Články

Stráž si srdce

25.10.2019 na stretnutie žien prišli ženy aj dievčatá z Popradu, Spišskej Novej Vsi, Sniny. Mali sme super čas.

Je samovražda hriech?

Čo bude so samovrahom po smrti?

Čo si myslíte o výstave Human Body v Bratislave?

Čo si myslíte o výstave Human Body v Bratislave a o tom, že katolícka cirkev požaduje jej zrušenie? Ako je to s výstavou z biblického hľadiska?

Tvoje auto sa zmení na lietadlo

26.5.2019 na nedeľnej bohoslužbe sme privítali Valeriu Zechin, manželku amerického misionára Marka Zechina. Slúžia na Východnom Slovensku už viac ako 20 rokov.

O manželstve a rozvode I.

Manželstvo všetci majte v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. (Žid 13:4)

Preklad Biblie

Na Slovensku máme viacej prekladov Biblie. Najdosažiteľnejšie sú: katolícky preklad Vulgáty a novej Vulgáty viaceré vydania, preklad Slovenskej evanjelickej cirkvi 1979, preklad prof. Jozefa Roháčka 1951 a slovenský ekumenický preklad (1995) Novej zmluvy a žalmov.

Obraz tvojho srdca

A tak aj ty, neboj sa zlej správy, neboj sa obrov, ktorí obkolesili tvoj život, aby ťa zastrašovali. V probléme viď príležitosť, viď riešenie, veď Boh je na tvojej strane.

Konkrétny Boh - večný Boh

Miliardy ľudí majú svoju určitú predstavu o Bohu a svoju vieru v Boha, v ktorého veria, prejavujú ju aj určitými konkrétnymi spôsobmi, zväčša k nemu hovoria a modlia sa k nemu. Ale Boha nikto nikdy nevidel. To, čo niektorí „vizionári“ videli, nebol ten pravý, večný, svätý Boh. Nazaretský Ježiš Kristus, Boží Syn, nám Boha zjavil a predstavil ako milujúceho Otca. Mnoho ľudí uctieva a verí v nejakého bezmenného, nekonkrétneho, neosobného boha. Ľuďom nebolo dané žiadne iné meno, v ktorom by bolo odpustenie a spasenie, iba jedno meno, Ježiš. Uctievanie Boha bez znalosti jeho mena, ako nekonkrétnej, presne nedefinovanej (stanovenej) osoby, je pohanské modloslužobníctvo.

Zober si z konferencie diamant

Regionálna kresťanská konferencia pokračovala večer.

Dámska jazda na chate

Ani neviem koho to bol nápad, ale zorganizovať krúžok šikovných rúk na chate bolo úžasné vnuknutie.

S kým sa môžem modliť?

Pýtali ste sa, aspoň tak som to pochopil, že chcete vedieť Vy, ako rímsky katolík, s ktorými kresťanmi, z ktorých cirkví sa môžete modliť. Je to dobrá otázka. Pokúsim sa Vám odpovedať tak, aby som neodsudzoval, ale budoval.

Dobrým premáhaj zlé

12.2. 2014 o 18 hod. navštívil Dom viery úspešný pastor niekoľkotisícového zboru v Brownsville v Texase. Dr. Bill Moore a jeho manželka kázali v niekoľkých slovenských a českých mestách. Ich služba nesie dynamické posolstvo povzbudenia a viery.

Milujem všetky moje deti také, aké sú

Toto povedal Kornel Illés, ktorý 14.4. 2013 o 9:00 navštívil Dom viery. Je pastorom Zboru viery (Hit Gyuilekezete) zo Šalgotariánu. Kázal na tému rodina a výchova detí. Sám je otcom 11 detí. Povedal, že každé dieťa je „samostatný vynález“ a treba sa za každé modliť, aby Boh ukázal, aký má s ním plán. Byť príkladom pre deti je najlepšia výchova.

Rozdrvený Jeho láskou

Boh je oveľa lepší, ako si myslíme. Tieto slová povedal Alex Peremot z Lotyšska. V nedeľu 29.4. 2018 kázal a modlil sa za ľudí.

Na kom je stavaná Cirkev?

Prameňom biblickej viery nie je prirodzenosť človeka. V dôsledku práce Ducha Svätého, pri počúvaní evanjelia, srdce človeka získava svetlo, duchovné presvedčenie o tom, že Ježiš z Nazaretu je Mesiáš.

Deti biť alebo nebyť rodičom I.

Rodičia sa často pýtajú, kedy treba začať s výchovou dieťaťa, ako ho trestať alebo či mu dovoliť voľnosť - v akom veku, a podobne. Biblia nedáva presné návody a termíny, ale veľmi jasne hovorí o deťoch, že majú byť poslušné rodičom a jedine rodičov činí zodpovedných za výchovu svojich detí.

