Večer pre Izrael v Poprade

Veľvyslanec bol hlavným rečníkom na podujatí s názvom Večer pre Izrael, ktorý sa konal pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia.
012Podujatie sa konalo pod záštitou primátora mesta Poprad, Jozefa Švagerka. Primátor mesta vo svojom príhovore prečítal vyhlásenie, v ktorom za seba, ale aj za obyvateľov mesta vyjadril smútok, prevzal zodpovednosť a poprosil o odpustenie za krivdy spáchané počas holokaustu na židovských ženách, deťoch a mužoch. Počas svojho príhovoru vyjadril primátor tiež vieru v budúcu spoluprácu mesta so štátom Izrael v ekonomickej, kultúrnej i vzdelávacej oblasti.

„Nikdy viac nedovolíme, aby sa hrôzy z 2. svetovej vojny v našom meste zopakovali. Chceme, aby naše mesto bolo mestom, v ktorom má každý život hodnotu, v ktorom je každý Žid vítaný a môže sa cítiť bezpečne,“ povedal primátor mesta Poprad, Jozef Švagerko.

Slávnostného podujatia Večer pre Izrael sa zúčastnilo viac ako 150 ľudí. Cieľom podujatia bolo pripomenúť si pamiatku obetí holokaustu, ale i odvahu tých, ktorí holokaust prežili a ich snahu vybudovať moderný štát Izrael.

Od židovského národa sa vieme veľa naučiť a myslím, že nie je príkladom iba pre Slovákov, ale pre celú Európu a má význam pre celý svet. Keď sa pozrieme na pokrok vo vede, kultúre, ekonomike, za všetkým môžeme vidieť izraelský národ,“ povedal vo svojom príhovore pastor Kresťanského spoločenstva Poprad, Peter Minárik.

Pán veľvyslanec sa publiku prihovoril na tému Moderný Izrael a dal publiku možnosť pýtať sa otázky. Prítomní sa zaujímali najmä o život v Izraeli, vzdelávací systém, izraelskú mentalitu a inovatívny potenciál, tiež sa pýtali na zmluvu s Iránom a Izraelsko-Palestínsky konflikt. Prítomných zaujímala aj príčina toho, prečo je židovský národ taký húževnatý. Pri tejto otázke veľvyslanec poodkryl spôsob myslenia Židov a povedal: „Nikdy nie sme spokojní s tým čo teraz máme a to nás núti vymýšľať stále nové a nové veci, ktoré pomáhajú skvalitniť náš život. Jediným zdrojom, ktorý máme je náš mozog a to svedčí aj o počte Nobelových cien, ktoré Izrael získal zvlášť v oblasti vedy a výskumu.

Celý večer sa niesol v príjemnej atmosfére. O kultúrny zážitok sa postarala kapela Ty&My so svojimi hosťami. Každý, kto sa podujatia zúčastnil sa považuje za priateľa Izraela.

V tých štátoch, v ktorých má izraelský národ možnosť sa rozvíjať, praktizovať svoj život a cíti sa tam dobre, v týchto štátoch je kultúrne, ekonomické, vedecké pozdvihnutie. Naopak, v tých štátoch, z ktorých bol izraelský národ vytlačený, prišiel okamžite úpadok tohto národa,“ povedal pastor KS Poprad.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.