Články

Vyjdi z Babylonu

Volám sa Denisa a mám 38 rokov. Vyrastala som v katolíckej rodine. 

Buďme svetlom

11.-12.3. sme privítali Radka a Máriu Hasových z Cirkvi víry Prostějov. V sobotu večer sa dievčatám, ženám a babičkám prihovorila Majka Hasová.

Kresťanská konferencia Poprad

Po prvýkrát sa uskutoční regionálna konferencia v Poprade. Všetkých vás srdečne pozývame.

Boží pokoj

Pokoj je vzácny poklad a niekedy sa zdá, že si ho môžeme len ťažko udržať. Biblia nás učí, že Boh nás už zaopatril svojim pokojom. V Jánovi 14:27 Ježiš hovorí svojim učeníkom, čo sa vzťahuje aj na jeho dnešných nasledovníkov: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.“ Ak je teda pokoj dosiahnuteľný, potom je to na nás naučiť sa, ako ho uchopiť.

Čo si myslíte o výstave Human Body v Bratislave?

Čo si myslíte o výstave Human Body v Bratislave a o tom, že katolícka cirkev požaduje jej zrušenie? Ako je to s výstavou z biblického hľadiska?

Darčeky, koláčiky, pesničky a rozprávky

Takto začal nový rok v krízovom centre. Stretli sme sa tak 10. januára a to v plnom počte. Všetky mamičky so svojimi deťmi už netrpezlivo očakávali náš príchod.

Čo bude s deťmi po smrti?

Kam sa dostanú malé deti po smrti, dostanú sa do neba aj keď neboli pokrstené?

Dobrým premáhaj zlé

12.2. 2014 o 18 hod. navštívil Dom viery úspešný pastor niekoľkotisícového zboru v Brownsville v Texase. Dr. Bill Moore a jeho manželka kázali v niekoľkých slovenských a českých mestách. Ich služba nesie dynamické posolstvo povzbudenia a viery.

Tvoje auto sa zmení na lietadlo

26.5.2019 na nedeľnej bohoslužbe sme privítali Valeriu Zechin, manželku amerického misionára Marka Zechina. Slúžia na Východnom Slovensku už viac ako 20 rokov.

Prečo sa nemodlíte k zosnulým?

Pravdaže uznávame hroby mŕtvych. Podľa potreby robíme aj pohreby a to nie len tých ľudí, ktorí chodili do nášho spoločenstva. Takže prejavujeme zomrelým patričnú úctu, ktorá im patrí.

O manželstve a rozvode II.

Rozvedení manželia už nikdy nebudú takí, akí boli predtým. Aj ich deti zažili sklamanie v láske svojich rodičov.

Oslobodenie od démonov

Pred niekoľkými desaťročiami mnohí vážne dúfali, že v období okolo prelomu tisícročia si človek podmaní vesmír a paralelne s rýchlym vývojom vedy bude zlo vytlačené zo sveta. Nateraz eufória okolo vedy akosi zoslabla, lebo sa stalo zrejmým, že podmanenie vesmíru sa ešte na nejaký čas oddiali, naproti tomu zlo napriek existujúcim vedeckým výskumom je aj naďalej neústupne prítomné vo svete.

Pohľad do budúcnosti nie je neškodný

Dnes 57-ročná Brigitta Mollerová kedysi pristúpila na hru s mocnosťami temnoty a stala sa profesionálnou vešticou.

Prines nebo na zem

Alexander Peremot, evanjelista a kazateľ z Lotyšska chodí po celom svete. V Poprade kázal 4.8. 2019 na nedeľnej bohoslužbe.

Konkrétny Boh - večný Boh

Miliardy ľudí majú svoju určitú predstavu o Bohu a svoju vieru v Boha, v ktorého veria, prejavujú ju aj určitými konkrétnymi spôsobmi, zväčša k nemu hovoria a modlia sa k nemu. Ale Boha nikto nikdy nevidel. To, čo niektorí „vizionári“ videli, nebol ten pravý, večný, svätý Boh. Nazaretský Ježiš Kristus, Boží Syn, nám Boha zjavil a predstavil ako milujúceho Otca. Mnoho ľudí uctieva a verí v nejakého bezmenného, nekonkrétneho, neosobného boha. Ľuďom nebolo dané žiadne iné meno, v ktorom by bolo odpustenie a spasenie, iba jedno meno, Ježiš. Uctievanie Boha bez znalosti jeho mena, ako nekonkrétnej, presne nedefinovanej (stanovenej) osoby, je pohanské modloslužobníctvo.

