Články

Darčeky, koláčiky, pesničky a rozprávky

Takto začal nový rok v krízovom centre. Stretli sme sa tak 10. januára a to v plnom počte. Všetky mamičky so svojimi deťmi už netrpezlivo očakávali náš príchod.

Buď nasledovníkom Ježiša a zmeníš svet okolo seba

Večer 28.7. prišiel pastor z Poľska, Jacek Slabý. Je jedným z vedúcich zboru Kresťanská reformačná cirkev vo Varšave.

Potulky po Levočských vrchoch

Prvý zborový výlet v tomto roku sa uskutočnil v sobotu 25. januára. Išli sme do 57 rokov uzavretého vojenského pásma Javorina.

Dámska jazda na chate

Ani neviem koho to bol nápad, ale zorganizovať krúžok šikovných rúk na chate bolo úžasné vnuknutie.

Bála som sa spať sama v izbe

Vtedy jedna z nich povedala: „Kto sa nedotkne mŕtvej, toho bude chodiť v noci strašiť.“

Znečisťuje človeka fyzický dotyk s mŕtvym?

Nastúpila som do novej práce do domova dôchodcov. Pracujem v zahraničí. Behom môjho tréningu umrel jeden dedko a teraz začala umierať jedna babička. Budem sa musieť dotýkať mŕtvych.

Najväčšie biblické múzeum na svete

V srdci Washingtonu začali vo februári výstavbu najväčšieho múzea Biblie na svete. Plánovaný sedemposchodový komplex za 400 miliónov dolárov má poskytnúť obsiahly obraz o vplyve a histórii Biblie.

Plávaj v Duchu Svätom a bude
z teba vytekať

Na nedeľnom zhromaždení 28.2.2016 navštívil náš zbor Miroslav Němec s manželkou z Hodonína. Povzbudil nás Slovom od Boha. Atmosféra bola pokojná, ale kázané Božie slovo nekompromisné a jasné.

Sexuálna výchova v školách

V posledných rokoch a mesiacoch sa stále častejšie stretávame s rôznymi iniciatívami, ktoré majú za cieľ zavedenie sexuálnej výchovy do škôl a do materských škôl.

Aj tí Židia sú normálni ľudia

Tieto slová povedal Igor Rintel, predseda organizácie Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku. 28.2.2018 sme si vypočuli jeho prednášku o judaizme.

Dráma exodus

Na Blízkom východe sa deje „Exodus biblických rozmerov“ – tvrdí spravodajca jedného britského vydavateľstva. V Svätej zemi a v okolitých štátoch počet kresťanov v dramatických rozmeroch ubúda a spoločenstvá žijúce v týchto končinách takmer dvetisíc rokov sa dostali do ohrozenia. Príčiny odchodu a ich následky analyzoval vo svojej správe o slobode vierovyznania okrem Vatikánu a organizácií na ochranu práv kresťanov v blízkej minulosti, už aj Európsky parlament a americké Ministerstvo zahraničných vecí.

Vždy dôveruj Bohu

„Dôveruj Hospodinovi celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť“ Prísl. 3:4

Prečo je v náboženských krajinách toľko nešťastných ľudí?

Prečo v krajinách, v ktorých sa obrovské percento ľudí hlási k viere a ku kresťanstvu/viď Grécko, Španielsko, Portugalsko, Ukrajina, Rusko, Poľsko a samozrejme Slovensko/ je najviac nešťastných a nespokojných ľudí, najväčšia miera korupcie, klamstva a podvodov?

Naši futbalisti trénujú

Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku!

Dvojitá výchova - čo to znamená a jej dôsledky

Kto má deti alebo s nimi pracuje určite sa už stretol s pojmom “dvojitá výchova”. Čo to vlastne znamená a aké má dôsledky si možno mnohí rodičia dostatočne neuvedomujú.

Pastor Kříž v Poprade

„Jeruzalem zvelebuj Hospodina a Sion vzdaj chválu svojmu Bohu“ bola pieseň ktorou sa začali chvály v nedeľu 14.09. Sion, teda cirkev vzdala Bohu chválu ako sa patrí, pretože každé srdce volalo Bohu…

Otvorenie novej zborovej budovy

V nedeľu ráno bol v celej budove čulý ruch. Nečudo, veď na slávnostné zhromaždenie pri príležitosti otvorenia....

Obraz tvojho srdca

A tak aj ty, neboj sa zlej správy, neboj sa obrov, ktorí obkolesili tvoj život, aby ťa zastrašovali. V probléme viď príležitosť, viď riešenie, veď Boh je na tvojej strane.

