Články

Pohľad do budúcnosti nie je neškodný

Dnes 57-ročná Brigitta Mollerová kedysi pristúpila na hru s mocnosťami temnoty a stala sa profesionálnou vešticou.

Ty si Ten, v ktorom sa skrýva sláva Božích mien

V stredu 17. 5. 2017 prišiel k nám do Popradu Dr. Peter Gammons. V pestrofarebnej veselej košeli, a taký veselý bol aj on sám.

Ako deti zdobili perníčky

Šuhajdy, vínové kolieska, vanilkové rožky, medvedie labky, pusinky, makový závin.

LIEČENIE - Dušan Lacho v Poprade

Ak trpíte vážnou chorobou alebo máte bolesti, príďte v sobotu 16.4.2011 o 18 hod. na stretnutie s hosťom Dušanom Lachom, s ktorým sa už udialo nejedno stretnutie s názvom Liečenie. Hovorí o uzdravení pomocou pozitívnej energie vychádzajúcej od Boha, ktorá môže človeka zbaviť akejkoľvek choroby, aj nevyliečiteľnej! Z množstva prítomných je viac ako 80% úplne uzdravených.

The Harvest of Grace - žatva milosti vo východnom cípe Slovenska

Počasie bolo krásne, slnečné, ako sa na žatvu patrí, ľudí ako klasov obilia na poli a pracovití ženci v uliciach...

Bola som si dať vyveštiť budúcnosť u veštice. Je to hriech?

Hriechom môžeme nazvať také ľudské počínanie, ktoré je v rozpore s Božími názormi nezávisle na tom, či sa nám to páči alebo nie, lebo merítkom posúdenia skutkov nie je človek, ale Boh.

Koncert v Kežmarku

V sobotu 30.mája nám Boh prichystal nádherné počasie. Pred začiatkom sme sa pomodlili za túto akciu a v radosti vykročili na námestie.

Láska nech je všetkým vo všetkom I.

Apoštol Pavol umiestnil zjavenie o láske vo svojom 1. liste napísanom Korintským medzi dve kapitoly rozoberajúce úlohu a používanie chariziem, medzi 12. a 14. kapitolu.

Začiatok leta v detskom domove

Úvodné kvapky dažďa, čistá obloha a hrejivé lúče slnka...

Prvý vianočný koncert

Sála pripravená, vianočná výzdoba zavesená, stoličky narovnané, vítači na svojich miestach, ľudia prichádzajú,

O manželstve a rozvode I.

Manželstvo všetci majte v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. (Žid 13:4)

Buďme svetlom

11.-12.3. sme privítali Radka a Máriu Hasových z Cirkvi víry Prostějov. V sobotu večer sa dievčatám, ženám a babičkám prihovorila Majka Hasová.

A zase turistická sobota

V sobotu ráno sme sa opäť stretli pred Billou, rozdelili sme sa do áut a vydali sme sa na kopec ChvalaBohu, kde sme zaparkovali a odtiaľ sme vyrazili do okolitých vrchov.

Žiarska chata

Cŕŕŕn, cŕŕŕn. Zaklapnem budík. Hlavou mi prebehne: "Čo ten budík vyzváňa? Veď sa nejde do práce. Asi ho zabudla deaktivovať moja maličkosť."

Kresťanská konferencia Poprad

Po prvýkrát sa uskutoční regionálna konferencia v Poprade. Všetkých vás srdečne pozývame.

Najväčšie biblické múzeum na svete

V srdci Washingtonu začali vo februári výstavbu najväčšieho múzea Biblie na svete. Plánovaný sedemposchodový komplex za 400 miliónov dolárov má poskytnúť obsiahly obraz o vplyve a histórii Biblie.

Chvála - naše životné poslanie

Ľudia počas celej histórie hľadali to, čo by ich vnútorne naplnilo, prinieslo utíšenie a pokoj do ich ťažkých životov. Jediná vec, ktorá to dokáže urobiť je Božia prítomnosť. Ako ju ale nájsť?

Z úzkosti som volala na Hospodina a On ma vyslyšal

Na internáte som bola často sama. Doľahol na mňa smútok, trápenie, samota a najhorší bol strach! Strach zo smrti. Celý svoj čas som venovala počítaču a internetu, niekedy dlho do noci, len aby som nebola sama...

Čo bude s našimi zážitkami po smrti?

Ak je duša večná a telo sa vzkriesi, čo sa stane s našimi spomienkami, zážitkami, vedomosťami... čo naše vlastnosti, povahové črty?

Dobrým premáhaj zlé

12.2. 2014 o 18 hod. navštívil Dom viery úspešný pastor niekoľkotisícového zboru v Brownsville v Texase. Dr. Bill Moore a jeho manželka kázali v niekoľkých slovenských a českých mestách. Ich služba nesie dynamické posolstvo povzbudenia a viery.

