Peter Gammons v Poprade

Svetoto známy evanjelista a učiteľ Peter Gammons slúžil v týchto dňoch vo viacerých mestách na Slovensku. U nás kázal 27.5.2021. Hovoril o Božom povolaní na našich životoch. Boh nás povolal loviť ryby. Je pre každého z nás dosiahnuteľné zasiahnuť v tomto roku jedného človeka? Posolstvo, ktoré Gammons rozoberal, malo päť bodov. Začínali sa na písmená slova MILOSŤ.

MESSAGE – SPRÁVA: Väčšina kresťanov nevie, ako zdieľať dobrú správu – evanjelium. Odpoveď je: krátko. Povedzme napríklad toto: „Boh ťa miluje, ale je tu medzera. Tou medzerou, alebo prekážkou je hriech. Riešením je kríž. Ježiš prišiel, aby ťa premostil k Bohu.“

INVITATION – POZVANIE: Pozvi človeka, aby prijal Ježiša. Nehovor, že ide do pekla, povedz dobrú správu: „Nemusíš ísť do pekla. Poď za Ježišom taký, aký si. Nevieš sa zmeniť vo svojej vlastnej sile.“ Opýtaj sa ho: „Chcel by si sa modliť? Chcel by si prijať Ježiša?“ Možno nebudeš prvý, kto tomu človeku povedal. Môžeš byť aj druhý, tretí, štvrtý. Nie sme tu na to, aby sme len ovplyvnili ľudí, ale aby sme ich získali pre Ježiša.

LINK – PREPOJENIE: Prepoj problém človeka s Božou mocou. Evanjelium je Božou mocou na ľudské potreby. Identifikuj, čo je potreba toho človeka ( strach, starostenie, choroba, vina…)

OPPORTUNITY – PRÍLEŽITOSŤ: Ver Bohu, že ti dá príležitosť, aby si zdieľal svoju vieru. Osudové stretnutia. Boh ľudí pripravuje. Buď súčasťou tohto procesu. Neviď stretnutia ako náhody. Staneš sa pracovníkom, ktorého Boh môže poslať, aby si zdieľal evanjelium? Povedz: „Bože, som ti teraz k dispozícii.“ Modli sa za tých ľudí. Ver v príležitosti na každý deň. Môžeš byť odpoveďou na niekoho modlitbu. Je možné, že pre tvoju rodinu Boh použije niekoho iného.

SCRIPTURE – PÍSMO: Biblia, Božie slovo, je vdýchnuté Bohom. Nauč sa verše z Písma naspamäť. Uvoľni Božie slovo. Keď dáš ľuďom Slovo, nevedia sa ho zbaviť. Peter Gammons nám na evanjelizovanie odporučil tri verše:

Rim. 3:23 „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej.“

1J 1:9 „Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.“

Zj. 3:20 „Stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.“

TESTIMONY – SVEDECTVO: Je to tvoj príbeh o tom, čo konkrétne Boh pre teba urobil. Je dôkazom. Boh pomocou neho môže zmeniť niekoho život.

Peter Gammons sa za nás na konci modlil. Priniesol aj evanjelizačné brožúrky s názvom Začni nový život dnes. Dáme ich človeku, ktorému povieme evanjelium. Dostali sme skvelý návod, tak hor sa do práce. Nie sme len kresťania, ale aj pracovníci. Rybári ľudí pre Krista.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.