Vianočné vystúpenie

Vianoce sú predovšetkým časom, ktorý trávime so svojimi najbližšími. Deti sa tešia zo stromčeka a darčekov, a my starší sa tešíme z ich radosti, a že sme opäť všetci spolu. Zhromaždenie na prvý sviatok vianočný je preto u nás v Dome viery venované hlavne deťom.

Deti si posadajú do prvých rád a zvedavo čakajú na program. Prvé vystúpenie majú vždy najmenšie deti. Tento rok nám zatancovali a zaspievali dve pesničky. Jedna bola o strome a o tom, že aj my máme byť zakorenení v Bohu tak, ako je strom zakorenený v zemi.

Veľmi nápadité a zaujímavé scénky mala aj mládež. Či už to bola vtipná scénka o Popoluške, moderný tanec i vlastné hudobné prevedenie piesne Open the eyes of my heart Lord. Mládežníci svojím dobrým humorom pobavili celé publikum a postarali sa o kvalitný program.

Tohtoročný program bol obohatený aj o súťaž, do ktorej boli priamo alebo nepriamo zapojení všetci v sále. Moderátorka Monika zostavila dva päťčlenné tímy, ktoré súťažili vo viacerých disciplínach. Overili sme si, či spoznajú zborové piesne podľa začínajúcej melódie, či vedia zodpovedať na vedomostné otázky z Biblie, ale aj akí dobrí sú v behu okolo stoličiek. Pomedzi súťaže sa deti predstavili so svojím vlastným programom a zarecitovali alebo zaspievali básničky a pesničky, ktoré mali pripravené.

Po skončení oficiálneho programu sa všetci pobrali k stolom s občerstvením a zahĺbili sa do rozhovorov. Bol to výborný čas. Vianoce by mohli byť aj častejšie.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.