Staň sa kresťanom

Prečo som tu? Kto som? Čo sa stane, keď zomriem? Tieto otázky zaujímajú ľudí už tisícročia. Odpoveď na ne  môžeme objaviť v porozumení Božieho plánu spasenia. Pravdepodobne si už počul príbeh o Božej láske, označovanej ako evanjelium, alebo dobrá správa.

Čo je to dobrá správa? Jednoducho to, že môžeš mať odpustené hriechy vďaka tomu, čo pre teba urobil Ježiš.

Čo urobil Ježiš? Ježiš Kristus, Boží syn, prišiel na tento svet ako človek, žil bezhriešny život, zomrel na kríži a vstal zmŕtvych. Pretože Ježiš zomrel, aby zaplatil za tvoje hriechy, tvoje hriechy môžu byť odpustené. A pretože On porazil smrť, môžeš mať večný život – môžeš už teraz s istotou vedieť, čo sa s tebou stane po smrti.

Ale tento dar odpustenia a večný život nemôže byť tvoj bez toho, aby si oň z vlastnej viery a presvedčenia poprosil Boha.

1. Popros

V Zjavení Jána 3:20 Ježiš hovorí: Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.“

Čo to znamená? Ježiš Kristus chce mať s tebou osobný vzťah. Čaká, kedy ho pozveš do svojho srdca a života. Všetko, čo musíš urobiť, je pozvať ho.

Ale prvý krok je poprosiť ho o odpustenie.

„Preto kajajte sa a obráťte, aby vám boli zahladené hriechy“- Sk 3:19

2. Uver

Keď si poprosil o odpustenie, tvoj ďalší krok je uveriť v Boží dar, ktorý ti dal.

Rozumej, dar odpustenia a večný život je zadarmo. Je to niečo, čo si nemôžeš kúpiť ani zaslúžiť.

„Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.“ – Efezským 2,8-9

Slovo milosť znamená, že Boh ti ponúka niečo, čo by si si nikdy nezabezpečil sám. Nemusíš pracovať, aby si ho získal. Všetko, čo musíš urobiť, je uveriť z celého srdca, že Ježiš je Kristus a zomrel za teba. Veríš?

3. Modli sa

Biblia sľubuje, že ak úprimne poprosíš Boha o odpustenie a veríš, že Ježiš je syn Boží, zažiješ nový život v Kristovi.

Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený“ – Rimanom 10,9

Aj dnes môžeš z celého svojho srdca odovzdať svoj život Ježišovi Kristovi. Vyznaj svoje hriechy, popros Boha o odpustenie. Povedz, že veríš v Ježiša a poďakuj mu za dar večného života. Modli sa teraz:

„Bože, viem, že som hrešil proti Tebe. Prosím odpusť mi. Urob ma čistým. Vyhlasujem, že verím v Ježiša, Tvojho syna. Verím, že zomrel za mňa, zobral na seba moje hriechy, keď zomrel na kríži. Verím, že vstal zmŕtvych. Odovzdávam svoj život teraz Tebe Pane Ježišu. Ďakujem ti Bože za tvoj dar odpustenia a večného života. Prosím pomôž mi žiť život pre Teba. Amen.

Na slovách, ktoré použiješ nie je nič magické. Boh pozerá na postoj a úprimnosť tvojho srdca.

4. Prijmi

Tvoj posledný krok k tomu, aby si sa stal kresťanom, je prijať tento dar odpustenia a večného života. Biblia učí: Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno“ – Ján 1:12

Keď si odovzdal svoj život Ježišovi, stal si sa Božím dieťaťom. Máš privilégium rozprávať sa s ním v modlitbe kedykoľvek a o všetkom.

Kresťanský život znamená, že máš s Bohom osobný vzťah skrze Ježiša Krista. A najlepšie zo všetkého je, že tento vzťah nikdy neskončí.

Ak si sa práve odovzdal Ježišovi, daj nám vedieť. Radi ti odpovieme na otázky a odpovieme o tvojom ďalšom živote s Ježišom.

Prečítaj si ďalšie verše z Biblie, ktoré ti pomôžu v tvojom novom živote s Ježišom:

Ján 3:16

1. Korintským 15:3-4

1. list Jána 1:9

1. list Jána 4:14-15

1. list Jána 5:1

1. list Jána 5:12-13

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.