Vysielame cez nový YouTube. Prihlás sa na odber hneď teraz a nezmeškaj žiadne video.

Články

Ježiš zaplatil za tvoje uzdravenie

Americký evanjelista Mark Zechin spolu s manželkou Valery navštívil naše zbory v Humennom, vo Svite, v Kežmarku. V Poprade slúžil 20.3.2019.

Boh dáva rast

Pastor zboru v Nyíregyháza v Maďarsku Miklós Virga kázal u nás v Poprade v nedeľu 18.3.2018.

Diskriminácia a cirkev

Verejne prejavujem svoje zmýšľanie, využívajúc právo zaručené Ústavou, so žiadosťou, aby bolo pri Vašom rozhodovaní prihliadnuté aj k tomuto listu.

Miesto, kde začína tvoj zázrak

Kanadský evanjelista John Huizing navštívil náš zbor večer 19.8.2017. Bol to milý, príjemný a srdečný človek.

Aplikuj moc Kristovho kríža na svoj život

V nedeľu 5.8. kázal v našom zbore Adrián Šesták, pastor zborov v Bratislave a Martine.

Východniarska mládež

Čo sa stane, keď sa stretne kopa ľudí zo štyroch miest? Dokonca východniarskych miest?

Ukazujeme na uliciach Boha

Odvážni členovia Harvest - tímu z Kresťanských spoločenstiev z celého Slovenska spolu s popradskými kresťanmi slúžili kázaním evanjelia na námestí v Poprade.

Harvest v Poprade

Sobotňajšie dopoludnie mnohí z nás trávili na námestí v Poprade.

Naši futbalisti trénujú

Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku!

Ako zvládať svoje emócie

Emócie sa podobajú vlnám: nedokážeme ich zastaviť, ale môžeme si vybrať, na ktorej z nich budeme surfovať. (J. Märtensson)

O manželstve a rozvode I.

Manželstvo všetci majte v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. (Žid 13:4)

Čo hovoríš dnes, to budeš žiť zajtra

Manželia Hasovci, pastorovci z Kresťanského spoločenstva Prostějov, pricestovali do Popradu 17.11.2018. V sobotu večer Mária Hasová kázala pre ženy.

Americkí misionári v Poprade

Mark Zechin prišiel medzi nás, aby sa podelil s tým, čo Boh položil na jeho srdce. Mark spolu so svojou manželkou sú misionári a momentálne slúžia v Trebišove rómskej komunite.

Z úzkosti som volala na Hospodina a On ma vyslyšal

Na internáte som bola často sama. Doľahol na mňa smútok, trápenie, samota a najhorší bol strach! Strach zo smrti. Celý svoj čas som venovala počítaču a internetu, niekedy dlho do noci, len aby som nebola sama...

Oslobodenie od démonov

Pred niekoľkými desaťročiami mnohí vážne dúfali, že v období okolo prelomu tisícročia si človek podmaní vesmír a paralelne s rýchlym vývojom vedy bude zlo vytlačené zo sveta. Nateraz eufória okolo vedy akosi zoslabla, lebo sa stalo zrejmým, že podmanenie vesmíru sa ešte na nejaký čas oddiali, naproti tomu zlo napriek existujúcim vedeckým výskumom je aj naďalej neústupne prítomné vo svete.

Prines nebo na zem

Alexander Peremot, evanjelista a kazateľ z Lotyšska chodí po celom svete. V Poprade kázal 4.8. 2019 na nedeľnej bohoslužbe.

Zdenka, Vianoce a šikovné ručičky

Možno si kladieš otázku: „Čo má toto všetko spoločné?“ No predsa, na Vianoce sa dávajú

Potulky po Levočských vrchoch

Prvý zborový výlet v tomto roku sa uskutočnil v sobotu 25. januára. Išli sme do 57 rokov uzavretého vojenského pásma Javorina.

Ja som ten pravý vinič

Hosťom nedeľnej bohoslužby 18.novembra bol pastor Radek Hasa z Prostějovského zboru.

"Žena odiata slnkom", kto je to?

Vysvetlite mi, o kom sa píše v Zj.Jána 12,1: "Veľké znamenie ukázalo sa na nebi: žena, odetá do slnka, pod nohami mesiac, na hlave veniec dvanástich hviezd". Katolíci si pod týmto predstavujú pannu Máriu korunovanú v nebi. Ako to je?

