Na čo čakáš?

Jedným z bodov v jeho vyučovaní  bolo, že evanjelium už je kázané po celej zemi, ako je napísané v
Matúšovi 24:14

A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom, a vtedy príde koniec.

Kázeň zakončil slovami: „My teraz už len čakáme, kedy Ježiš znova príde.“  Ak si aj ty jeden z tých, ktorí čakajú na štartovnej čiare na vytrhnutie ako na jazdu do Disney, zváž tieto štatistiky o svetovej evanjelizácii, ktoré som pozbieral z rôznych zdrojov. Ako to budeš čítať, mysli na to, že:

– v Spojených štátoch pripadá 1 kazateľ na 200 ľudí. 

– na každý milión moslimov pripadá menej ako 3 misionári.

– v Afganistane je 17 miliónov ľudí, 48 000 mešít… ale ani jedna kresťanská budova.

– v Turecku žije 44 miliónov ľudí, ale menej ako 200 kresťanov.

– v Indii ešte stále približne 500 miliónov ľudí nepočulo evanjelium.

– 30 % svetovej populácie (viac ako 2 miliardy ľudí) sa prakticky nestretlo s evanjeliom.

– Nová zmluva bola preložená do materinských jazykov pre 80 % svetovej populácie. To ale znamená, že ešte
20 % populácie  potrebuje preklad, to je cez 5 500 nových prekladov.

Ježiš povedal (Mat 28:19) :

„A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy“.

Slovo „národy“ zahrňuje v pôvodnom jazyku Gréčtine aj všetky etnické skupiny.  Odhaduje sa, že stále ešte existuje cez 6 700 etnických skupín, ktorým nebolo kázané evanjelium.  Medzi krajiny s obyvateľmi, ktorí nemali možnosť počuť evanjelium patria: India, Čína, Pakistan, Nepál, Bangladéš.

VEĽKÉ ZASĽÚBENIE EŠTE STÁLE NIE JE NAPLNENÉ!

Oswald Smith povedal: „Rozprávame o Ježišovom druhom príchode, ale polovica sveta ešte nikdy nepočula o tom prvom.“ Musíme priznať, že je zúfalo nesprávne súhlasiť s tou filozofiou, že my budeme šťastní, ak unikneme, ukryjeme sa a milióny ľudí budú stratení. Majú títo ľudia vôbec Ježišove srdce? …On nechce, aby niekto zahynul, ale aby všetci došli k pokániu. 

Je tu niečo na zamyslenie: Ježiš zomrel pred 2 000 rokmi. Ak by bolo hlavným Božím cieľom, aby nás vytrhol z tohto „starého bohom-zabudnutého sveta,“ potom prečo sme ešte stále tu? Jeden človek mi povedal: „Ježiš nám buduje príbytky v nebi.“ Skutočne? Trvalo mu 6 dní, kým stvoril celý svet, a teraz mu trvá 2 000 rokov, kým nám postaví „príbytky“ v nebi?  Asi nie!

 Židom 10:12 – 13 hovorí:

„Ale on donesúc jednu bitnú obeť za hriechy navždy sa posadil po pravici Božej. A teraz už len očakáva, až budú jeho nepriatelia položení za podnož jeho nôh.“

Teraz sme my Ježišovými rukami a nohami, a On na nás čaká. Ak On čaká na nás a my čakáme naňho, vyzerá to, že sme sa dostali do slepej uličky. To je to, prečo Ježiš povedal svojim učeníkom: „CHOĎTE“ do celého sveta a kážte evanjelium. Žiadna ďalšia debata a čakanie… len CHOĎTE a KÁŽTE.

 

Autor: Daniel Kolenda;  Preklad: redakcia

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2023 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.