Články

Miesto, kde začína tvoj zázrak

Kanadský evanjelista John Huizing navštívil náš zbor večer 19.8.2017. Bol to milý, príjemný a srdečný človek.

Zaži zmeny vo svojom živote

Naozaj chceš vidieť zmenu vo svojom živote? Mnohí z nás chcú zmeniť svoje životy...ale často nie sme ochotní urobiť našu časť práce.

Láska nech je všetkým vo všetkom I.

Apoštol Pavol umiestnil zjavenie o láske vo svojom 1. liste napísanom Korintským medzi dve kapitoly rozoberajúce úlohu a používanie chariziem, medzi 12. a 14. kapitolu.

Analýza vlastností a povahy Jonáša

V stredu 13. mája k nám do zboru zavítal pastor Jacek Slaby z Poľska.

Pastor Kříž v Poprade

„Jeruzalem zvelebuj Hospodina a Sion vzdaj chválu svojmu Bohu“ bola pieseň ktorou sa začali chvály v nedeľu 14.09. Sion, teda cirkev vzdala Bohu chválu ako sa patrí, pretože každé srdce volalo Bohu…

Zober si z konferencie diamant

Regionálna kresťanská konferencia pokračovala večer.

Deti biť alebo nebyť rodičom II.

Spomínali sme trestanie. Je nemúdre chápať trestanie ako bitie. Na dvoj-trojročného chlapčeka skríkneme, keď strká klinec do elektrickej zásuvky. Potom mu to prísne zakážeme. Pri jeho najbližšom pokuse strkať veci do zásuvky, treba mu veci znovu vysvetliť, že čo mu bolo povedané, že to nesmie a on to predsa urobil, neposlúchol.

Harvest v Poprade

Sobotňajšie dopoludnie mnohí z nás trávili na námestí v Poprade.

Ukazujeme na uliciach Boha

Odvážni členovia Harvest - tímu z Kresťanských spoločenstiev z celého Slovenska spolu s popradskými kresťanmi slúžili kázaním evanjelia na námestí v Poprade.

Dobrým premáhaj zlé

12.2. 2014 o 18 hod. navštívil Dom viery úspešný pastor niekoľkotisícového zboru v Brownsville v Texase. Dr. Bill Moore a jeho manželka kázali v niekoľkých slovenských a českých mestách. Ich služba nesie dynamické posolstvo povzbudenia a viery.

14.2.2011 Dr. Bill Moore v Poprade

V pondelkový večer 14. februára, opäť navštívil zbor v Poprade všetkým už dobre známy dynamický Boží muž. Dr. Bill Moore sa zastavil v Poprade v rámci svojej služby na Slovensku, na ktorú prišiel aj so svojou manželkou Dr. Anne Moore. V Poprade sa stretli kresťania nielen z Popradského zboru ale aj zo Sabinova, Spišskej Novej Vsi a Spišskej Belej.

Prvý vianočný koncert

Sála pripravená, vianočná výzdoba zavesená, stoličky narovnané, vítači na svojich miestach, ľudia prichádzajú,

Prečo sa nemodlíte k zosnulým?

Pravdaže uznávame hroby mŕtvych. Podľa potreby robíme aj pohreby a to nie len tých ľudí, ktorí chodili do nášho spoločenstva. Takže prejavujeme zomrelým patričnú úctu, ktorá im patrí.

Zdenka, Vianoce a šikovné ručičky

Možno si kladieš otázku: „Čo má toto všetko spoločné?“ No predsa, na Vianoce sa dávajú

Je v nebi sexualita?

V Biblii nie je zmienka o rozmnožovaní sa nebeských obyvateľov v nebi. Treba si uvedomiť, že ľuďom bolo uložené plodiť sa a množiť sa, ako príkaz od Boha. Teda ľudia majú schopnosť množiť sa na Zemi, nie v nebi.

Je možné zastaviť kliatbu?

Moja babka, mama a aj ja sme mali Parkinsonovu nemoc. Dedičná choroba – kliatba, prechádzala z generácie na generáciu

Nádej jednotlivca a budúcnosť cirkvi

31.10. doobeda sme sa stretli na pôde Mestského úradu v Poprade na kresťanskej konferencii. Kresťania z východného Slovenska. Usmiati a plní radostného očakávania.