Je u Boha milosrdné klamstvo klamstvom?

Pozrime sa na príbeh Abraháma. Keď Abrahám išiel obetovať Izáka povedal sluhom, aby ho počkali, že sa s Izákom vráti, len čo obetujú Bohu.

Tanec vzkriesenia - Up to Faith Global Dance 2011

V budapeštianskom Zbore viery skrsla myšlienka vydať svedectvo o vzkriesení Ježiša Krista kreatívnym spôsobom: s využitím modernej technológie a Bohom danými darmi hudby, tanca, zobrazovania.

"Žena odiata slnkom", kto je to?

Vysvetlite mi, o kom sa píše v Zj.Jána 12,1: "Veľké znamenie ukázalo sa na nebi: žena, odetá do slnka, pod nohami mesiac, na hlave veniec dvanástich hviezd". Katolíci si pod týmto predstavujú pannu Máriu korunovanú v nebi. Ako to je?

Pravda

22.7.2015 navštívil náš zbor pastor Jaroslav Prášil z Třinca a Čadce. Povzbudil nás slovom o pravde. Je možné nájsť pravdu a žiť v nej?

Presvedč sa, že Boh existuje

Od 9.11. do 14.11.2015 kázal pastor Mark Zechin v Krompachoch, Humennom, Poprade, Spišskej Belej, Kežmarku a Spišskej Novej Vsi. Do Popradu prišiel v stredu 11.11.

Vstaň a začni sa hýbať

Sme paralyzovaní na svojom „matraci“ lebo nechceme urobiť zmenu - povedala Anne Moore 11.9. 2014 na zhromaždení v Poprade.

Zborové stretnutie žien

Sme tu z Božej milosti a preto sme začali toto stretnutie ďakovaním Pánovi za všetko dobré, čo pre nás urobil.

Večer pre Izrael v Poprade

Vo štvrtok navštívil Poprad vzácny hosť – veľvyslanec štátu Izrael, J. E. Alexander Ben Zvi.

Čo bude s deťmi po smrti?

Kam sa dostanú malé deti po smrti, dostanú sa do neba aj keď neboli pokrstené?

Romani archa - misijný zbor Spišská Belá

Služba misijného zboru Spišská Belá zaberá plochu Severného Spiša a to konkrétne obcí Kamienka, Jarabina, Matiašovce, Krížová Ves, Ľubica a iných obcí v tomto regióne. Aj keď väčšina veriacich je rómskeho pôvodu, v súčasnosti prichádzajú ku viere v Ježiša Krista skrze znovuzrodenie aj ľudia slovenskej národnosti.

Aplikuj moc Kristovho kríža na svoj život

V nedeľu 5.8. kázal v našom zbore Adrián Šesták, pastor zborov v Bratislave a Martine.

Cirkev a ty

V listoch milosti č. 35 bol zverejnený výborný článok: "...A na tej skale postavím svoju cirkev..." od pastora Adriána Šestáka. Považujem to za veľmi širokú a potrebnú tému. Prečítajte si prosím ten článok, aby ste lepšie porozumeli môjmu príspevku.

Argentínske prebudenie

Argentína je veľká krajina s rozlohou 2 766 889 km2, s počtom obyvateľov 40 391 927 (r. 2007). Podľa oficiálnych štatistík viac ako deväťdesiat percent obyvateľstva tvoria potomkovia európskych prisťahovalcov, hlavne Španieli a Taliani. V náboženstve prevládal rímsky katolicizmus.

Vyjdi z Babylonu

Volám sa Denisa a mám 38 rokov. Vyrastala som v katolíckej rodine. 

Prečo sa nemodlíte k zosnulým?

Pravdaže uznávame hroby mŕtvych. Podľa potreby robíme aj pohreby a to nie len tých ľudí, ktorí chodili do nášho spoločenstva. Takže prejavujeme zomrelým patričnú úctu, ktorá im patrí.

Darčeky, koláčiky, pesničky a rozprávky

Takto začal nový rok v krízovom centre. Stretli sme sa tak 10. januára a to v plnom počte. Všetky mamičky so svojimi deťmi už netrpezlivo očakávali náš príchod.

Ježiš mi ukázal cestu

Volám sa Ľuboš a pochádzam z malého mestečka pod Tatrami. Pochádzam z katolíckej rodiny, takže niečo o Bohu som vedel aj som čítaval Sväté písmo.

Rozdrvený Jeho láskou

Boh je oveľa lepší, ako si myslíme. Tieto slová povedal Alex Peremot z Lotyšska. V nedeľu 29.4. 2018 kázal a modlil sa za ľudí.

Výlet do Volovských vrchov

Bolo ráno 28.3.2015 – 8.45 hod. Stretli sme sa na parkovisku pred zborom.
Scroll Up
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670
©2020 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.