Články

Bála som sa spať sama v izbe

Vtedy jedna z nich povedala: „Kto sa nedotkne mŕtvej, toho bude chodiť v noci strašiť.“

Vianočné vystúpenie

Veľkí, malí, deti, mládež i dospelí, všetci sa zapojili do veselého programu. Ako to už býva zvykom, prvý sviatok vianočný sa u nás niesol v znamení dobrej nálady.

Zaži zmeny vo svojom živote

Naozaj chceš vidieť zmenu vo svojom živote? Mnohí z nás chcú zmeniť svoje životy...ale často nie sme ochotní urobiť našu časť práce.

Slobodná od psychických problémov

Otec zavolal sanitku, ja som nevedela, čo sa deje, kde som. Mala som 27 rokov, bola to moja prvá hospitalizácia a práve na psychiatrii. Stav bol vážny. Rodičia ma chodili navštevovať. Raz som povedala mame, aby ma odtiaľ zobrala, lebo sa tam zbláznim.

Osem najdôležitejších rád pre dlhé manželstvo

Ako je možné, že existujú starí ľudia, ktorí prežili mnohé ťažkosti života, majú veľa fyzických problémov a predsa sú omnoho šťastnejší a lepšie si užívajú život, ako mnohí mladí?

Ako mám pomôcť manželovi alkoholikovi?

Má s tým problém, no on si to neuvedomuje. Vždy sa obraňuje, že ísť na pivko po robote je OK. No hocikedy príde domov až ráno okolo štvrtej.

Pravda

22.7.2015 navštívil náš zbor pastor Jaroslav Prášil z Třinca a Čadce. Povzbudil nás slovom o pravde. Je možné nájsť pravdu a žiť v nej?

Pastor Kříž v Poprade

„Jeruzalem zvelebuj Hospodina a Sion vzdaj chválu svojmu Bohu“ bola pieseň ktorou sa začali chvály v nedeľu 14.09. Sion, teda cirkev vzdala Bohu chválu ako sa patrí, pretože každé srdce volalo Bohu…

S kým sa môžem modliť?

Pýtali ste sa, aspoň tak som to pochopil, že chcete vedieť Vy, ako rímsky katolík, s ktorými kresťanmi, z ktorých cirkví sa môžete modliť. Je to dobrá otázka. Pokúsim sa Vám odpovedať tak, aby som neodsudzoval, ale budoval.

Ako zvládať svoje emócie

Emócie sa podobajú vlnám: nedokážeme ich zastaviť, ale môžeme si vybrať, na ktorej z nich budeme surfovať. (J. Märtensson)

Nájdi svoju milosť v službe

Koncom apríla a začiatkom mája John Huizing z Kanady kázal na deviatich miestach v Čechách a na Slovensku. 1.5.2019 priniesol čerstvé posolstvo pre cirkev v Poprade.

Spoveď bývalého gamblera a alkoholika

Nechápal som, že môj prípad je choroba a má dokonca meno, alkoholizmus a gamblerstvo - diagnóza F63 a lieči sa to ako závislosť v odbornom ústave. Mne vyhŕkli slzy ako hrach a pomyslel som si, či naozaj mám nádej sa z tohto po tých dlhých 12. rokoch beznádeje, krádeží, bitiek, klamstva a iných vecí dostať a uzdraviť.

Otvorenie novej zborovej budovy

V nedeľu ráno bol v celej budove čulý ruch. Nečudo, veď na slávnostné zhromaždenie pri príležitosti otvorenia....

Dar Jeho pokoja

Prvou odpoveďou na všetky modlitby je Jeho pokoj.

Koniec kresťanstva v Británii?

Za posledných 30 rokov poklesla návštevnosť britských tradičných cirkví o polovicu.

Harvest v Poprade

Sobotňajšie dopoludnie mnohí z nás trávili na námestí v Poprade.

O manželstve a rozvode I.

Manželstvo všetci majte v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. (Žid 13:4)

Východniarska mládež

Čo sa stane, keď sa stretne kopa ľudí zo štyroch miest? Dokonca východniarskych miest?

