Najväčšie biblické múzeum na svete

Cieľom Steve Greena, realizátora projektu, je: „aby sme tak pútavo porozprávali udalosti Biblie, aby sa ľudia chceli v múzeu zdržiavať hodiny.“

Rodina Greenových vlastní jednu najväčšiu zbierku Biblií na svete, ktorej kusy sú high-tech-nástrojmi a v spoločnosti innovatívnych signalizátorov. Biblie dostanú tiež miesto medzi stenami budovy. Otvorenie múzea plánujú v roku 2017.

Washington je mestom múzeí. Väčšina z týchto múzeí je súkromných, no múzeum Biblie bue súkromné. Viacerí vedci a vzdelanci sa zaujímajú o to, ako sa podarí majiteľom múzea interpretovať najznámejšiu knihu na zemi. Viac ako 100 expertov na Bibliu sa bude podieľať na zariadení múzea. Cieľom projektu je pritiahnuť do múzea najrôznejšie skupiny ľudí, bez ohľadu na denomináciu aj vierovyznanie.

Zdroj: cbn.com

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2023 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.