Články

A zase turistická sobota

V sobotu ráno sme sa opäť stretli pred Billou, rozdelili sme sa do áut a vydali sme sa na kopec ChvalaBohu, kde sme zaparkovali a odtiaľ sme vyrazili do okolitých vrchov.

Žiarska chata

Cŕŕŕn, cŕŕŕn. Zaklapnem budík. Hlavou mi prebehne: "Čo ten budík vyzváňa? Veď sa nejde do práce. Asi ho zabudla deaktivovať moja maličkosť."

Čo by mali rodičia vedieť pred vstupom ich detí do školského systému?

Síce nie je september, ale mnohí rodičia predškolákov práve v tomto období riešia školskú dochádzku svojich ratolestí.

Cena za nasledovanie Ježiša Krista

Začiatok kázne pastora Radka Hasu v našom zbore patril modlitbe s ďakovaním za všetko dobré, čo Boh robí v našich životoch ...

Preklad Biblie

Na Slovensku máme viacej prekladov Biblie. Najdosažiteľnejšie sú: katolícky preklad Vulgáty a novej Vulgáty viaceré vydania, preklad Slovenskej evanjelickej cirkvi 1979, preklad prof. Jozefa Roháčka 1951 a slovenský ekumenický preklad (1995) Novej zmluvy a žalmov.

Čo si myslíte o výstave Human Body v Bratislave?

Čo si myslíte o výstave Human Body v Bratislave a o tom, že katolícka cirkev požaduje jej zrušenie? Ako je to s výstavou z biblického hľadiska?

Tvoje auto sa zmení na lietadlo

26.5.2019 na nedeľnej bohoslužbe sme privítali Valeriu Zechin, manželku amerického misionára Marka Zechina. Slúžia na Východnom Slovensku už viac ako 20 rokov.

Budeme sa v nebi poznať?

Budeme sa v nebi poznať?

Bola som si dať vyveštiť budúcnosť u veštice. Je to hriech?

Hriechom môžeme nazvať také ľudské počínanie, ktoré je v rozpore s Božími názormi nezávisle na tom, či sa nám to páči alebo nie, lebo merítkom posúdenia skutkov nie je človek, ale Boh.

S kým sa môžem modliť?

Pýtali ste sa, aspoň tak som to pochopil, že chcete vedieť Vy, ako rímsky katolík, s ktorými kresťanmi, z ktorých cirkví sa môžete modliť. Je to dobrá otázka. Pokúsim sa Vám odpovedať tak, aby som neodsudzoval, ale budoval.

Je samovražda hriech?

Čo bude so samovrahom po smrti?

Pravda

22.7.2015 navštívil náš zbor pastor Jaroslav Prášil z Třinca a Čadce. Povzbudil nás slovom o pravde. Je možné nájsť pravdu a žiť v nej?

Chvála - naše životné poslanie

Ľudia počas celej histórie hľadali to, čo by ich vnútorne naplnilo, prinieslo utíšenie a pokoj do ich ťažkých životov. Jediná vec, ktorá to dokáže urobiť je Božia prítomnosť. Ako ju ale nájsť?

Som ženatý a mám dve deti. Je používanie prezervatívu hriech?

V Biblii nikde nie je zmienený zákaz používania antikoncepcie.

Ako deti zdobili perníčky

Šuhajdy, vínové kolieska, vanilkové rožky, medvedie labky, pusinky, makový závin.

Ukazujeme na uliciach Boha

Odvážni členovia Harvest - tímu z Kresťanských spoločenstiev z celého Slovenska spolu s popradskými kresťanmi slúžili kázaním evanjelia na námestí v Poprade.

Čo si myslíte o braní energie zo stromov?

Čo si myslíte o tom, keď človek objíma stromy a berie si z nich energiu?

Bála som sa spať sama v izbe

Vtedy jedna z nich povedala: „Kto sa nedotkne mŕtvej, toho bude chodiť v noci strašiť.“

O manželstve a rozvode I.

Manželstvo všetci majte v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. (Žid 13:4)

Zmeň myslenie a zmeníš celý svoj svet

15.3.2019 na stretnutí žien sa Majka Mináriková, pastorova manželka, prihovorila k dievčatám, ženám, mamám a starým mamám.

Môže mi Boh odpustiť hriech z minulosti, ktorý som predtým nepovažoval za hriech?

V minulosti som urobil niečo, čo som vtedy nepovažoval za hriech, ale po čase som zistil, že som tým ublížil niektorým ľuďom. Oni si mysleli, že to urobil iný človek a odsudzovali ho za to. Tým som nechtiac ublížil aj jemu. V súčasnosti sa na to už zabudlo. Môže mi Boh odpustiť tento hriech, keď ho oľutujem aj bez toho, aby som to napravil?

Všetko zlé Boh obrátil na dobré

V januári – 13-teho boli 3 roky, čo ma zrazilo auto.

Nájdi svoju milosť v službe

Koncom apríla a začiatkom mája John Huizing z Kanady kázal na deviatich miestach v Čechách a na Slovensku. 1.5.2019 priniesol čerstvé posolstvo pre cirkev v Poprade.

Plávaj v Duchu Svätom a bude
z teba vytekať

Na nedeľnom zhromaždení 28.2.2016 navštívil náš zbor Miroslav Němec s manželkou z Hodonína. Povzbudil nás Slovom od Boha. Atmosféra bola pokojná, ale kázané Božie slovo nekompromisné a jasné.

The Harvest of Grace - žatva milosti vo východnom cípe Slovenska

Počasie bolo krásne, slnečné, ako sa na žatvu patrí, ľudí ako klasov obilia na poli a pracovití ženci v uliciach...

Hrdinovia sŕdc

Aj keď sa pribudnutie čierneho tínedžera do rodiny udialo po rýchlom nápade, rodina Tuohyovcov v skutočnosti už niekoľko rokov praktizovala životný štýl dobročinnosti. Keď sa prvýkrát stretla na ulici s túlajúcim sa Michael Oherelom, „bez matky“, vtedy ich ešte ani vo sne nenapadlo, že z ich rodinného života bude čoskoro bestseller a neskôr sa natočí film, ocenený Osakarom a z Michaela bude známy hráč amerického futbalu.

Prebúdzanie jari v Slovenskom raji

Krásne, slnečno, bezvetrie. Pred zborom sme sa stretli v radosti a plní očakávania.

Koniec kresťanstva v Británii?

Za posledných 30 rokov poklesla návštevnosť britských tradičných cirkví o polovicu.

LIEČENIE - Dušan Lacho v Poprade

Ak trpíte vážnou chorobou alebo máte bolesti, príďte v sobotu 16.4.2011 o 18 hod. na stretnutie s hosťom Dušanom Lachom, s ktorým sa už udialo nejedno stretnutie s názvom Liečenie. Hovorí o uzdravení pomocou pozitívnej energie vychádzajúcej od Boha, ktorá môže človeka zbaviť akejkoľvek choroby, aj nevyliečiteľnej! Z množstva prítomných je viac ako 80% úplne uzdravených.

Cirkev a ty

V listoch milosti č. 35 bol zverejnený výborný článok: "...A na tej skale postavím svoju cirkev..." od pastora Adriána Šestáka. Považujem to za veľmi širokú a potrebnú tému. Prečítajte si prosím ten článok, aby ste lepšie porozumeli môjmu príspevku.
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2022 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.