Láska nech je všetkým vo všetkom II.

Vyliatie Svätého Ducha obdarí ducha človeka popri láske aj slobodou: "...kde je Duch Pánov, tam je sloboda". (2Kor 3:17)

Rozdrvený Jeho láskou

Boh je oveľa lepší, ako si myslíme. Tieto slová povedal Alex Peremot z Lotyšska. V nedeľu 29.4. 2018 kázal a modlil sa za ľudí.

Z úzkosti som volala na Hospodina a On ma vyslyšal

Na internáte som bola často sama. Doľahol na mňa smútok, trápenie, samota a najhorší bol strach! Strach zo smrti. Celý svoj čas som venovala počítaču a internetu, niekedy dlho do noci, len aby som nebola sama...

S kým sa môžem modliť?

Pýtali ste sa, aspoň tak som to pochopil, že chcete vedieť Vy, ako rímsky katolík, s ktorými kresťanmi, z ktorých cirkví sa môžete modliť. Je to dobrá otázka. Pokúsim sa Vám odpovedať tak, aby som neodsudzoval, ale budoval.

Sen mnohých z nás sa naplnil

Popradská Aréna, miesto konania mnohých športových i spoločenských akcií.

A zase turistická sobota

V sobotu ráno sme sa opäť stretli pred Billou, rozdelili sme sa do áut a vydali sme sa na kopec ChvalaBohu, kde sme zaparkovali a odtiaľ sme vyrazili do okolitých vrchov.

Buďme svetlom

11.-12.3. sme privítali Radka a Máriu Hasových z Cirkvi víry Prostějov. V sobotu večer sa dievčatám, ženám a babičkám prihovorila Majka Hasová.

Deti biť alebo nebyť rodičom III.

Stredoškolák by mal jasne vedieť, aké sú podmienky v ktorých môže mať vážny vzťah. Snáď sú to tieto: Čas, v ktorom je už mladý muž schopný postarať sa o rodinu, teda ju zabezpečiť finančne, nezávisle od "dotácií" rodičov alebo štátu.

Východniarska mládež

Čo sa stane, keď sa stretne kopa ľudí zo štyroch miest? Dokonca východniarskych miest?

Potrat

Mnohí vedú diskusie a dohady o tom, či je interupcia, čiže umelé ukončenie tehotenstva jednoznačne vraždou. Biblia dáva aj na túto životne dôležitú otázku jasnú odpoveď. Čítajme:

Ako deti zdobili perníčky

Šuhajdy, vínové kolieska, vanilkové rožky, medvedie labky, pusinky, makový závin.

Rast vo viere

V sobotu 13.10.2018 sa na regionálnej konferencii stretli kresťania z Popradu, Spišskej Novej Vsi, Spišskej Belej, Kežmarku, Starej Ľubovne a Humenného.

Vyjdi z Babylonu

Volám sa Denisa a mám 38 rokov. Vyrastala som v katolíckej rodine. 

O manželstve a rozvode II.

Rozvedení manželia už nikdy nebudú takí, akí boli predtým. Aj ich deti zažili sklamanie v láske svojich rodičov.

Potulky po Levočských vrchoch

Prvý zborový výlet v tomto roku sa uskutočnil v sobotu 25. januára. Išli sme do 57 rokov uzavretého vojenského pásma Javorina.

Na kom je stavaná Cirkev?

Prameňom biblickej viery nie je prirodzenosť človeka. V dôsledku práce Ducha Svätého, pri počúvaní evanjelia, srdce človeka získava svetlo, duchovné presvedčenie o tom, že Ježiš z Nazaretu je Mesiáš.

Eucharistia

Krst - ponorenie vo vode, krst - ponorenie vo Svätom Duchu a večera Pána sú snáď najviac diskutovanými témami v cirkvi, ktoré priniesli mnoho bolestí a rozdelenia. Cieľom Pánovej večere bolo posilnenie jednoty cirkvi a nie jej rozdelenie. Niektorí vidia vo večeri Pána iba spomienku, iní mystérium, tajomstvo alebo zázrak.

Pozitívne zmeny na Haiti

"...(ak) ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest: vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečim." (2 Kron 7:14)
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2022 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.