Ako deti zdobili perníčky

Šuhajdy, vínové kolieska, vanilkové rožky, medvedie labky, pusinky, makový závin.

Duchovní ľudia odovzdávajú duchovné hodnoty

16.10.2016 sme na nedeľnom zhromaždení privítali Miklósa Virgu, pastora z Maďarska z Nyíregyházy.

Boží pokoj

Pokoj je vzácny poklad a niekedy sa zdá, že si ho môžeme len ťažko udržať. Biblia nás učí, že Boh nás už zaopatril svojim pokojom. V Jánovi 14:27 Ježiš hovorí svojim učeníkom, čo sa vzťahuje aj na jeho dnešných nasledovníkov: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.“ Ak je teda pokoj dosiahnuteľný, potom je to na nás naučiť sa, ako ho uchopiť.

Obnovenie začína, keď sa obrátiš a pokoríš

V nedeľu 31.5. nás navštívil Miklós Virga, pastor zboru v Nyíregyháze v Maďarsku. Hovoril o procese obnovy. Boh chce pred návratom Ježiša Krista všetko obnoviť, napraviť, reštaurovať.

Zborové stretnutie žien

Sme tu z Božej milosti a preto sme začali toto stretnutie ďakovaním Pánovi za všetko dobré, čo pre nás urobil.

Vždy dôveruj Bohu

„Dôveruj Hospodinovi celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť“ Prísl. 3:4

Plávaj v Duchu Svätom a bude
z teba vytekať

Na nedeľnom zhromaždení 28.2.2016 navštívil náš zbor Miroslav Němec s manželkou z Hodonína. Povzbudil nás Slovom od Boha. Atmosféra bola pokojná, ale kázané Božie slovo nekompromisné a jasné.

Môže mi Boh odpustiť hriech z minulosti, ktorý som predtým nepovažoval za hriech?

V minulosti som urobil niečo, čo som vtedy nepovažoval za hriech, ale po čase som zistil, že som tým ublížil niektorým ľuďom. Oni si mysleli, že to urobil iný človek a odsudzovali ho za to. Tým som nechtiac ublížil aj jemu. V súčasnosti sa na to už zabudlo. Môže mi Boh odpustiť tento hriech, keď ho oľutujem aj bez toho, aby som to napravil?

Znečisťuje človeka fyzický dotyk s mŕtvym?

Nastúpila som do novej práce do domova dôchodcov. Pracujem v zahraničí. Behom môjho tréningu umrel jeden dedko a teraz začala umierať jedna babička. Budem sa musieť dotýkať mŕtvych.

Čo si myslíte o braní energie zo stromov?

Čo si myslíte o tom, keď človek objíma stromy a berie si z nich energiu?

Čo bude s deťmi po smrti?

Kam sa dostanú malé deti po smrti, dostanú sa do neba aj keď neboli pokrstené?

The Harvest of Grace - žatva milosti vo východnom cípe Slovenska

Počasie bolo krásne, slnečné, ako sa na žatvu patrí, ľudí ako klasov obilia na poli a pracovití ženci v uliciach...

Hovor slová povzbudenia a lásky

V piatok 10.6.2016 navštívili nás zbor štyria služobníci z Dánska. Bruno Knutzen je pastor, evanjelista a učiteľ Božieho slova. Slúži v krajinách Škandinávie.

Výlet do Volovských vrchov

Bolo ráno 28.3.2015 – 8.45 hod. Stretli sme sa na parkovisku pred zborom.

Ako dostať do centra svojej pozornosti Božiu víziu?!

Vo štvrtok 12. augusta, v teplý letný podvečer navštívil zbor v Poprade hosť až z Texasu. Dr.Bill Moore je pastorom viacerých zborov, kde slúži a popri tom cestuje a evanjelizuje takmer po celom svete. V Poprade bol už druhý krát. Na stránkach Dr.Billa Moora je možné vidieť video záznam z tejto jeho prvej návštevy na Slovensku.

Židia si pripomínajú zničenie chrámu

Ulice starého mesta v Jeruzaleme zaplnili v sobotu večer stovky židov.  Všetci sa ponáhľajú k Múru nárekov oplakávať zničenie prvého aj druhého chrámu.
Scroll Up
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670
©2020 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.