Bála som sa spať sama v izbe

Keď som mala 19 rokov, zomrela moja teta, s ktorou som mala blízky vzťah. Pred pohrebom na dedine bolo vtedy zvykom nechať doma otvorenú truhlu. Boli tam nejaké babky, ktoré sa modlili ruženec. Vtedy jedna z nich povedala: „Kto sa nedotkne mŕtvej, toho bude chodiť v noci strašiť.“ Mňa by nikto neprinútil ísť sa dotknúť mŕtvoly, tak som nešla. Ale tým slovám som vtedy uverila. Prekvapilo ma však to, čo potom nasledovalo. V noci som počula, ako niekto chodí po miestnosti. Bála som sa.  Odvtedy som nemohla spať sama v izbe, ten strach sa dal cítiť. Doma som si dala ku posteli sošku  Márie, ktorá bola z Medžugoria, dostali sme ju od známych. Myslela som si, že ma ochráni. Ale strach sa len zväčšil. Domnievala som sa, že  mi už nikto nepomôže a že budem musieť takto žiť do konca života.

Boh je milostivý a nenechal v tom.  Po čase som uverila, že Ježiš zomrel za moje hriechy a poprosila som Ho, aby vstúpil do môjho života a stal sa mojím Pánom. Prijala som fakt, že to, čo je napísané v Biblii, je slovo od Boha a je to pravda. A keď hovoríme  toto slovo, ono má moc a naplní sa. A tak som začala citovať  Božie slovo. Vždy pred spaním som vyznávala :

 „Ak si ľahneš, nevydesíš sa, keď budeš ležať, sladký bude tvoj spánok.“ Prísl. 3:24  

Zlepšilo sa to, strach bol menší, no neodišiel úplne. Nevedela som, kde je problém. Jedného dňa, asi o rok neskôr, som  počula vyučovanie o strachu.

„Lebo pred čím som sa strachom chvel, to ma zastihlo, a čoho som sa strachoval, to ide na mňa“.                                                                                                                                                                                                         Jób 3:25

Vtedy mi svitlo. Čoho som sa obávala, to ma prenasledovalo. Ale  meno Ježiš je nad každé meno a v tom mene je moc. Kto v Neho verí, má právo silu tohto mena používať. Slová, ktoré vyriekla tá babka, som teda v mene Ježiš zrušila. Nahradila som ich opačnými slovami, a to, že ma nikto nebude chodiť strašiť. Vtedy som prijala úplné vyslobodenie. Ježiš povedal, že spoznáme pravdu a pravda nás vyslobodí. On je mojím priateľom už 15 rokov.  Ďakujem Mu,  že som slobodná od strachu. Apoštol Pavol hovorí:

 „Boh nám zaiste nedal ducha strachu, ale ducha moci, lásky a sebaovládania“. 2. Tim 1:7

Denisa, 36 rokov

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.