Články

Je vyťahovanie veršíkov na Nový rok falošným proroctvom?

Pozrieme sa, aký názor v tejto veci zastáva Biblia. Nikde v Božom slove nie je zmienka o vyberaní si nejakých citátov Písma pri príležitosti sviatku ani za nejakým iným účelom.

Bez následkov

V roku 2011 som sa naučila, že Boh nám pomôže prekonať každú situáciu tak, aby nám to bolo na dobré a nenaloží na nás viac ako unesieme.

Z úzkosti som volala na Hospodina a On ma vyslyšal

Na internáte som bola často sama. Doľahol na mňa smútok, trápenie, samota a najhorší bol strach! Strach zo smrti. Celý svoj čas som venovala počítaču a internetu, niekedy dlho do noci, len aby som nebola sama...

Prečo sa cirkev negatívne stavia k otázke homosexuálov a legalizácii ich zväzkov?

Veď oni aj tak žijú vo zväzku a často prísne a celoživotne monogamnom a mohli by byť mnohí príkladom pre veriacich (a nikoho netrápi 30-40% rozvodovosť,striedanie partnerov,volné zväzky,niekoľko tisíc interupcií ročne, 40% deti narodených v mimomanželských a rozvedených vzťahoch ale 20 možných homosexuálnych sobášov ročne je neprijateľný problém)

Ako deti zdobili perníčky

Šuhajdy, vínové kolieska, vanilkové rožky, medvedie labky, pusinky, makový závin.

Cena za nasledovanie Ježiša Krista

Začiatok kázne pastora Radka Hasu v našom zbore patril modlitbe s ďakovaním za všetko dobré, čo Boh robí v našich životoch ...

Môže mi Boh odpustiť hriech z minulosti, ktorý som predtým nepovažoval za hriech?

V minulosti som urobil niečo, čo som vtedy nepovažoval za hriech, ale po čase som zistil, že som tým ublížil niektorým ľuďom. Oni si mysleli, že to urobil iný človek a odsudzovali ho za to. Tým som nechtiac ublížil aj jemu. V súčasnosti sa na to už zabudlo. Môže mi Boh odpustiť tento hriech, keď ho oľutujem aj bez toho, aby som to napravil?

Pozitívne zmeny na Haiti

"...(ak) ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest: vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečim." (2 Kron 7:14)

Nemôžeš otehotnieť?

Boh odpovedá na naše modlitby.

Je v nebi sexualita?

V Biblii nie je zmienka o rozmnožovaní sa nebeských obyvateľov v nebi. Treba si uvedomiť, že ľuďom bolo uložené plodiť sa a množiť sa, ako príkaz od Boha. Teda ľudia majú schopnosť množiť sa na Zemi, nie v nebi.

Čo si myslíte o výstave Human Body v Bratislave?

Čo si myslíte o výstave Human Body v Bratislave a o tom, že katolícka cirkev požaduje jej zrušenie? Ako je to s výstavou z biblického hľadiska?

Pohľad do budúcnosti nie je neškodný

Dnes 57-ročná Brigitta Mollerová kedysi pristúpila na hru s mocnosťami temnoty a stala sa profesionálnou vešticou.

Bola som si dať vyveštiť budúcnosť u veštice. Je to hriech?

Hriechom môžeme nazvať také ľudské počínanie, ktoré je v rozpore s Božími názormi nezávisle na tom, či sa nám to páči alebo nie, lebo merítkom posúdenia skutkov nie je človek, ale Boh.

Ako mám pomôcť manželovi alkoholikovi?

Má s tým problém, no on si to neuvedomuje. Vždy sa obraňuje, že ísť na pivko po robote je OK. No hocikedy príde domov až ráno okolo štvrtej.

Sen mnohých z nás sa naplnil

Popradská Aréna, miesto konania mnohých športových i spoločenských akcií.

