na kopec ChvalaBohu, kde sme zaparkovali a odtiaľ sme vyrazili do okolitých vrchov.

Stráž si srdce

25.10.2019 na stretnutie žien prišli ženy aj dievčatá z Popradu, Spišskej Novej Vsi, Sniny. Mali sme super čas.

Dar Jeho pokoja

Prvou odpoveďou na všetky modlitby je Jeho pokoj.

Čo bude s našimi zážitkami po smrti?

Ak je duša večná a telo sa vzkriesi, čo sa stane s našimi spomienkami, zážitkami, vedomosťami... čo naše vlastnosti, povahové črty?

Vianočné vystúpenie

Veľkí, malí, deti, mládež i dospelí, všetci sa zapojili do veselého programu. Ako to už býva zvykom, prvý sviatok vianočný sa u nás niesol v znamení dobrej nálady.

Je vyťahovanie veršíkov na Nový rok falošným proroctvom?

Pozrieme sa, aký názor v tejto veci zastáva Biblia. Nikde v Božom slove nie je zmienka o vyberaní si nejakých citátov Písma pri príležitosti sviatku ani za nejakým iným účelom.

Americkí misionári v Poprade

Mark Zechin prišiel medzi nás, aby sa podelil s tým, čo Boh položil na jeho srdce. Mark spolu so svojou manželkou sú misionári a momentálne slúžia v Trebišove rómskej komunite.

Najväčšie biblické múzeum na svete

V srdci Washingtonu začali vo februári výstavbu najväčšieho múzea Biblie na svete. Plánovaný sedemposchodový komplex za 400 miliónov dolárov má poskytnúť obsiahly obraz o vplyve a histórii Biblie.

Sen mnohých z nás sa naplnil

Popradská Aréna, miesto konania mnohých športových i spoločenských akcií.

Aj ty môžeš zažiť uzdravenie

22.3.2017 sme v Poprade po prvýkrát privítali lekára Doc. MUDr. et MVDr. Jozefa Škardu PhD. PhD, docenta z Ústavu klinickej patológie v Olomouci.

Zdenka, Vianoce a šikovné ručičky

Možno si kladieš otázku: „Čo má toto všetko spoločné?“ No predsa, na Vianoce sa dávajú

Láska nech je všetkým vo všetkom II.

Vyliatie Svätého Ducha obdarí ducha človeka popri láske aj slobodou: "...kde je Duch Pánov, tam je sloboda". (2Kor 3:17)

Spomienkový večer holokaustu

Dňa 23. Januára 2013 sa v kinosále Pamätníka SNP v Banskej Bystrici uskutočnil Spomienkový večer pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu.
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.