Aj tí Židia sú normálni ľudia

Úvodom pastor Peter Minárik pripomenul, že židovstvo bolo ešte pred kresťanstvom. Boh kresťanstva a židovstva je ten istý. Boh má Židov rád a má s nimi plány. Igor Rintel, skutočný Žid, so zmyslom pre humor si hneď od začiatku získal pozornosť poslucháčov.

Kde sa vzali Židia? V r. 48 pri sčítaní ľudu ich bolo 6 944 miliónov. Teraz ich je 15-16 miliónov. Z hľadiska národnosti existujú:
Aškenázi hovoria jazykom idyš, k nim patrí aj pán Rintel. Sefardi majú jazyk ladyno. Sefardská komunita bola aj v Kežmarku. Mizradi hovoria arabčinou. Ďalej existujú Falaši- čierni Židia z Etiópie a Gebenčania.

Z hľadiska náboženstva sú:
Chasiti – ortodoxní Židia. Pán Rintel nám prezradil, že jeho dedo bol ultraortodoxný Žid (nosil klobúk, kaftan a pajchle).
Judaizmus – náboženstvo zamerané na chrám, uznávajú aj talmud, ľudský výklad významu Starého zákona.
Reformovaný judaizmus – kde je základom Starý zákon a nie talmud.
Konzervatívni Židia – Maseroti.
Mesiánski Židia – veria v Ježiša, že Mesiáš už prišiel. Prekročili hranice medzi judaizmom a kresťanstvom. Ostatní Židia veria, že Mesiáš ešte len príde a neuznávajú Ježiša za Spasiteľa.

Spoločné kresťansko-židovské dejiny začínajú vzkriesením Ježiša. Kresťania prvých storočí slávili Pesach. Rímska ríša bojovala proti židovskej sekte. Igor Rintel povedal, že Židom trvalo 2000 rokov, kým sa naučili žiť s kresťanmi. Židia majú 613 príkazov. 300 z nich je o chráme a 270 aktuálnych príkazov, ale nie všetky považujú za univerzálne. Na Židov je veľa útokov.

Nasledovali otázky z publika, napríklad:

Aký je rozdiel medzi Židmi, ktorí majú na hlave kipy a jarmulky?
Pán Igor Rintel povedal, že kipa – prikrývka hlavy značí, že nad človekom ešte niečo je, nie je najvyšší. Keď sa Žid modlí, mal by mať zakrytú hlavu. Jarmulka ( okrúhla čiapočka) vznikla až neskôr, v 10. storočí.

Ako Židia ochraňujú rodinnú tradíciu?
Židovstvo sa dedí po matke. Žid je ten, kto sa narodil židovskej matke. Nepoznajú rozvody. Poznajú rozluku manželstva – ak nedošlo k jeho naplneniu.

Je slobodomurárstvo prepojené so židovstvom?
Nie. Slobodomurári nikdy nesmeli prijímať medzi seba Židov.

Židia sú vyvolený národ. Ako žijú s týmto vedomím?
Oni nepovažujú vyvolenosť za výhodu. Ak som viac, ako niekto iný – musím zniesť viac, ako niekto iný.

Ako Židia dosiahli to, že sú úspešní? Napríklad dostali veľa Nobelových cien. Igor Rintel odpovedal, že investujú do vzdelania svojich detí. A sú húževnatí.

Existujú na Slovensku židovské komunity?
Na Slovensku je 5 000 Židov, 12 židovských obcí, 750 židovských cintorínov. Dve tretiny Židov sú v dôchodkovom veku. Ľudia sa boja byť otvorene Židmi. V našom meste nie je židovská rodina. Posledné židovské dieťa v Poprade sa narodilo v r. 1963. Najviac Židov žije v Bratislave.

Vedia Slováci lámať antisemitizmus? Ako pomôcť prakticky?
Na to nie je univerzálny recept. Kladné rozprávanie o Židoch v mikrosvete ( u jednotlivcov) tvorí názor. Z pohľadu antisemitizmu je Slovensko skvelá krajina v Európe. Pre Židov „zasľúbená zem“.

Kde sa dá na Slovensku naučiť hebrejčina?
Na teologických fakultách.

Ako funguje duchovný život Židov na Slovensku?
Rabín nie je na čele židovskej obce. Mali by sa spolu modliť najmenej desiati muži. Muž sa považuje za dospelého od 13 rokov a dievča od 12 rokov.

Ako vidíte budúcnosť judaizmu?
Igor Rintel je presvedčený, že Židia prežijú.

Dozvedeli sme sa odpovede aj na ďalšie otázky a rôzne zaujímavosti. Napríklad ako sa obliekajú ortodoxné židovky – tak, ako Ivana Trumpová.

Pán Rintel v niektorých momentoch reagoval s humorom. Povedal, že on sám nehovorí o judaizme  preto, aby ľudia prestúpili, ale hovorí preto, aby pochopili, že:  „aj tí Židia sú normálni ľudia.“

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.