Ako mám pomôcť manželovi alkoholikovi?

Potom je podráždený, že mu to vytýkam. Často sa za neho modlím, no niekedy mám pocit, že to nestačí. Mal by Boha prosiť o vyslobodenie?

Ťažko sa pomáha niekomu, kto pomoc nechce a svoj problém si vôbec neuvedomuje. Postupne to vedie k zničeniu seba, svojej rodiny, k strate zamestnania, vzťahov s priateľmi…  Pomoc pre takého človeka je v tom, aby všetky negatívne dôsledky znášal on a nie jeho rodina. Potrebuje zobrať zodpovednosť za svoje správanie a nie robiť urazeného, ako keby niekto ublížil jemu. Treba mu v dobrej chvíli, nie keď je opitý, jasne povedať ako to vplýva na rodinu, že sa stáva závislý a zničujúco pôsobí na svoje okolie. Treba mu úprimne povedať, ako to na Vás vplýva a potrebuje v tom spraviť ráznu zmenu. Nedajte sa zastrašiť výčitkami alebo hnevom, treba sa o tom jase porozprávať.

Nepoznám Vašu situáciu v rodine, ale je dobre sa tiež zamyslieť, či neuteká do krčmy pre iné dôvody, a  vybudovať také rodinné zázemie, aby sa po skončení práce tešil domov a chcel tráviť čas s rodinou. Ak je domáca atmosféra nabitá stálymi výčitkami, tak to muži riešia únikom z domu… Treba nájsť spoločné aktivity pre voľný čas, čo je zjednocujúci prvok, aby muž nehľadal vyžitie inde.

Určite je dobré sa za to modliť aj pýtať o vyslobodenie Boha, ale je potrebné vedieť, že žiaden muž si nedá nanútiť od ženy jej sebakrajšie predstavy, keď za tým pocíti nátlak, alebo manipuláciu. Na to treba byť citlivý. Preto je dobré vsadiť na úprimnosť a otvorenosť, vyhnúť sa slzám a afektovaniu.

Pre Boha nič nie je nemožné, takže aj túto vec vie Boh vyriešiť, keď mu dôverujeme.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.