Konferencia viery

Pozývame Vás na kresťanskú konferenciu do Ostravy s významnými hosťami.

Logos

Predstavujeme kresťanský časopis Logos november - december 2019

Dr. Peter Gammons

Pozývame Vás na stretnutia s Dr. Petrom Gammonsom, medzinárodne známym evanjelistom, 18. - 22.3.2020.

Pravideľné nedeľné Bohoslužby

Scroll Up
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670
©2020 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.