Články

Slová Boha a človeka

A čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom. A čo by som vedel aj prorokovať a znal všetky tajomstvá a mal všetko možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal, a lásky by som nemal - nič nie som. A čo by som rozdal všetok svoj majetok i telo si dal spáliť, a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže.

Diskriminácia a cirkev

Verejne prejavujem svoje zmýšľanie, využívajúc právo zaručené Ústavou, so žiadosťou, aby bolo pri Vašom rozhodovaní prihliadnuté aj k tomuto listu.

Nemôžeš otehotnieť?

Boh odpovedá na naše modlitby.

Židia si pripomínajú zničenie chrámu

Ulice starého mesta v Jeruzaleme zaplnili v sobotu večer stovky židov.  Všetci sa ponáhľajú k Múru nárekov oplakávať zničenie prvého aj druhého chrámu.

Zborové stretnutie žien

Sme tu z Božej milosti a preto sme začali toto stretnutie ďakovaním Pánovi za všetko dobré, čo pre nás urobil.

"Žena odiata slnkom", kto je to?

Vysvetlite mi, o kom sa píše v Zj.Jána 12,1: "Veľké znamenie ukázalo sa na nebi: žena, odetá do slnka, pod nohami mesiac, na hlave veniec dvanástich hviezd". Katolíci si pod týmto predstavujú pannu Máriu korunovanú v nebi. Ako to je?

14.2.2011 Dr. Bill Moore v Poprade

V pondelkový večer 14. februára, opäť navštívil zbor v Poprade všetkým už dobre známy dynamický Boží muž. Dr. Bill Moore sa zastavil v Poprade v rámci svojej služby na Slovensku, na ktorú prišiel aj so svojou manželkou Dr. Anne Moore. V Poprade sa stretli kresťania nielen z Popradského zboru ale aj zo Sabinova, Spišskej Novej Vsi a Spišskej Belej.

Čo si myslíte o výstave Human Body v Bratislave?

Čo si myslíte o výstave Human Body v Bratislave a o tom, že katolícka cirkev požaduje jej zrušenie? Ako je to s výstavou z biblického hľadiska?

Nádej jednotlivca a budúcnosť cirkvi

31.10. doobeda sme sa stretli na pôde Mestského úradu v Poprade na kresťanskej konferencii. Kresťania z východného Slovenska. Usmiati a plní radostného očakávania.

Obraz tvojho srdca

A tak aj ty, neboj sa zlej správy, neboj sa obrov, ktorí obkolesili tvoj život, aby ťa zastrašovali. V probléme viď príležitosť, viď riešenie, veď Boh je na tvojej strane.

Deti biť alebo nebyť rodičom III.

Stredoškolák by mal jasne vedieť, aké sú podmienky v ktorých môže mať vážny vzťah. Snáď sú to tieto: Čas, v ktorom je už mladý muž schopný postarať sa o rodinu, teda ju zabezpečiť finančne, nezávisle od "dotácií" rodičov alebo štátu.

Duchovní ľudia odovzdávajú duchovné hodnoty

16.10.2016 sme na nedeľnom zhromaždení privítali Miklósa Virgu, pastora z Maďarska z Nyíregyházy.

Buďme svetlom

11.-12.3. sme privítali Radka a Máriu Hasových z Cirkvi víry Prostějov. V sobotu večer sa dievčatám, ženám a babičkám prihovorila Majka Hasová.

Konkrétny Boh - večný Boh

Miliardy ľudí majú svoju určitú predstavu o Bohu a svoju vieru v Boha, v ktorého veria, prejavujú ju aj určitými konkrétnymi spôsobmi, zväčša k nemu hovoria a modlia sa k nemu. Ale Boha nikto nikdy nevidel. To, čo niektorí „vizionári“ videli, nebol ten pravý, večný, svätý Boh. Nazaretský Ježiš Kristus, Boží Syn, nám Boha zjavil a predstavil ako milujúceho Otca. Mnoho ľudí uctieva a verí v nejakého bezmenného, nekonkrétneho, neosobného boha. Ľuďom nebolo dané žiadne iné meno, v ktorom by bolo odpustenie a spasenie, iba jedno meno, Ježiš. Uctievanie Boha bez znalosti jeho mena, ako nekonkrétnej, presne nedefinovanej (stanovenej) osoby, je pohanské modloslužobníctvo.

Prebúdzanie jari v Slovenskom raji

Krásne, slnečno, bezvetrie. Pred zborom sme sa stretli v radosti a plní očakávania.

V Bohu máš svoju identitu

12.6.2019 pricestoval pastor Tibor Starý zo Šale. S manželkou Máriou kázali na večernej bohoslužbe.

Ježiš mi ukázal cestu

Volám sa Ľuboš a pochádzam z malého mestečka pod Tatrami. Pochádzam z katolíckej rodiny, takže niečo o Bohu som vedel aj som čítaval Sväté písmo.

Som ženatý a mám dve deti. Je používanie prezervatívu hriech?

V Biblii nikde nie je zmienený zákaz používania antikoncepcie.

Relax s farbami

Zdenka mala vždy dobré nápady...

