Evanjelizácia na námestí v Poprade

V stredu poobede 29.5.2024 sa popradským námestím šírili gospelové piesne. Vedúci chvál skupiny Tymy Marek Štrbák spieval a hral na gitare a spolu so spevom manželky Ivonky sa výborne dopĺňali.

Pomedzi texty piesní hovoril slová povzbudenia o vzťahu s Bohom, Božej láske a požehnaní. Keď bol chválami vyvýšený Boh a Ježiš, zostúpila Božia prítomnosť. Jeden pán si nenápadne utieral slzy. Odišiel, no po chvíli sa vrátil naspäť. Ľudia sa zastavovali, počúvali a my sme sa s nimi mohli rozprávať o tom, ako je možné dostať sa do neba. Je len jeden prostredník medzi Bohom a človekom a je to Ježiš, ktorý zomrel za naše hriechy. Aby sme my mohli žiť s Ním teraz a potom aj po smrti.

Marek rozprával aj o tom, že Boh nás miluje napriek tomu, že sme špinaví, nehodní. Tak, ako otec miloval svojho márnotratného syna. Pre nás ľudí ešte trvá čas, kedy sa môžeme vrátiť k svojmu Otcovi. Zaujíma ho, ako sa má naše srdce. Veľa ľudí prežíva depresie, lebo ich duša sa cíti beznádejne, bez lásky. Ak sa má naša duša zle, choďme k Bohu. Boha zaujíma aj zdravotný stav. Ježiš zobral na kríži aj naše nemoci. Túžime po Božej spáse? V Biblii – Božom slove Boh hovorí: „Poskytnem svoju spásu tomu, kto po nej túži.“ Požehnanie znamená, že máme čo jesť, máme dostatok peňazí na účte, sme zdraví.

Na evanjelizácii bola skvelá atmosféra a Boh sa dotýkal sŕdc ľudí. Dalo sa s nimi rozprávať a viacerí sa modlili modlitbu prijatia Pána Ježiša do srdca.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.