Pravidelné nedeľné bohoslužby

Dr. Richard Moore

Pozývame vás na zhromaždenia s evanjelistom, ktorý mobilizuje cirkev pre poslednú žatvu (2. - 17.10.2022).

Biblia za rok

Hlavnou inšpiráciou je ponúknuť moderným spôsobom pravidelné čítanie Biblie.
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2022 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.