Konkrétny Boh - večný Boh

Miliardy ľudí majú svoju určitú predstavu o Bohu a svoju vieru v Boha, v ktorého veria, prejavujú ju aj určitými konkrétnymi spôsobmi, zväčša k nemu hovoria a modlia sa k nemu. Ale Boha nikto nikdy nevidel. To, čo niektorí „vizionári“ videli, nebol ten pravý, večný, svätý Boh. Nazaretský Ježiš Kristus, Boží Syn, nám Boha zjavil a predstavil ako milujúceho Otca. Mnoho ľudí uctieva a verí v nejakého bezmenného, nekonkrétneho, neosobného boha. Ľuďom nebolo dané žiadne iné meno, v ktorom by bolo odpustenie a spasenie, iba jedno meno, Ježiš. Uctievanie Boha bez znalosti jeho mena, ako nekonkrétnej, presne nedefinovanej (stanovenej) osoby, je pohanské modloslužobníctvo.

Dar Jeho pokoja

Prvou odpoveďou na všetky modlitby je Jeho pokoj.

Vianočné rodinné stretnutie

Zišli sme sa 25.12.2014 doobeda v zborových priestoroch.

Ako mám pomôcť manželovi alkoholikovi?

Má s tým problém, no on si to neuvedomuje. Vždy sa obraňuje, že ísť na pivko po robote je OK. No hocikedy príde domov až ráno okolo štvrtej.

Bola som si dať vyveštiť budúcnosť u veštice. Je to hriech?

Hriechom môžeme nazvať také ľudské počínanie, ktoré je v rozpore s Božími názormi nezávisle na tom, či sa nám to páči alebo nie, lebo merítkom posúdenia skutkov nie je človek, ale Boh.

Hovor slová povzbudenia a lásky

V piatok 10.6.2016 navštívili nás zbor štyria služobníci z Dánska. Bruno Knutzen je pastor, evanjelista a učiteľ Božieho slova. Slúži v krajinách Škandinávie.

Začiatok leta v detskom domove

Úvodné kvapky dažďa, čistá obloha a hrejivé lúče slnka...

Žiarska chata

Cŕŕŕn, cŕŕŕn. Zaklapnem budík. Hlavou mi prebehne: "Čo ten budík vyzváňa? Veď sa nejde do práce. Asi ho zabudla deaktivovať moja maličkosť."

Čo si myslíte o výstave Human Body v Bratislave?

Čo si myslíte o výstave Human Body v Bratislave a o tom, že katolícka cirkev požaduje jej zrušenie? Ako je to s výstavou z biblického hľadiska?

Zmeň myslenie a zmeníš celý svoj svet

15.3.2019 na stretnutí žien sa Majka Mináriková, pastorova manželka, prihovorila k dievčatám, ženám, mamám a starým mamám.

"Žena odiata slnkom", kto je to?

Vysvetlite mi, o kom sa píše v Zj.Jána 12,1: "Veľké znamenie ukázalo sa na nebi: žena, odetá do slnka, pod nohami mesiac, na hlave veniec dvanástich hviezd". Katolíci si pod týmto predstavujú pannu Máriu korunovanú v nebi. Ako to je?

Je vyťahovanie veršíkov na Nový rok falošným proroctvom?

Pozrieme sa, aký názor v tejto veci zastáva Biblia. Nikde v Božom slove nie je zmienka o vyberaní si nejakých citátov Písma pri príležitosti sviatku ani za nejakým iným účelom.

Židia si pripomínajú zničenie chrámu

Ulice starého mesta v Jeruzaleme zaplnili v sobotu večer stovky židov.  Všetci sa ponáhľajú k Múru nárekov oplakávať zničenie prvého aj druhého chrámu.

Budeme sa v nebi poznať?

Budeme sa v nebi poznať?

Deti biť alebo nebyť rodičom II.

Spomínali sme trestanie. Je nemúdre chápať trestanie ako bitie. Na dvoj-trojročného chlapčeka skríkneme, keď strká klinec do elektrickej zásuvky. Potom mu to prísne zakážeme. Pri jeho najbližšom pokuse strkať veci do zásuvky, treba mu veci znovu vysvetliť, že čo mu bolo povedané, že to nesmie a on to predsa urobil, neposlúchol.

Dopustí Boh, aby úprimný človek trpel?

Je podľa učenia KS Milosť možné, aby Boh nechal úprimne veriaceho modliaceho sa človeka v jeho chorobe resp. materiálnej chudobe?

Zborové stretnutie žien

Sme tu z Božej milosti a preto sme začali toto stretnutie ďakovaním Pánovi za všetko dobré, čo pre nás urobil.
Scroll Up
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2021 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.