Film Luther

Martin Luther (1483-1546) skrze reformáciu vyvolal duchovné prebudenie, ktoré od základov zmenilo Európu a život celého stredovekého sveta. V tej dobe sa na viacerých územiach dala do pohybu celá západná civilizácia určujúca vývoj do dnešných dní. Tento film by mal vidieť každý pre lepšie pochopenie dejinných udalostí a stavu Európy.

Rozdrvený Jeho láskou

Boh je oveľa lepší, ako si myslíme. Tieto slová povedal Alex Peremot z Lotyšska. V nedeľu 29.4. 2018 kázal a modlil sa za ľudí.

Vianoce v detskom domove

Ešte, ešte.....znelo v detskom domove.

Neprehraj boj o spasenie

Večer 25.2. 2017 sme pokračovali v téme o posledných časoch. Kázal pastor Ján Repka zo Spišskej Belej, pastor Zbyněk Drlík zo Spišskej Novej Vsi a popradský pastor Peter Minárik.

Osem najdôležitejších rád pre dlhé manželstvo

Ako je možné, že existujú starí ľudia, ktorí prežili mnohé ťažkosti života, majú veľa fyzických problémov a predsa sú omnoho šťastnejší a lepšie si užívajú život, ako mnohí mladí?

Láska nech je všetkým vo všetkom II.

Vyliatie Svätého Ducha obdarí ducha človeka popri láske aj slobodou: "...kde je Duch Pánov, tam je sloboda". (2Kor 3:17)

Začiatok leta v detskom domove

Úvodné kvapky dažďa, čistá obloha a hrejivé lúče slnka...

Dve percentá

Darujte 2% zo svojich daní na prácu s deťmi a mládežou v oblasti vzdelávania v rámci voľnočasových aktivít.

Ukazujeme na uliciach Boha

Odvážni členovia Harvest - tímu z Kresťanských spoločenstiev z celého Slovenska spolu s popradskými kresťanmi slúžili kázaním evanjelia na námestí v Poprade.

Naši futbalisti trénujú

Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku!

Dvojitá výchova - čo to znamená a jej dôsledky

Kto má deti alebo s nimi pracuje určite sa už stretol s pojmom “dvojitá výchova”. Čo to vlastne znamená a aké má dôsledky si možno mnohí rodičia dostatočne neuvedomujú.

Môže mi Boh odpustiť hriech z minulosti, ktorý som predtým nepovažoval za hriech?

V minulosti som urobil niečo, čo som vtedy nepovažoval za hriech, ale po čase som zistil, že som tým ublížil niektorým ľuďom. Oni si mysleli, že to urobil iný človek a odsudzovali ho za to. Tým som nechtiac ublížil aj jemu. V súčasnosti sa na to už zabudlo. Môže mi Boh odpustiť tento hriech, keď ho oľutujem aj bez toho, aby som to napravil?

Aj tí Židia sú normálni ľudia

Tieto slová povedal Igor Rintel, predseda organizácie Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku. 28.2.2018 sme si vypočuli jeho prednášku o judaizme.

Koncert v Kežmarku

V sobotu 30.mája nám Boh prichystal nádherné počasie. Pred začiatkom sme sa pomodlili za túto akciu a v radosti vykročili na námestie.

Priebeh môjho tehotenstva

Pán primár, ktorý ma vyšetroval na príjme, sa tváril veľmi divne. Jeho slová, ktoré mi povedal, mi vohnali slzy do očí. Povedal niečo v tom zmysle: „mali ste si to dobre rozmyslieť a naplánovať, nedávne tehotenstvo, konizácia (operácia na krčku maternice) a veď doma máte tri zdravé deti...“

Svätý Duch: Večný, vševedúci a všadeprítomný

Milý priateľu, v tomto vyučovaní sa pozrieme bližšie na tretiu Božskú osobu – na Svätého Ducha. Toto sú tri nesmierne významné prívlastky, ktoré vystihujú Svätého Ducha: večný, vševedúci a všadeprítomný.

Ja som ten pravý vinič

Hosťom nedeľnej bohoslužby 18.novembra bol pastor Radek Hasa z Prostějovského zboru.

Prvý vianočný koncert

Sála pripravená, vianočná výzdoba zavesená, stoličky narovnané, vítači na svojich miestach, ľudia prichádzajú,
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2022 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.