Články

Vždy dôveruj Bohu

„Dôveruj Hospodinovi celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť“ Prísl. 3:4

Som ženatý a mám dve deti. Je používanie prezervatívu hriech?

V Biblii nikde nie je zmienený zákaz používania antikoncepcie.

Na čo čakáš?

Nedávno som počul jedného kazateľa ako nadšene hovoril a snažil sa ľuďom vysvetliť, že každé proroctvo potrebné k tomu, aby Ježiš prišiel sa už naplnilo.

"Žena odiata slnkom", kto je to?

Vysvetlite mi, o kom sa píše v Zj.Jána 12,1: "Veľké znamenie ukázalo sa na nebi: žena, odetá do slnka, pod nohami mesiac, na hlave veniec dvanástich hviezd". Katolíci si pod týmto predstavujú pannu Máriu korunovanú v nebi. Ako to je?

Buď nasledovníkom Ježiša a zmeníš svet okolo seba

Večer 28.7. prišiel pastor z Poľska, Jacek Slabý. Je jedným z vedúcich zboru Kresťanská reformačná cirkev vo Varšave.

Slobodná od psychických problémov

Otec zavolal sanitku, ja som nevedela, čo sa deje, kde som. Mala som 27 rokov, bola to moja prvá hospitalizácia a práve na psychiatrii. Stav bol vážny. Rodičia ma chodili navštevovať. Raz som povedala mame, aby ma odtiaľ zobrala, lebo sa tam zbláznim.

Je samovražda hriech?

Čo bude so samovrahom po smrti?

Bola som si dať vyveštiť budúcnosť u veštice. Je to hriech?

Hriechom môžeme nazvať také ľudské počínanie, ktoré je v rozpore s Božími názormi nezávisle na tom, či sa nám to páči alebo nie, lebo merítkom posúdenia skutkov nie je človek, ale Boh.

Hovor slová povzbudenia a lásky

V piatok 10.6.2016 navštívili nás zbor štyria služobníci z Dánska. Bruno Knutzen je pastor, evanjelista a učiteľ Božieho slova. Slúži v krajinách Škandinávie.

Z úzkosti som volala na Hospodina a On ma vyslyšal

Na internáte som bola často sama. Doľahol na mňa smútok, trápenie, samota a najhorší bol strach! Strach zo smrti. Celý svoj čas som venovala počítaču a internetu, niekedy dlho do noci, len aby som nebola sama...

Ako mám pomôcť manželovi alkoholikovi?

Má s tým problém, no on si to neuvedomuje. Vždy sa obraňuje, že ísť na pivko po robote je OK. No hocikedy príde domov až ráno okolo štvrtej.

Pravda

22.7.2015 navštívil náš zbor pastor Jaroslav Prášil z Třinca a Čadce. Povzbudil nás slovom o pravde. Je možné nájsť pravdu a žiť v nej?

Znečisťuje človeka fyzický dotyk s mŕtvym?

Nastúpila som do novej práce do domova dôchodcov. Pracujem v zahraničí. Behom môjho tréningu umrel jeden dedko a teraz začala umierať jedna babička. Budem sa musieť dotýkať mŕtvych.

Dámska jazda na chate

Ani neviem koho to bol nápad, ale zorganizovať krúžok šikovných rúk na chate bolo úžasné vnuknutie.

Prebúdzanie jari v Slovenskom raji

Krásne, slnečno, bezvetrie. Pred zborom sme sa stretli v radosti a plní očakávania.

Potrat

Mnohí vedú diskusie a dohady o tom, či je interupcia, čiže umelé ukončenie tehotenstva jednoznačne vraždou. Biblia dáva aj na túto životne dôležitú otázku jasnú odpoveď. Čítajme:

Zborové stretnutie žien

Sme tu z Božej milosti a preto sme začali toto stretnutie ďakovaním Pánovi za všetko dobré, čo pre nás urobil.

Všetko zlé Boh obrátil na dobré

V januári – 13-teho boli 3 roky, čo ma zrazilo auto.

Svätý Duch: Večný, vševedúci a všadeprítomný

Milý priateľu, v tomto vyučovaní sa pozrieme bližšie na tretiu Božskú osobu – na Svätého Ducha. Toto sú tri nesmierne významné prívlastky, ktoré vystihujú Svätého Ducha: večný, vševedúci a všadeprítomný.

