Prečo sa cirkev negatívne stavia k otázke homosexuálov a legalizácii ich zväzkov?

My zastávame stanovisko obsiahnuté v Biblii. Rim1: 21-32. Človek nie je ten, ktorý určuje, čo je a čo nie je správne, ale Boží názor je správny a smerodajný. Boh nedal obmedzenia človeku, aby ho ukrátil od nejakých dobrých vecí, ale snaží sa ho ochrániť pred sebazničením. Človek je dnes zameraný na pôžitky a zo svojho skresleného pohľadu nevie objektívne posúdiť, čo je pre neho dobré. Je to podobné, ako keď si päťročný chlapec sťažuje na to, že sa nemôže hrať s nožíkmi a žiletkami… Nedopadlo by to dobre.

Sám ste písal, koľko je rozvodovosti, interupcií, mimomanželských detí… To všetko je známkou toho, že človek je vo vážne pokazenom stave a trpí stratou identity a poruchami správania. Homosexuálne páry tento zmätok len prehlbujú. Búrajú základný pilier spoločnosti, ktorým je rodina. Normálne je otec, mama a deti. Dieťa, ktoré vychovajú homosexuálni partneri nevie kým je. Nemá jasnú identitu.

V Mt19:12 sa hovorí: „Lebo sú ľudia neschopní manželstva od života matky; a sú, ktorých ľudia urobili takými, a sú, ktorí sa sami urobili takými pre kráľovstvo nebeské. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.“ Stačí sa pozrieť na príklady detí, ktoré vyrástli v rozvrátených rodinách. Nevedia si založiť vlastné rodiny a žijú nešťastne. Majú oveľa nižšiu schopnosť založiť funkčnú rodinu. Trápia sa aj oni aj ich deti… A čo bude z detí vychovaných dvoma matkami, či otcami?

Kuriatko vychované pod kvočkou vie vynosiť a vychovať ďalšie kuriatka, vie založiť hniezdo. Kuriatko z inkubátora, keď dorastie čupne, znesie vajce a beží svojou cestou. Je to preň len tvrdšia veľká potreba. Nevie sa o potomstvo postarať.

Takže hlasy kričiace za slobodu sexu mimo manželstva nie sú cestou k pokroku, ale degenerácii človeka. Potrebujeme prijať zodpovednosť za svoje skutky. Za tým bude nasledovať snaha o zníženie hranice veku plnoletosti k sexuálnej spôsobilosti zo 16 na 12… a za niekoľko rokov budú pedofili kričať, že čo je na tom zlé, keď majú radi deti… a aj oni chcú uzákoniť svoje práva.

Takto skončila spoločnosť v Sodome a Gomore. Boh ju nezničil preto, že chcel zabiť ľudí, ale preto, aby ochránil tých, ktorých zmýšľanie a chovanie nebolo zvrátené. Degenerácia zmýšľania Sodomčanov sa už nedala napraviť a ich zánikom Boh ochránil ľudstvo, aby nenasledovali ich príklad.

Regenerácia spoločnosti sa vie uskutočniť len cez správne chápanie zmyslu a postavenia manželstva a rodiny. Legalizácia homosexuálnych manželstiev je snaha o zničenie pojmu rodiny. Homosexuálne ani lesbické páry nikdy nemôžu vytvoriť rodinu, snažia sa aspoň vytvoriť o tom ilúziu. Naopak malo by sa uzákoniť, že spoločné súžitie dvoch mužov alebo žien nevie vytvoriť rodinu.

Žijeme v demokratickej spoločnosti, preto je potrebná tolerancia k rovnakopohlavnému súžitiu tak, ako je tolerované nemanželské súžitie dvoch rôzne pohlavných ľudí, no tí vedia jasne definovať, že: „sme pár, žijeme spolu no nie sme manželia“. Toto by mali vedieť a chápať lesbické aj homosexuálne páry.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.