Články

Tvoje auto sa zmení na lietadlo

26.5.2019 na nedeľnej bohoslužbe sme privítali Valeriu Zechin, manželku amerického misionára Marka Zechina. Slúžia na Východnom Slovensku už viac ako 20 rokov.

Relax s farbami

Zdenka mala vždy dobré nápady...

Bez následkov

V roku 2011 som sa naučila, že Boh nám pomôže prekonať každú situáciu tak, aby nám to bolo na dobré a nenaloží na nás viac ako unesieme.

Slová Boha a človeka

A čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom. A čo by som vedel aj prorokovať a znal všetky tajomstvá a mal všetko možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal, a lásky by som nemal - nič nie som. A čo by som rozdal všetok svoj majetok i telo si dal spáliť, a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže.

Dve percentá

Darujte 2% zo svojich daní na prácu s deťmi a mládežou v oblasti vzdelávania v rámci voľnočasových aktivít.

Láska nech je všetkým vo všetkom I.

Apoštol Pavol umiestnil zjavenie o láske vo svojom 1. liste napísanom Korintským medzi dve kapitoly rozoberajúce úlohu a používanie chariziem, medzi 12. a 14. kapitolu.

Je u Boha milosrdné klamstvo klamstvom?

Pozrime sa na príbeh Abraháma. Keď Abrahám išiel obetovať Izáka povedal sluhom, aby ho počkali, že sa s Izákom vráti, len čo obetujú Bohu.

Z úzkosti som volala na Hospodina a On ma vyslyšal

Na internáte som bola často sama. Doľahol na mňa smútok, trápenie, samota a najhorší bol strach! Strach zo smrti. Celý svoj čas som venovala počítaču a internetu, niekedy dlho do noci, len aby som nebola sama...

Havrania skala

Je sobota, dvadsiateho druhého februára 2014. Štyri stupne nad nulou, dážď na "spadnutie".

Budeme sa v nebi poznať?

Budeme sa v nebi poznať?

Dar Jeho pokoja

Prvou odpoveďou na všetky modlitby je Jeho pokoj.

Na kom je stavaná Cirkev?

Prameňom biblickej viery nie je prirodzenosť človeka. V dôsledku práce Ducha Svätého, pri počúvaní evanjelia, srdce človeka získava svetlo, duchovné presvedčenie o tom, že Ježiš z Nazaretu je Mesiáš.

Láska nech je všetkým vo všetkom II.

Vyliatie Svätého Ducha obdarí ducha človeka popri láske aj slobodou: "...kde je Duch Pánov, tam je sloboda". (2Kor 3:17)

Je v nebi sexualita?

V Biblii nie je zmienka o rozmnožovaní sa nebeských obyvateľov v nebi. Treba si uvedomiť, že ľuďom bolo uložené plodiť sa a množiť sa, ako príkaz od Boha. Teda ľudia majú schopnosť množiť sa na Zemi, nie v nebi.

Aplikuj moc Kristovho kríža na svoj život

V nedeľu 5.8. kázal v našom zbore Adrián Šesták, pastor zborov v Bratislave a Martine.

Obstáť v láske pred súdnou stolicou

25.2.2017 sme na Kresťanskej konferencii privítali niekoľko hostí. Doobeda to bol senior pastor KS Milosť Jaroslav Kříž.

Prečo sa nemodlíte k zosnulým?

Pravdaže uznávame hroby mŕtvych. Podľa potreby robíme aj pohreby a to nie len tých ľudí, ktorí chodili do nášho spoločenstva. Takže prejavujeme zomrelým patričnú úctu, ktorá im patrí.

Pozitívne zmeny na Haiti

"...(ak) ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest: vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečim." (2 Kron 7:14)

Boh sa rozhodol ku mne hovoriť

Vtedy som sa modlieval odvážnu modlitbu: ,,Pane ak je toto všetko čo môžem mať, ak je toto čo zažívam všetko, čo máš pre svoje deti, tak potom radšej nechcem žiť! Urob niečo Bože, lebo tu umriem! “

Prečo sa cirkev negatívne stavia k otázke homosexuálov a legalizácii ich zväzkov?

Veď oni aj tak žijú vo zväzku a často prísne a celoživotne monogamnom a mohli by byť mnohí príkladom pre veriacich (a nikoho netrápi 30-40% rozvodovosť,striedanie partnerov,volné zväzky,niekoľko tisíc interupcií ročne, 40% deti narodených v mimomanželských a rozvedených vzťahoch ale 20 možných homosexuálnych sobášov ročne je neprijateľný problém)

Ako deti zdobili perníčky

Šuhajdy, vínové kolieska, vanilkové rožky, medvedie labky, pusinky, makový závin.

Dámska jazda na chate

Ani neviem koho to bol nápad, ale zorganizovať krúžok šikovných rúk na chate bolo úžasné vnuknutie.

Argentínske prebudenie

Argentína je veľká krajina s rozlohou 2 766 889 km2, s počtom obyvateľov 40 391 927 (r. 2007). Podľa oficiálnych štatistík viac ako deväťdesiat percent obyvateľstva tvoria potomkovia európskych prisťahovalcov, hlavne Španieli a Taliani. V náboženstve prevládal rímsky katolicizmus.

Duchovní ľudia odovzdávajú duchovné hodnoty

16.10.2016 sme na nedeľnom zhromaždení privítali Miklósa Virgu, pastora z Maďarska z Nyíregyházy.

Boh dáva rast

Pastor zboru v Nyíregyháza v Maďarsku Miklós Virga kázal u nás v Poprade v nedeľu 18.3.2018.

Čo bude s našimi zážitkami po smrti?

Ak je duša večná a telo sa vzkriesi, čo sa stane s našimi spomienkami, zážitkami, vedomosťami... čo naše vlastnosti, povahové črty?

Ukazujeme na uliciach Boha

Odvážni členovia Harvest - tímu z Kresťanských spoločenstiev z celého Slovenska spolu s popradskými kresťanmi slúžili kázaním evanjelia na námestí v Poprade.

Presvedč sa, že Boh existuje

Od 9.11. do 14.11.2015 kázal pastor Mark Zechin v Krompachoch, Humennom, Poprade, Spišskej Belej, Kežmarku a Spišskej Novej Vsi. Do Popradu prišiel v stredu 11.11.

O manželstve a rozvode I.

Manželstvo všetci majte v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. (Žid 13:4)

Večer pre Izrael v Poprade

Vo štvrtok navštívil Poprad vzácny hosť – veľvyslanec štátu Izrael, J. E. Alexander Ben Zvi.

Život v stratenom svete

Už je to tak. Tu sme sa narodili a tu aj žijeme. Všade kam sa pozriem, vidím, ako tento svet vplýva na život ľudí a určuje smer - hlavne tých mladých. Viem o tom z vlastnej skúsenosti, ja tiež nežijem na inej planéte, ale mám rovnaké podmienky na život ako všetci ostatní. Čo tomuto svetu chýba?

Analýza vlastností a povahy Jonáša

V stredu 13. mája k nám do zboru zavítal pastor Jacek Slaby z Poľska.
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2022 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.