Harvest v Poprade

Pýtate sa prečo? Čas žatvy sa priblížil a my sme povolaní zvestovať a kázať evanjelium všetkému stvorenstvu.

Počasie bolo nádherné, niekedy až príliš pripekalo slniečko, ale skupina Ty&My verne chválila Pána a prinášala chválu priamo v centre nášho milého mesta. Okolo sa zasa diali rozhovory s ľuďmi o tom, že Ježiš je jediná záchrana, Boží syn a cesta spasenia. Medzi kázaním slova a chválami tiež na slávu Pánovi odzneli svedectvá o uzdravení napríklad aj z takej vážnej choroby ako je skleróza multiplex- Bohu nič nie je nemožné! Veríme, že tí, ktorých sa Boží Duch dotkol aj skrze túto akciu nájdu smelosť nielen prijať, ale aj nasledovať Pána Ježiša a nechať Ho premeniť ich život. „Lebo On pozná myšlienky, ktoré má s nami, myšlienky dobra a nie zlého, chce nám dať budúcnosť a nádej…“ ako hovorí Božie slovo v Jeremiášovi.

Veríme, že žatva sa ešte len začína a už teraz Vás pozývame na ďalší Harvest v…, ale aj povzbudzujeme k svedectvu o Pánovi tam kde ste a spôsobom, ktorý Vám je blízky.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2023 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.