Ježiš mi ukázal cestu

Volám sa Ľuboš a pochádzam z malého mestečka pod Tatrami. Pochádzam z katolíckej rodiny, takže niečo o Bohu som vedel aj som čítaval Sväté písmo.

Ty si Ten, v ktorom sa skrýva sláva Božích mien

V stredu 17. 5. 2017 prišiel k nám do Popradu Dr. Peter Gammons. V pestrofarebnej veselej košeli, a taký veselý bol aj on sám.

Priebeh môjho tehotenstva

Pán primár, ktorý ma vyšetroval na príjme, sa tváril veľmi divne. Jeho slová, ktoré mi povedal, mi vohnali slzy do očí. Povedal niečo v tom zmysle: „mali ste si to dobre rozmyslieť a naplánovať, nedávne tehotenstvo, konizácia (operácia na krčku maternice) a veď doma máte tri zdravé deti...“

Bez následkov

V roku 2011 som sa naučila, že Boh nám pomôže prekonať každú situáciu tak, aby nám to bolo na dobré a nenaloží na nás viac ako unesieme.

Dopustí Boh, aby úprimný človek trpel?

Je podľa učenia KS Milosť možné, aby Boh nechal úprimne veriaceho modliaceho sa človeka v jeho chorobe resp. materiálnej chudobe?

Ja som ten pravý vinič

Hosťom nedeľnej bohoslužby 18.novembra bol pastor Radek Hasa z Prostějovského zboru.

Je vyťahovanie veršíkov na Nový rok falošným proroctvom?

Pozrieme sa, aký názor v tejto veci zastáva Biblia. Nikde v Božom slove nie je zmienka o vyberaní si nejakých citátov Písma pri príležitosti sviatku ani za nejakým iným účelom.

Vždy dôveruj Bohu

„Dôveruj Hospodinovi celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť“ Prísl. 3:4

Láska nech je všetkým vo všetkom II.

Vyliatie Svätého Ducha obdarí ducha človeka popri láske aj slobodou: "...kde je Duch Pánov, tam je sloboda". (2Kor 3:17)

Zborové stretnutie žien

Sme tu z Božej milosti a preto sme začali toto stretnutie ďakovaním Pánovi za všetko dobré, čo pre nás urobil.

Rast vo viere

V sobotu 13.10.2018 sa na regionálnej konferencii stretli kresťania z Popradu, Spišskej Novej Vsi, Spišskej Belej, Kežmarku, Starej Ľubovne a Humenného.

Svätý Duch: Večný, vševedúci a všadeprítomný

Milý priateľu, v tomto vyučovaní sa pozrieme bližšie na tretiu Božskú osobu – na Svätého Ducha. Toto sú tri nesmierne významné prívlastky, ktoré vystihujú Svätého Ducha: večný, vševedúci a všadeprítomný.

Čo bude s deťmi po smrti?

Kam sa dostanú malé deti po smrti, dostanú sa do neba aj keď neboli pokrstené?

Aj tí Židia sú normálni ľudia

Tieto slová povedal Igor Rintel, predseda organizácie Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku. 28.2.2018 sme si vypočuli jeho prednášku o judaizme.

Zaži zmeny vo svojom živote

Naozaj chceš vidieť zmenu vo svojom živote? Mnohí z nás chcú zmeniť svoje životy...ale často nie sme ochotní urobiť našu časť práce.

Môže mi Boh odpustiť hriech z minulosti, ktorý som predtým nepovažoval za hriech?

V minulosti som urobil niečo, čo som vtedy nepovažoval za hriech, ale po čase som zistil, že som tým ublížil niektorým ľuďom. Oni si mysleli, že to urobil iný človek a odsudzovali ho za to. Tým som nechtiac ublížil aj jemu. V súčasnosti sa na to už zabudlo. Môže mi Boh odpustiť tento hriech, keď ho oľutujem aj bez toho, aby som to napravil?

Chvála - naše životné poslanie

Ľudia počas celej histórie hľadali to, čo by ich vnútorne naplnilo, prinieslo utíšenie a pokoj do ich ťažkých životov. Jediná vec, ktorá to dokáže urobiť je Božia prítomnosť. Ako ju ale nájsť?

Cena za nasledovanie Ježiša Krista

Začiatok kázne pastora Radka Hasu v našom zbore patril modlitbe s ďakovaním za všetko dobré, čo Boh robí v našich životoch ...

Romani archa - misijný zbor Spišská Belá

Služba misijného zboru Spišská Belá zaberá plochu Severného Spiša a to konkrétne obcí Kamienka, Jarabina, Matiašovce, Krížová Ves, Ľubica a iných obcí v tomto regióne. Aj keď väčšina veriacich je rómskeho pôvodu, v súčasnosti prichádzajú ku viere v Ježiša Krista skrze znovuzrodenie aj ľudia slovenskej národnosti.
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2021 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.