Ach tie hlavolamy

Október je mesiac, kedy sa zväčša zasa trochu oteplí a všetci sa opäť tešíme z babieho leta. Víkend 11.-.12.10. bol toho jasným dôkazom.

Večer pre Izrael v Poprade

Vo štvrtok navštívil Poprad vzácny hosť – veľvyslanec štátu Izrael, J. E. Alexander Ben Zvi.

O manželstve a rozvode II.

Rozvedení manželia už nikdy nebudú takí, akí boli predtým. Aj ich deti zažili sklamanie v láske svojich rodičov.

Deti biť alebo nebyť rodičom II.

Spomínali sme trestanie. Je nemúdre chápať trestanie ako bitie. Na dvoj-trojročného chlapčeka skríkneme, keď strká klinec do elektrickej zásuvky. Potom mu to prísne zakážeme. Pri jeho najbližšom pokuse strkať veci do zásuvky, treba mu veci znovu vysvetliť, že čo mu bolo povedané, že to nesmie a on to predsa urobil, neposlúchol.

Plávaj v Duchu Svätom a bude
z teba vytekať

Na nedeľnom zhromaždení 28.2.2016 navštívil náš zbor Miroslav Němec s manželkou z Hodonína. Povzbudil nás Slovom od Boha. Atmosféra bola pokojná, ale kázané Božie slovo nekompromisné a jasné.

Môže mi Boh odpustiť hriech z minulosti, ktorý som predtým nepovažoval za hriech?

V minulosti som urobil niečo, čo som vtedy nepovažoval za hriech, ale po čase som zistil, že som tým ublížil niektorým ľuďom. Oni si mysleli, že to urobil iný človek a odsudzovali ho za to. Tým som nechtiac ublížil aj jemu. V súčasnosti sa na to už zabudlo. Môže mi Boh odpustiť tento hriech, keď ho oľutujem aj bez toho, aby som to napravil?

Láska nech je všetkým vo všetkom II.

Vyliatie Svätého Ducha obdarí ducha človeka popri láske aj slobodou: "...kde je Duch Pánov, tam je sloboda". (2Kor 3:17)

Cirkev a ty

V listoch milosti č. 35 bol zverejnený výborný článok: "...A na tej skale postavím svoju cirkev..." od pastora Adriána Šestáka. Považujem to za veľmi širokú a potrebnú tému. Prečítajte si prosím ten článok, aby ste lepšie porozumeli môjmu príspevku.

Americkí misionári v Poprade

Mark Zechin prišiel medzi nás, aby sa podelil s tým, čo Boh položil na jeho srdce. Mark spolu so svojou manželkou sú misionári a momentálne slúžia v Trebišove rómskej komunite.

Vianočné vystúpenie

Veľkí, malí, deti, mládež i dospelí, všetci sa zapojili do veselého programu. Ako to už býva zvykom, prvý sviatok vianočný sa u nás niesol v znamení dobrej nálady.

Stráž si srdce

25.10.2019 na stretnutie žien prišli ženy aj dievčatá z Popradu, Spišskej Novej Vsi, Sniny. Mali sme super čas.

Ukazujeme na uliciach Boha

Odvážni členovia Harvest - tímu z Kresťanských spoločenstiev z celého Slovenska spolu s popradskými kresťanmi slúžili kázaním evanjelia na námestí v Poprade.

Je vyťahovanie veršíkov na Nový rok falošným proroctvom?

Pozrieme sa, aký názor v tejto veci zastáva Biblia. Nikde v Božom slove nie je zmienka o vyberaní si nejakých citátov Písma pri príležitosti sviatku ani za nejakým iným účelom.

Dráma exodus

Na Blízkom východe sa deje „Exodus biblických rozmerov“ – tvrdí spravodajca jedného britského vydavateľstva. V Svätej zemi a v okolitých štátoch počet kresťanov v dramatických rozmeroch ubúda a spoločenstvá žijúce v týchto končinách takmer dvetisíc rokov sa dostali do ohrozenia. Príčiny odchodu a ich následky analyzoval vo svojej správe o slobode vierovyznania okrem Vatikánu a organizácií na ochranu práv kresťanov v blízkej minulosti, už aj Európsky parlament a americké Ministerstvo zahraničných vecí.

The Harvest of Grace - žatva milosti vo východnom cípe Slovenska

Počasie bolo krásne, slnečné, ako sa na žatvu patrí, ľudí ako klasov obilia na poli a pracovití ženci v uliciach...

Boží pokoj

Pokoj je vzácny poklad a niekedy sa zdá, že si ho môžeme len ťažko udržať. Biblia nás učí, že Boh nás už zaopatril svojim pokojom. V Jánovi 14:27 Ježiš hovorí svojim učeníkom, čo sa vzťahuje aj na jeho dnešných nasledovníkov: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.“ Ak je teda pokoj dosiahnuteľný, potom je to na nás naučiť sa, ako ho uchopiť.

Čo si myslíte o braní energie zo stromov?

Čo si myslíte o tom, keď človek objíma stromy a berie si z nich energiu?

Aplikuj moc Kristovho kríža na svoj život

V nedeľu 5.8. kázal v našom zbore Adrián Šesták, pastor zborov v Bratislave a Martine.
Scroll Up
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670
©2020 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.