Rozdrvený Jeho láskou

Boh je oveľa lepší, ako si myslíme. Tieto slová povedal Alex Peremot z Lotyšska. V nedeľu 29.4. 2018 kázal a modlil sa za ľudí.

Obnovenie začína, keď sa obrátiš a pokoríš

V nedeľu 31.5. nás navštívil Miklós Virga, pastor zboru v Nyíregyháze v Maďarsku. Hovoril o procese obnovy. Boh chce pred návratom Ježiša Krista všetko obnoviť, napraviť, reštaurovať.

Cirkev a ty

V listoch milosti č. 35 bol zverejnený výborný článok: "...A na tej skale postavím svoju cirkev..." od pastora Adriána Šestáka. Považujem to za veľmi širokú a potrebnú tému. Prečítajte si prosím ten článok, aby ste lepšie porozumeli môjmu príspevku.

Je vyťahovanie veršíkov na Nový rok falošným proroctvom?

Pozrieme sa, aký názor v tejto veci zastáva Biblia. Nikde v Božom slove nie je zmienka o vyberaní si nejakých citátov Písma pri príležitosti sviatku ani za nejakým iným účelom.

Začiatok leta v detskom domove

Úvodné kvapky dažďa, čistá obloha a hrejivé lúče slnka...

Božie slovo verzus tvoje pocity

Každý deň stojíme pred veľkým rozhodnutím: Budeme reagovať na životné situácie v súlade s Božím slovom alebo sa necháme ovplyvniť svojimi emóciami? Naša prirodzenosť chce reagovať emocionálne – hnevom, výbuchom, tvrdými slovami. No rozhodnutie je vždy na nás.

Naši futbalisti trénujú

Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku!

Boh dáva rast

Pastor zboru v Nyíregyháza v Maďarsku Miklós Virga kázal u nás v Poprade v nedeľu 18.3.2018.

Aplikuj moc Kristovho kríža na svoj život

V nedeľu 5.8. kázal v našom zbore Adrián Šesták, pastor zborov v Bratislave a Martine.

Deti biť alebo nebyť rodičom I.

Rodičia sa často pýtajú, kedy treba začať s výchovou dieťaťa, ako ho trestať alebo či mu dovoliť voľnosť - v akom veku, a podobne. Biblia nedáva presné návody a termíny, ale veľmi jasne hovorí o deťoch, že majú byť poslušné rodičom a jedine rodičov činí zodpovedných za výchovu svojich detí.

Nemôžeš otehotnieť?

Boh odpovedá na naše modlitby.

Čo by mali rodičia vedieť pred vstupom ich detí do školského systému?

Síce nie je september, ale mnohí rodičia predškolákov práve v tomto období riešia školskú dochádzku svojich ratolestí.

Nádej jednotlivca a budúcnosť cirkvi

31.10. doobeda sme sa stretli na pôde Mestského úradu v Poprade na kresťanskej konferencii. Kresťania z východného Slovenska. Usmiati a plní radostného očakávania.

Stráž si srdce

25.10.2019 na stretnutie žien prišli ženy aj dievčatá z Popradu, Spišskej Novej Vsi, Sniny. Mali sme super čas.

Preklad Biblie

Na Slovensku máme viacej prekladov Biblie. Najdosažiteľnejšie sú: katolícky preklad Vulgáty a novej Vulgáty viaceré vydania, preklad Slovenskej evanjelickej cirkvi 1979, preklad prof. Jozefa Roháčka 1951 a slovenský ekumenický preklad (1995) Novej zmluvy a žalmov.

Darčeky, koláčiky, pesničky a rozprávky

Takto začal nový rok v krízovom centre. Stretli sme sa tak 10. januára a to v plnom počte. Všetky mamičky so svojimi deťmi už netrpezlivo očakávali náš príchod.

Ach tie hlavolamy

Október je mesiac, kedy sa zväčša zasa trochu oteplí a všetci sa opäť tešíme z babieho leta. Víkend 11.-.12.10. bol toho jasným dôkazom.

Ježiš zaplatil za tvoje uzdravenie

Americký evanjelista Mark Zechin spolu s manželkou Valery navštívil naše zbory v Humennom, vo Svite, v Kežmarku. V Poprade slúžil 20.3.2019.
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2021 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.