Live vysielanie

Plánované vysielania

22. Febrár 2020
10:15 CEDT
Bohoslužba Praha
23. Febrár 2020
9:00 CEDT
Bohoslužba Poprad
10:30 CEDT
Bohoslužby Banská Bystrica
11:00 CEDT
The Grace Christian Fellowship Banská Bystrica
1. Marec 2020
10:30 CEDT
Bohoslužby Banská Bystrica
11:00 CEDT
The Grace Christian Fellowship Banská Bystrica
Scroll Up
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670
©2020 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.