Miesto, kde začína tvoj zázrak

Kanadský evanjelista John Huizing navštívil náš zbor večer 19.8.2017. Bol to milý, príjemný a srdečný človek.

Oslobodenie od démonov

Pred niekoľkými desaťročiami mnohí vážne dúfali, že v období okolo prelomu tisícročia si človek podmaní vesmír a paralelne s rýchlym vývojom vedy bude zlo vytlačené zo sveta. Nateraz eufória okolo vedy akosi zoslabla, lebo sa stalo zrejmým, že podmanenie vesmíru sa ešte na nejaký čas oddiali, naproti tomu zlo napriek existujúcim vedeckým výskumom je aj naďalej neústupne prítomné vo svete.

Rast vo viere

V sobotu 13.10.2018 sa na regionálnej konferencii stretli kresťania z Popradu, Spišskej Novej Vsi, Spišskej Belej, Kežmarku, Starej Ľubovne a Humenného.

Preklad Biblie

Na Slovensku máme viacej prekladov Biblie. Najdosažiteľnejšie sú: katolícky preklad Vulgáty a novej Vulgáty viaceré vydania, preklad Slovenskej evanjelickej cirkvi 1979, preklad prof. Jozefa Roháčka 1951 a slovenský ekumenický preklad (1995) Novej zmluvy a žalmov.

Neprehraj boj o spasenie

Večer 25.2. 2017 sme pokračovali v téme o posledných časoch. Kázal pastor Ján Repka zo Spišskej Belej, pastor Zbyněk Drlík zo Spišskej Novej Vsi a popradský pastor Peter Minárik.

Deti biť alebo nebyť rodičom II.

Spomínali sme trestanie. Je nemúdre chápať trestanie ako bitie. Na dvoj-trojročného chlapčeka skríkneme, keď strká klinec do elektrickej zásuvky. Potom mu to prísne zakážeme. Pri jeho najbližšom pokuse strkať veci do zásuvky, treba mu veci znovu vysvetliť, že čo mu bolo povedané, že to nesmie a on to predsa urobil, neposlúchol.

Analýza vlastností a povahy Jonáša

V stredu 13. mája k nám do zboru zavítal pastor Jacek Slaby z Poľska.

V nebi považujú modlitbu za najcennejšiu vec

Na nedeľnej bohoslužbe 30.6.2019 sme privítali vzácneho hosťa z Maďarska.

Obnovenie začína, keď sa obrátiš a pokoríš

V nedeľu 31.5. nás navštívil Miklós Virga, pastor zboru v Nyíregyháze v Maďarsku. Hovoril o procese obnovy. Boh chce pred návratom Ježiša Krista všetko obnoviť, napraviť, reštaurovať.

Život v stratenom svete

Už je to tak. Tu sme sa narodili a tu aj žijeme. Všade kam sa pozriem, vidím, ako tento svet vplýva na život ľudí a určuje smer - hlavne tých mladých. Viem o tom z vlastnej skúsenosti, ja tiež nežijem na inej planéte, ale mám rovnaké podmienky na život ako všetci ostatní. Čo tomuto svetu chýba?

Môže mi Boh odpustiť hriech z minulosti, ktorý som predtým nepovažoval za hriech?

V minulosti som urobil niečo, čo som vtedy nepovažoval za hriech, ale po čase som zistil, že som tým ublížil niektorým ľuďom. Oni si mysleli, že to urobil iný človek a odsudzovali ho za to. Tým som nechtiac ublížil aj jemu. V súčasnosti sa na to už zabudlo. Môže mi Boh odpustiť tento hriech, keď ho oľutujem aj bez toho, aby som to napravil?

Deti biť alebo nebyť rodičom I.

Rodičia sa často pýtajú, kedy treba začať s výchovou dieťaťa, ako ho trestať alebo či mu dovoliť voľnosť - v akom veku, a podobne. Biblia nedáva presné návody a termíny, ale veľmi jasne hovorí o deťoch, že majú byť poslušné rodičom a jedine rodičov činí zodpovedných za výchovu svojich detí.

Ako zvládať svoje emócie

Emócie sa podobajú vlnám: nedokážeme ich zastaviť, ale môžeme si vybrať, na ktorej z nich budeme surfovať. (J. Märtensson)
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2023 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.