Seminár pre služobníkov s deťmi

Seminár sa uskutoční v sobotu 23. novembra 2019 od 10:00 v Kresťanskom spoločenstve v Banskej Bystrici

Logos

Predstavujeme októbrové číslo kresťanského časopisu Logos

Seminár o rodine s Jozsefom Nagyom

Pozývame vás na seminár a bohoslužbu do Banskej Bystrice, v dňoch 30.11. - 1.12.2019.

Pravideľné nedeľné Bohoslužby

Stráž si srdce

25.10.2019 na stretnutie žien prišli ženy aj dievčatá z Popradu, Spišskej Novej Vsi, Sniny. Mali sme super čas.

Prines nebo na zem

Alexander Peremot, evanjelista a kazateľ z Lotyšska chodí po celom svete. V Poprade kázal 4.8. 2019 na nedeľnej bohoslužbe.

V nebi považujú modlitbu za najcennejšiu vec

Na nedeľnej bohoslužbe 30.6.2019 sme privítali vzácneho hosťa z Maďarska.
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670
©2019 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.