Kto sedí na tróne tvojho srdca?

8.11.2019 navštívil náš zbor Dr. Bill Moore. S manželkou Anne sú pastormi veľkého zboru v Brownswille v Texase. Naposledy bol u nás pre siedmimi rokmi. Povedal, že má rád mesto Poprad. V našej cirkvi cíti zdravého ducha. Čítal 21. kapitolu Jána, kde sa Ježiš tretí raz po vzkriesení zjavil učeníkom pri mori. Chytali ryby, ale v tú noc nič neulovili. On im povedal, aby spustili siete napravo od lode. Nevládali ju ani vytiahnuť pre množstvo rýb. Učeník povedal Petrovi: To je Pán. A Peter sa hodil do mora.

Bill Moore nám položil otázku: Kto sedí na tróne tvojho srdca? Komu to dovolíš?U niektorých sedí na tróne strach, pochybnosti, ľútosť, sklamanie a niekto tam má samého seba. Ako Bože dieťa máš len jednu možnosť – na tróne má sedieť Ježiš.

„Boh mu dal Meno nad každé Meno, aby sa v Ježišovom mene skláňalo každé koleno a každý jazyk vyznával, že Ježiš Kristus je Pán. “   Fil. 2:9-11

Slovo Pán znamená kráľ, ten, ktorý panuje, je v autorite, šéf, boss. V Božom slove je 7800 krát spomenuté, že Ježiš je Pán. Keď On panuje v tvojom srdci, tak tam nie je miesto pre strach, pochybnosť, ani pre žiadnych iných kráľov. Tvoje smútky a sklamania nemajú právo tam ostávať. Niečo sa ti stalo v minulosti, niekto ťa zranil. Tieto sklamania bojujú, aby okupovali trón a začali kontrolovať tvoj život. Ale Ježiš ich chce zosadiť a naplniť tvoje srdce Jeho láskou. Dal si svoje srdce pod autoritu Ježiša? Potom sa pred Ním musia skloniť všetky ostatné autority.

Keď si neistý, prichádza Ježiš. Možno sa bojíš o svoje deti, financie, cítiš sa, akoby si išiel späť. Možno si bol sklamaný. Modlil si sa a nestalo sa to takým spôsobom, ako si čakal. Dovolil si zlým myšlienkam, aby boli na tróne. Ísť naspäť, to nie je spôsob, ako zvíťaziť. Nesmieš sa vzdať, pokračuj. Možno potrebuješ začať dávať Bohu chválu a vďaku za to, kde si dnes. Nesnaž sa ísť vlastnou silou. Príde Ježiš, vkročí do tvojej situácie a všetko zmení. On hovorí: „ Chcem, aby si mi dôveroval.“ Bez Jeho požehnania ani učeníci nechytili žiadne ryby. Zahoď siete napravo od svojej lode. On je schopný ti pomôcť, aby si našiel seba samého, svoje miesto, svoje požehnanie.

Keď On je Pánom tvojho života, stáva sa aj Pánom tvojich okolností, búrok života, sklamaní, zranení. On prekročí tvoje očakávania. Ako sa môžeš posunúť ďalej? Sústreď sa na to, čo hovorí Pán. Ak je na tróne, Jeho slovo je tá jediná vec, na ktorej záleží. Odstráň pokušenie. Musíš vypnúť všetky tie negatívne hlasy. Je veľmi dôležité mať kontrolu nad svojimi myšlienkami. Ak toho nie si schopný, nebudeš vedieť odolať sklamaniam. Povedz: „Ja ťa odmietam, diabol.“ Cituj Slovo.

„Zlodej prichádza, aby kradol, zabíjal a hubil: a ja som prišiel, aby život mali a hojne mali.“

J 10:10

Ježiš je Pán. Je väčší, ako tvoja bolesť, sklamanie zranenie. Prichádza, aby ich zobral a dal pod svoje nohy. Kristus dáva nádej, ktorá je tvojou kotvou. Dáva vieru, že prichádzajú lepšie veci. Tak rozbúraj tú strechu vo svojej mysli. Boh má pre teba viac, má pripravenú dobrú budúcnosť.

Dr. Bill Moore je príjemný človek. Počas kázania povedal, že cíti Božiu prítomnosť. Nasledovala služba, pastor Moore sa modlil za ľudí. Modlitby sprevádzali prejavy mocnej Božej moci. Mnohým povedal slovo od Boha do ich života

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2023 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.