Milujem všetky moje deti také, aké sú

Toto povedal Kornel Illés, ktorý 14.4. 2013 o 9:00 navštívil Dom viery. Je pastorom Zboru viery (Hit Gyuilekezete) zo Šalgotariánu. Kázal na tému rodina a výchova detí. Sám je otcom 11 detí. Povedal, že každé dieťa je „samostatný vynález“ a treba sa za každé modliť, aby Boh ukázal, aký má s ním plán. Byť príkladom pre deti je najlepšia výchova.

Hrdinovia sŕdc

Aj keď sa pribudnutie čierneho tínedžera do rodiny udialo po rýchlom nápade, rodina Tuohyovcov v skutočnosti už niekoľko rokov praktizovala životný štýl dobročinnosti. Keď sa prvýkrát stretla na ulici s túlajúcim sa Michael Oherelom, „bez matky“, vtedy ich ešte ani vo sne nenapadlo, že z ich rodinného života bude čoskoro bestseller a neskôr sa natočí film, ocenený Osakarom a z Michaela bude známy hráč amerického futbalu.

Neprehraj boj o spasenie

Večer 25.2. 2017 sme pokračovali v téme o posledných časoch. Kázal pastor Ján Repka zo Spišskej Belej, pastor Zbyněk Drlík zo Spišskej Novej Vsi a popradský pastor Peter Minárik.

"Žena odiata slnkom", kto je to?

Vysvetlite mi, o kom sa píše v Zj.Jána 12,1: "Veľké znamenie ukázalo sa na nebi: žena, odetá do slnka, pod nohami mesiac, na hlave veniec dvanástich hviezd". Katolíci si pod týmto predstavujú pannu Máriu korunovanú v nebi. Ako to je?

Svätý Duch: Večný, vševedúci a všadeprítomný

Milý priateľu, v tomto vyučovaní sa pozrieme bližšie na tretiu Božskú osobu – na Svätého Ducha. Toto sú tri nesmierne významné prívlastky, ktoré vystihujú Svätého Ducha: večný, vševedúci a všadeprítomný.

Boží pokoj

Pokoj je vzácny poklad a niekedy sa zdá, že si ho môžeme len ťažko udržať. Biblia nás učí, že Boh nás už zaopatril svojim pokojom. V Jánovi 14:27 Ježiš hovorí svojim učeníkom, čo sa vzťahuje aj na jeho dnešných nasledovníkov: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.“ Ak je teda pokoj dosiahnuteľný, potom je to na nás naučiť sa, ako ho uchopiť.

Tvoje auto sa zmení na lietadlo

26.5.2019 na nedeľnej bohoslužbe sme privítali Valeriu Zechin, manželku amerického misionára Marka Zechina. Slúžia na Východnom Slovensku už viac ako 20 rokov.

Vždy dôveruj Bohu

„Dôveruj Hospodinovi celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť“ Prísl. 3:4

Ako zvládať svoje emócie

Emócie sa podobajú vlnám: nedokážeme ich zastaviť, ale môžeme si vybrať, na ktorej z nich budeme surfovať. (J. Märtensson)

Vianočné vystúpenie

Veľkí, malí, deti, mládež i dospelí, všetci sa zapojili do veselého programu. Ako to už býva zvykom, prvý sviatok vianočný sa u nás niesol v znamení dobrej nálady.

Rozdrvený Jeho láskou

Boh je oveľa lepší, ako si myslíme. Tieto slová povedal Alex Peremot z Lotyšska. V nedeľu 29.4. 2018 kázal a modlil sa za ľudí.

Čo bude s našimi zážitkami po smrti?

Ak je duša večná a telo sa vzkriesi, čo sa stane s našimi spomienkami, zážitkami, vedomosťami... čo naše vlastnosti, povahové črty?

Miesto, kde začína tvoj zázrak

Kanadský evanjelista John Huizing navštívil náš zbor večer 19.8.2017. Bol to milý, príjemný a srdečný človek.

Pravda

22.7.2015 navštívil náš zbor pastor Jaroslav Prášil z Třinca a Čadce. Povzbudil nás slovom o pravde. Je možné nájsť pravdu a žiť v nej?
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2023 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.