Udrž si požehnanie

Peter Minárik

411 zhliadnutí
Požehnanie si udržíš, keď vždy povieš Bohu áno a amen. On vie, čo je v tvojom srdci, pozná ťa. Chce, aby sa tvoje srdce menilo. Čo je to, čoho sa pevne chytíš? Bohoslužba Poprad, nedeľa 3.9.2023 10.00 // OBSAH [00:00:00] Začiatok kázne [00:01:27] Na to, aby si si udržal požehnanie, sú dôležité všetky rozhodnutia, ktoré robíme. [00:10:47] „Pane, ak je niečo zlé na mojom živote, vyrež to, nechcem to." //Ak POTREBUJETE MODLITBU Ak máte akúkoľvek potrebu, zápasíte so životnými problémami, Boh je ten, ktorý dáva riešenie. On je ten, ktorý je lekár a utešiteľ. Nečakajte a napíšte SMS alebo zavolajte na tel. čislo 0951 004 271. Boh je dobrý! //NEPREHLIADNITE 2 operácie - svedectvo Jozef https://poprad.milost.sk/watch?v=KPAqX8U4kh8 Jednota slova a skutku - Peter Minárik https://poprad.milost.sk/watch?v=OPOsBK1q-PQ
Zobraziť viac
//BOHOSLUŽBY POPRAD Prinášame vám pravidelné bohoslužby z Popradu. Online každú nedeľu o 10:00h. // ODKAZY Web https://poprad.milost.sk/o-nas Facebook https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Instagram https://www.instagram.com/kspoprad/ // TYMY / CHVÁLY POPRAD Youtube TYMY https://www.youtube.com/@tymypoprad Facebook TYMY https://www.facebook.com/tymychvalypoprad/ Instagram TYMY https://www.instagram.com/kapela.tymy/ // KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27, 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX #bohosluzbypoprad #tymychvaly #krestanskespolocenstvo #onlinebohosluzby #peterminarik #milostpoprad

Nedávne bohoslužby

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.