Ukáž mi svoju slávu

Konferencia Poprad | nedeľa

627 zhliadnutí
Ježiš nezaplatil eurami, ale svojou drahocennou krvou. Boh sa ti zjavuje v takej miere, aby si to uniesol. Kde sa dá dnes vidieť Božia sláva? Bohoslužba Poprad, nedeľa 19.2.2023 10.00 //OBSAH [01:22:09] Zbierka. [01:42:17] Pán o tebe vie, pozná, kedy ťa má dvíhať. [02:08:43] Ale čo videl? On videl videnie toho, kým Boh je. Čo vidíš, keď sa povie Boh? //Ak POTREBUJETE MODLITBU Ak máte akúkoľvek potrebu, zápasíte so životnými problémami, Boh je ten, ktorý dáva riešenie. On je ten, ktorý je lekár a utešiteľ. Nečakajte a napíšte SMS alebo zavolajte na tel. čislo 0951 004 271. Boh je dobrý! //NEPREHLIADNITE Zmierený s Bohom - Peter Minárik https://poprad.milost.sk/watch?v=ZbA0z45jDMM Obyčajná kvapka https://poprad.milost.sk/watch?v=svJ2yb2IEXE
Zobraziť viac
//BOHOSLUŽBY POPRAD Prinášame vám pravidelné bohoslužby z Popradu. Online každú nedeľu o 9:00h. // ODKAZY Web https://poprad.milost.sk/o-nas Facebook https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Instagram https://www.instagram.com/kspoprad/ // TYMY / CHVÁLY POPRAD Youtube TYMY https://www.youtube.com/channel/UCLnaHgbOHchT3DJUymf-w3g Facebook TYMY https://www.facebook.com/tymychvalypoprad/ Instagram TYMY https://www.instagram.com/tymymarek/ // KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27, 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX Used by Permission. CCLl Licence #2346112 #konferencia #poprad #milost bohosluzbypoprad #tymychvaly #krestanskespolocenstvo #onlinebohosluzby #peterminarik #milostpoprad
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2023 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.