Židia si pripomínajú zničenie chrámu

Až do nedeľného večera sa budú postiť a modliť za opätovné vybudovanie nového chrámu.

Dnešný deň – Tisha B´Av – je podľa židovskej tradície najsmutnejším dňom v roku. Židia si pripomínajú zničenie chrámu Peržanmi (približne 700 rokov pred naším letopočtom) a následne Rimanmi (v prvom storočí nášho letopočtu). Pôst trvá 25 hodín. Počas pôstu dodržujú veriaci židia päť základných zákazov: nejedia ani nepijú, nesprchujú sa, nekrémujú sa, nesmú mať obuté kožené topánky a tiež sa zdržiavajú intímneho manželského vzťahu.

Pri múre nárekov sa Židia modlia a čítajú Plač Jeremiášov. Mladí chlapci z náboženských škôl sedia alebo stoja v kruhu a spievajú piesne. Dievčatá z náboženských škôl tiež vytvorili kruhy a spievajú svoje piesne. Celým námestím sa ozýva nárek, spev a modlitby.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.