Práca s deťmi a mládežou

Nemluvniatká, kojenci, deti, mládenci i panny …  aj títo sa spomínajú v Biblii. Boh nezabudol na nikoho, každý má v Jeho srdci svoje miesto. Preto aj tieto vekové kategórie majú priestor v našom zbore.

batolataDeti do troch rokov môžu so svojimi rodičmi tráviť čas počas zhromaždení v herni plnej hračiek. Rodičom maličkých určite príde vhod, keď môžu sledovať zhromaždenie aspoň cez televízne vysielanie a nemusia sa báť, že by prípadný plač rušil ostatných bratov a sestry. Práve naopak, môžu ich tam nakŕmiť, prebaliť, utíšiť, prípadne sa s nimi zahrať.

batolata2
Deti od troch rokov majú možnosť byť súčasťou besiedky, ktorá prebieha počas zhromaždení a je rozdelená do troch tried podľa veku dieťaťa.

Ovečky je názov triedy, kde sa stretávajú deti vo veku od troch rokov do nástupu do 1. triedy ZŠ.

oveckyK rybkám sú priradené deti 1.-3. ročníka ZŠ a orlami nazývame deti, ktoré navštevujú 4.-6. ročník.

Starší sú už súčasťou mládeže, ktorá počas zhromaždení chváli Pána a počúva Božie Slovo v sále so svojimi rodičmi, prípadne pomáha vedúcim s deťmi v besiedke, no stretávajú sa aj každý piatok od 17.30 v zborovej budove, kde majú pod vedením vedúcich mládeže možnosť stráviť spolu viac času.

V prísloviach sa píše: „Vyučuj mládenca na počiatku jeho cesty, tak sa ani rybkyv starobe neodchýli od nej.“ A tak služobníci v besiedke a na mládeži pripravujú pre deti program, pri ktorom sa nielen zabavia, no aj sa naučia z Božieho Slova dôležité veci na rôzne témy, ktoré im pomôžu úspešne prežiť celý život. Od malička sa učia čítať Božie Slovo a porozumieť písmam.dorast

Tejto práci sa venujú služobníci, ktorí sa rozhodli vkladať hodnoty do budúcnosti – do našich detí a ktorým v mene všetkých rodičov, ktorí pokojne môžu počúvať nedeľné kázne v sále, patrí veľká vďaka.

orli
Deti z besiedky mnohokrát prídu s obrázkami, ktoré si sami namaľovali, alebo s výrobkami, ktoré si sami zhotovili a zdobia ich detské izby alebo sú pripnuté v kuchyni na chladničke. Aká je to radosť počúvať deti čo sa dnes naučili a čo prežili so svojimi kamarátmi v besiedke!

A aký je Boží zámer s našimi deťmi?

„V posledné dni – hovorí Boh – vylejem zo svojho Ducha na všetkých ľudí, a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mládenci budú vídať videnia a vaši starci budú snívať sny.“
Sk. 2. 17

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.