Pravidelné nedeľné bohoslužby

Dr. Peter Gammons

Pozývame Vás na stretnutia s Dr. Petrom Gammonsom, medzinárodne známym evanjelistom, 19. - 30.05.2021.

Biblia za rok

Hlavnou inšpiráciou je ponúknuť moderným spôsobom pravidelné čítanie Biblie.
Scroll Up
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2021 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.